cesta ke kvalit n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cesta ke kvalitě PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cesta ke kvalitě

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Cesta ke kvalitě - PowerPoint PPT Presentation


  • 109 Views
  • Uploaded on

Cesta ke kvalitě. Autoevaluační nástroje na naší škole. Proč provádíme autoevaluaci?.  - analýza současného stavu a výstupy do budoucna, nové podněty - projekty OPPA, MŠMT apod. - zákonná povinnost. Rozhodnutí o evaluaci a stanovení komise.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Cesta ke kvalitě' - ranae


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cesta ke kvalit

Cesta ke kvalitě

Autoevaluační nástroje na naší škole

pro prov d me autoevaluaci
Proč provádíme autoevaluaci?

 - analýza současného stavu a výstupy do budoucna, nové podněty

- projekty OPPA, MŠMT apod.

- zákonná povinnost

rozhodnut o evaluaci a stanoven komise
Rozhodnutí o evaluaci a stanovení komise

 - porada všech: doba evaluace, nápady na dílčí i celkové pojetí, možnosti a nástroje

- stanovení komise: rozlišujeme autoevaluaci školy a jednotlivých projektů, stanovení zodpovědných osob za vedení

stanoven priorit evaluace
Stanovení priorit evaluace

 - stanovení prioritních bodů (nám se osvědčilo rozmezi 5-8 bodů, např. klima školy, klima mezi učiteli, klima mezi žáky, vztah žáků a učitelů, vztah rodičů ke škole, výsledky vzdělávání apod.)

- odlišně stanovujeme priority pro projekty (vychází k cílů projektu)

vytvo en pl nu evaluace
Vytvoření plánu evaluace

- rozhodnutí o časovém harmonogramu

- rozhodnutí o pořadí evaluačních nástrojů

- rozhodnutí o počtu zapojených osob (stanovení minimálních a maximálních počtů)

- rozhodnutí o způsobu hodnocení a časovém plánu hodnocení

sb r n materi l a jejich anal za
Sbírání materiálů a jejich analýza

 - velmi výhodná práce ve sdílených Google dokumentech

- stejný způsob hodnocení

- výměna závěrů z dílčích hodnocení

- rozhodnutí o uveřejnění dílčích závěrů

- seznámení všech s dílčími závěry

bilance a vyvozen z v r
Bilance a vyvození závěrů

- součástí bilance musí být srovnání s minulými výsledky

- posuny, změny priorit, východiska

- stanovení závěrů

- na základě závěrů vyvození opatření

- časový úsek, za který bude další evaluace

evalua n n stroje a metody na koly
Evaluační nástroje a metody naší školy

Hospitační záznamy:

- rozbory předhospitační a pohospitační

- natáčení na kameru

- vzájemné hospitace

- hospitace speciální - dětí s SPU, IVP apod.

evalua n n stroje a metody
Evaluační nástroje a metody

Pedagogické a provozní porady, porady sekcí

- rozbory ze záznamů porad, sdílení informací, otázka plnění úkolů - systém Unicorn

evalua n metody a n stroje
Evaluační metody a nástroje

Evaluační pohovory s učiteli

- nejen evaluace jejich práce, ale i evaluace výsledků vzdělávání a klimatu mezi učiteli

- body k evaluačním pohovorům opět ve sdílených, zápisy z pohovorů

evalua n metody a n stroje1
Evaluační metody a nástroje

Dotazníky pro učitele, rodiče a žáky

- pomocí Cesty ke kvalitě

- pomocí anket v Bakalářích

- pomocí dotazníků v systému EIS

- pomocí vlastních dotazníků k projektům

Rodiče: již od první schůzky je dotazujeme

Žáci: pravidelné opakování stejných dotazníků

Učitelé: nejlepší je dotazník klimatu ve sboru v Cestě ke kvalitě

evalua n metody a n stroje2
Evaluační metody a nástroje

Studentský parlament

- pravidelné schůzky

- zápisy

- záznamy na video

- dotazníky

- zápisy k připomínkám do sdílených všem žákům, rodičům i učitelům

evalua n metody a n stroje3
Evaluační metody a nástroje

Analýza portfolií žáků

- ve sdílených webech, dokumentech, prezentacích a videích

- vzájemné hodnocení a hodnocení učitelů

- nejlepší práce oceněny a doporučovány

- evaluace moderních metod výuky

evalua n metody a n stroje4
Evaluační metody a nástroje

Analýza výsledků vzdělávání

- čtvtletní pedagogické rady

- srovnávání pololetních prací s jednotnými kritérii

- speciální srovnávací testy po několik let stejné

- další evaluace: srovnání výsledků jednotlivých učitelů, jednotlivých tříd, dívek a chlapců, srovnávání s jinými školami

- SCIO srovnávací testy

- IES srovnávací kritéria

evalua n metody a n stroje5
Evaluační metody a nástroje

Workshopy se žáky a nově s rodiči:

- tématek jsou body k evaluaci

- vyjádření ke změnám provedeným díky evaluaci