el insuojan ymp rist lupa valvonnan n k kulma n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Eläinsuojan ympäristölupa Valvonnan näkökulma PowerPoint Presentation
Download Presentation
Eläinsuojan ympäristölupa Valvonnan näkökulma

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Eläinsuojan ympäristölupa Valvonnan näkökulma - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Eläinsuojan ympäristölupa Valvonnan näkökulma. Ympäristöosaaminen maatilan toiminnan vahvuutena 5.5.2014 Jyväskylä. Milloin tarvitaan. Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot tarvitsevat ympäristönsuojelulain (YSL, 86/2000) mukaisen luvan

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Eläinsuojan ympäristölupa Valvonnan näkökulma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
el insuojan ymp rist lupa valvonnan n k kulma
Eläinsuojan ympäristölupaValvonnan näkökulma

Ympäristöosaaminen maatilan toiminnan vahvuutena

5.5.2014 Jyväskylä

Harri Liukkonen, Keski-Suomen ELY-keskus

milloin tarvitaan
Milloin tarvitaan
 • Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot tarvitsevat ympäristönsuojelulain (YSL, 86/2000) mukaisen luvan
 • Säädetään ympäristönsuojeluasetuksella (YSA, 169/2000)
 • Aiheutuu kohtuutonta rasitusta naapurustolle tai jos eläinsuoja sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle
 • Uudelle toiminnalle ja toiminnan olennaiselle muutokselle tarvitaan ympäristölupa.
  • Luvassa sallitun eläinmäärän pysyvä ylittyminen on aina toiminnan olennainen muutos
kuka my nt
Kuka myöntää
 • Lupaviranomainen määräytyy eläinmäärän perusteella (eläinyksikkökertoimet)
 • Kunta ratkaisee lupakynnyksen alle jäävän eläinsuojan luvan
 • Eläinyksikkökertoimia (kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje, liite 3) käytetään arvioitaessa toimivaltainen viranomainen
  • Maidontuotanto, luparaja 204 ja 510
  • Lihantuotanto, luparaja 192 ja 480
  • lihasikala, luparaja 210 ja 1000
ymp rist luvan hakeminen 1 2
Ympäristöluvan hakeminen 1/2
 • Toimivaltaiselle viranomaiselle 4 kappaleena
 • Hakemuksen sisällöstä säädetty YSA 8-15 §:ssä

- tiedot eläinmäärästä ikäjakaumittain (eläinsuojan pohjapiirustukset)

- lannan varastointitilat

- peltopinta-alatiedot laidunalueineen

- maitohuoneen jätevesien käsittely

- asemapiirros

- peltokartat (huom. Pohjavesialueet)

- lannanlevityssuunnitelma

Jne.

Eläinsuojien ympäristölupien käsittelyajat ovat keskimäärin kymmenen kuukautta.

ymp rist luvan hakeminen 2 2
Ympäristöluvan hakeminen 2/2
 • Ympäristölupahakemus vireille, kun rakennuslupa on lainvoimainen
 • Uuden eläinsuojan etäisyys häiriintyvään kohteeseen tulisi olla eläinmäärästä, tuotantosuunnasta ja alueen olosuhteista riippuen 200-400 m
 • Vanhojen eläinsuojien laajennuksissa suositeltava etäisyys tulisi olla vähintään 100m
  • Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje, liite 4
el insuojan ymp rist luvan valvonta 1 3
Eläinsuojan ympäristöluvan valvonta 1 / 3
 • Valvonnasta vastaavat kunnat ja ELY-keskukset
 • Valvontaa suoritetaan vuosittain laadittavan valvontasuunnitelman mukaan
 • Valvontatarkastukset tehdään valvontaluokan mukaisesti
  • Valvontaluokka 1. vähintään kerran vuodessa tarkastettavat
  • Valvontaluokka 2. vähintään kerran kahdessa vuodessa tarkastettavat
  • Valvontaluokka 3. vähintään kerran kolmessa vuodessa tarkastettavat
  • Valvontaluokka 4. luokkaan kuuluvista laitoksista tarkistetaan osa kerran lupakaudessa otantaperusteisesti
valvontaa 2 3
Valvontaa 2 / 3
 • Keski-Suomen ELY-keskuksen eläinsuojat sijoittuvat pääasiassa valvontaluokkaan 3, poikkeuksena yksi sikala (IPPC-laitos) ja turkistarhat
 • Ympäristölupien valvontaa suoritetaan kansalaisten ilmoitusten perusteella ja mahdollisissa häiriötilanteissa
 • ELY-keskus antaa ympäristöluvan käsittelyn yhteydessä lausunnon lupahakemuksesta aluehallintovirastolle → tarkastetaan
  • Kiinteistötiedot
  • Naapureiden etäisyys eläinsuojasta
  • Sijaitseeko pohjavesialuella
  • Nykyiset luvat
  • Wc-vesien johtaminen

Jne.

valvontaa 3 3
Valvontaa 3/3
 • Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje (http://www.miljo.fi/download.asp?contentid=117243&=fi)
 • (1.7.2009) sovellusohjeeksi ELY-keskuksille
 • Ei ole ympäristönsuojeluviranomaisia sitova!!!