Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Інтерактивні технології навчання на курсах ПК та в міжкурсовий період: майстер-клас та майстерні PowerPoint Presentation
Download Presentation
Інтерактивні технології навчання на курсах ПК та в міжкурсовий період: майстер-клас та майстерні

Інтерактивні технології навчання на курсах ПК та в міжкурсовий період: майстер-клас та майстерні

302 Views Download Presentation
Download Presentation

Інтерактивні технології навчання на курсах ПК та в міжкурсовий період: майстер-клас та майстерні

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Інтерактивні технології навчанняна курсах ПК та в міжкурсовий період:майстер-клас та майстерні О.П.Глазова. Засідання Вченої ради ІППО КУ імені Бориса Грінченка 26 січня 2012 року

  2. Майстер-класдля вчителів • Майстер-клас – форма передавання досвіду майстрів педагогічної праці, новаторів, науковців невеликому колу зацікавлених осіб у невимушеній творчій атмосфері.

  3. Майстер-клас • Утвердилася практика проведення майстер-класів авторами передового (перспективного) педагогічного досвіду. У формі майстер-класів презентують свій досвід переможці Всеукраїнського конкурсу «Учитель року».

  4. Орієнтовний план проведеннямайстер-класу для вчителів 1.Обгрунтування керівником теми майстер-класу. Формулювання цілей і задач. 2.Науково-теоретичний блок (обгрунтування основних ідей пропонованої технології (методів, прийомів), бажано з використанням презентації). 3.Представлення керівником майстер-класу власної системи роботи (її окремих аспектів). Надання інформації про її результативність, обґрунтування перспектив. 4.Демонстрація технологій (методів, прийомів) у дії (відкритий урок, виховний захід або імітаційна гра з учасниками майстер-класу).

  5. Орієнтовний план проведеннямайстер-класу для вчителів 5. Обговорення побаченого учасниками майстер-класу. Аналіз уроку (виховного заходу, його фрагментів) керівником майстер-класу. Запитання до керівника майстер-класу. Дискусія. 6. Практикум (самостійна розробка учасниками майстер-класу моделі уроку (заняття) з використанням пропонованих технологій, методів і прийомів у режимі демонстративної технології - робота здійснюється в парах, групах або індивідуально). 7.Захист учасниками майстер-класу створених ними моделей уроку (заняття). 8.Підбиття підсумків роботи.Рефлексія учасників майстер- класу щодо використання ними отриманих знань і вмінь.

  6. Майстерня • Застосовуючи технологію майстерень, учитель перетворюється на майстра. • Його мета – створити для колег алгоритм дій, який забезпечить розгортання творчого процесу. • Саме майстер створює атмосферу доброзичливості, співтворчості, намагаючись активізувати творчий потенціал кожного вчителя.

  7. Орієнтовний план застосування технології «майстерня» 1.Формулювання проблеми. Визначення мети діяльності. 2.Актуалізація знань, необхідних для розв’язання проблеми та досягнення мети. Консультація керівника (у разі потреби). 3.Об’єднання учасників у групи. Обговорення проблеми в групах. 4. Опрацювання матеріалів (першоджерел) із метою вичленення потрібної інформації. 5.Створення продукту (тексту, таблиці, презентації та ін.) – у групах чи індивідуально. 6. Обговорення створеного продукту, його коригування.

  8. Дякую за увагу!

  9. Якщо Ви хочете навчитися того, чого ніколи не вміли, - почніть робити те, чого ніколи не робили. (Коко Шанель).