PŘEZBROJENÍ AČR
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

PŘEZBROJENÍ AČR AUTOMOBILEM TERÉNNÍM STŘEDNÍM (ATS). 15. prosince 2006. POTŘEBA PŘEZBROJENÍ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - rana-gamble


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
P ezbrojen a r automobilem ter nn m st edn m ats

PŘEZBROJENÍ AČR

AUTOMOBILEM TERÉNNÍM STŘEDNÍM

(ATS)

15. prosince 2006


P ezbrojen a r automobilem ter nn m st edn m ats

POTŘEBA PŘEZBROJENÍ

Nový typ středního terénního automobilu AČR musí svojí konstrukcí a užitnými parametry odpovídat specifickým potřebám ozbrojených sil, současným vývojovým trendům, platné legislativě a dalším požadavkům resortu MO, a to s perspektivou na minimálně 20 let

Náhrada morálně a technicky zastaralých vozidel, která s výjimkou Praga P-V3S, ROSS a TATRA byla vyrobena v bývalém SSSR a jejichž stáří se pohybuje v rozmezí 25 – 30 let a výše;

Střední terénní automobily jsou a zůstanou nejrozšířenější kategorií pozemní vojenské techniky v resortu MO;

Resort MO nemá v současné době k dispozici, nebo nemá zaveden, jiný vhodný automobilový podvozek pro implementaci účelových nástaveb.


P ezbrojen a r automobilem ter nn m st edn m ats

CÍLE PŘEZBROJENÍ

Jde o průřezový modernizační projekt se zásadními dopady

na schopnosti AČR a rozvoj jednotlivých druhů sil

Je v souladu s Koncepcí výstavby profesionální AČR a mobilizace ozbrojených sil ČR, přepracované na změněný zdrojový rámec (listopad 2003).

Jeho cílem je zvýšit schopnosti AČR k plnění úkolů prevence a reakce na krizové situace v národním a aliančním rozsahu:

 • Zvýšení akceschopnosti AČR, její mobility a operačních schopností při řešení krizových situací na území ČR; zabezpečení přípravy a výcviku (zejména při přepravě osob a materiálu, poskytování logistické podpory, při průzkumu, velení a řízení);

 • Zvýšení schopností AČR při aliančních (koaličních) operacích a zahraničních mírových misích (zejména udržitelnost jednotek při nasazení do operací v náročných a nestandardních podmínkách, včetně vedení bojové činnosti).


P ezbrojen a r automobilem ter nn m st edn m ats

ÚČEL PŘEZBROJENÍ

ATS budou jediným a hlavním typem vojenských zabezpečovacích vozidel této kategorie v AČR.

Nahradí fyzicky a morálně zastaralou techniku. Bude dosaženo snížení typové rozmanitosti podvozků s pozitivním vlivem na zjednodušení logistické podpory a výcvik řidičů.

Zabezpečení základních přepravních úkolů u jednotek AČR na stupni družstvo, četa a rota moderním vojenským zabezpečovacím vozidlem.

V rámci koncepcí jednotlivých druhů sil je předpokládáno pořizovat na unifikovaných podvozcích ATS nové prostředky k zabezpečení splnění úkolů těchto sil. Jedná se např. o pojízdná spojovací pracoviště, velitelská a štábní pracoviště, pojízdné kuchyně atd.


P ezbrojen a r automobilem ter nn m st edn m ats

ÚČEL PŘEZBROJENÍ

Umožnění plnění úkolů AČR bez ohledu na klimatické pásmo a prostor operačního nasazení včetně rizikových zón kde osádky ATS mohou být vystaveny i přímému ozbrojenému útoku protivníkem nebo znepřáteleným obyvatelstvem (Kosovo, Irák, Afganistan).

K tomu musí být vozidlo chráněno v některých částech pancéřováním proti účinkům střepin ručních granátů, pěchotních min a ručních střelných zbraní a pro aktivní ochranu musí být vybaveno univerzálním kulometem lafetovaném v otočném karuselu.

Vyzbrojení jednotek vozidlem s co nejvyšší průchodivostí, manévrovostí a ochranou osádek proti průmyslovým škodlivinám, které při řešení nevojenských ohrožení státu (živelní pohromy, průmyslové katastrofy) budou nasazovány k plnění úkolů ochrany obyvatelstva a likvidaci následků.


P ezbrojen a r automobilem ter nn m st edn m ats

POŘIZOVANÉ POČTY ATS V UZAVÍRANÉM KONTRAKTU

Poznámka: * Pořízení pro účely zavedení do výzbroje AČR a možnosti následných nákupů pro další projektyP ezbrojen a r automobilem ter nn m st edn m ats

ZÁKLADNÍ TAKTICKO-TECHNICKÉ POŽADAVKY

 • Vozidla vojenského typu, konstrukčně uzpůsobená pro úkoly v prostorech bojového nasazení, rizikových zónách a oblastech

 • Prostředky pasivní ochrany:

  • Ochrana proti útoku konvenčními zbraněmi pancéřováním částí vozidla proti účinkům střepin RG, protipěchotních min a střelby do ráže 7,62 mm s možností montáže dodatečných pancéřových prvků, centrální huštění všech pneumatik, ochranný rám;

  • Ochrana osádky a přepravovaných osob proti účinkům ZHN a průmyslových škodlivin filtroventilačním zařízením; speciální povrchová úprava pro dezaktivaci a odmoření, ochrana proti prostředkům elektromagnetického průzkumu.

 • Prostředky aktivní ochrany:

  • Lafetace univerzálního kulometu vz. 59 v pevně zabudovaném otočném střelišti na stropě kabiny.

 • Další specifika:

  • Speciální úpravy pro radioprostředky, navigaci GPS, průkazníky zamoření, osobní zbraně, střelivo a další vybavení.


 • P ezbrojen a r automobilem ter nn m st edn m ats

  ZÁKLADNÍ DOPROVODNÉ INVESTIČNÍ AKCEPořízení prostředků učebně výcvikové základny a logistické podpory

  Výcvikové a učební pomůcky pro výcvik řidičů:

  • Funkční ATS v provedení „valník“ a 3 ks prototypů podvozků pro účelové nástavby a 1 ks vozidlo s pevně zabudovanou skříňovou karoserií,

  • Souprava modelů vybraných částí a dílů soustav,

  • Řidičské trenažéry,

  • Výukové obrazy, učebnice a příručky,

  • Software pro učebny CBTP.

   Výcvikové a učební pomůcky pro výcvik dílenských specialistů:

  • Dílenské příručky, technologické postupy údržby a oprav,

  • Soupravy pro základní výcvik automechaniků a autoelektromechaniků s úplnou diagnostikou.

   Soupravy náhradních dílů:

  • Náhradní díly pro zabezpečení údržby a oprav,

  • Náhradní díly pro zabezpečení bojové činnosti.

   Soupravy pro údržbu a opravy:

  • Souprava automechanika a autoelektromechanika pro I. úroveň údržby a oprav,

  • Souprava automechanika a autoelektromechanika pro II. úroveň údržby a oprav.


  P ezbrojen a r automobilem ter nn m st edn m ats

  ZAJIŠTĚNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU

  V mírových podmínkách:

  • Výrobce zajistí výrobu vozidel, záruční a pozáruční servis, prostředky učebně výcvikové základny, prostředky logistické podpory, náhradní díly a přípravu specialistů AČR po celou dobu životního cyklu;

  • Běžnou údržbu a opravy do stupně střední oprava zajistí AČR na základě dodávek náhradních dílů a logistické podpory od výrobce, poskytované po celou dobu životního cyklu;

  • Výrobce zároveň poskytne nezbytnou dokumentaci a součinnost Vojenskému opravárenskému podniku 025, s.p., Nový Jičín (VOP 025).

   Za krizových stavů státu:

  • Zachování kapacit a zásob výrobce pro mobilizační dodávky;

  • Dodávky náhradních dílů a souprav náhradních dílů výrobcem do AČR;

  • Spolupráce s VOP 025 podle zvláštní smlouvy.


  P ezbrojen a r automobilem ter nn m st edn m ats

  Jednání mezi Evropskou komisí

  (DG MARKT – ředitelství pro veřejné zakázky)

  a Českou republikou

  (Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor veřejných investic)

  dne 14. října 2005

  • zástupci Evropské komise byli informováni o charakteru dodávek automobilů terénních středních do AČR zařazených do kategorie „vojenský materiál“ pro zajištění podstatných zájmů bezpečnosti státu,

  • byly objasněny technické parametry a specifické požadavky AČR na toto „vojenské vozidlo“,

  • bylo poukázáno na stav, že toto pořizované vozidlo pro AČR nelze provozovat v civilním sektoru,

  • zástupci Evropské komise podaný komentář přijali a nevznesli žádné připomínky.


  P ezbrojen a r automobilem ter nn m st edn m ats

  USNESENÍ

  VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

  ze dne 21. září 2005 č. 1217 

  k přezbrojení Armády České republiky automobily terénními středními 

   V l á d a   

  I.  r o z h o d l a   v souladu s § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o způsobu pořízení automobilů terénních středních, uvedených v části III materiálu č.j. 1433/05, včetně prostředků učebně-výcvikové základny a logistické podpory, k přezbrojení Armády České republiky, a to formou zadání zakázky společnosti TATRA, a.s., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova č. 1163;

  II.  u k l á d á   ministru obrany postupovat při zadání zakázky podle bodu I tohoto usnesení způsobem uvedeným v části III/3.4. materiálu č.j. 1433/05, tj. přímým zadáním zakázky společnosti uvedené v bodě I tohoto usnesení.

  Provede:

  ministr obrany Předseda vlády

  Ing. Jiří P a r o u b e k , v. r.


  P ezbrojen a r automobilem ter nn m st edn m ats

  USNESENÍ

  VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

  ze dne 5. dubna 2006 č. 363

  k účasti státního rozpočtu České republiky na financování programu

  reprodukce majetku č. 207 610 Pořízení a obnova dopravních,

  speciálních a manipulačních prostředků logistiky

  V l á d a   

  I.  b e r e n a v ě d o m í zdůvodnění úpravy účasti státního rozpočtu České republiky na financování programu reprodukce majetku č. 207 610 Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostředků logistiky (dále jen „Program“) , souvisejících s přezbrojením Armády České republiky středními terénními automobily, obsažené v části II a III materiálu č.j. 441/06;

  II. s c h v a l u j e

  1. účast státního rozpočtu České republiky, kapitoly Ministerstva obrany, na financování Programu ve výši 6,835 mld. Kč,

  2. parametry Programu, uvedené v příloze tohoto usnesení;

  III.  u k l á d á   ministru obrany předložit vládě do 31. prosince 2012 zprávu o realizaci Programu.

  Provede:

  ministr obranyPředseda vlády

  Ing. Jiří P a r o u b e k , v. r.


  P ezbrojen a r automobilem ter nn m st edn m ats

  USNESENÍ

  VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

  ze dne 20. září 2006 č. 1082

  o změně usnesení vlády ze dne 16. srpna 2006 č. 970, k přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2007 a střednědobého výhledu na léta 2008 a 2009

  V l á d a   

   I.  b e r e n a v ě d o m í důvody úpravy celkových výdajů (včetně výdajů na výzkum a vývoj) rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany pro rok 2007, uvedené v materiálu č.j. 141306;

  II.  m ě n íusnesení vlády ze dne 16. srpna 2006 č. 970, k přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2007 a střednědobého výhledu na léta 2008 a 2009 tak, že se text bodu II/4 uvedeného usnesení nahrazuje textem, který zní:

  „4. Celkové výdaje (včetně výdajů na výzkum a vývoj) kapitoly Ministerstva obrany pro léta 2007 až 2009 takto:

  rok 2007 53 905 500 tis. Kč

  rok 2008 53 795 000 tis. Kč

  rok 2009 54 800 000 tis. Kč,

  III. u k l á d á

  1. Ministru financí zajistit finanční prostředky na realizaci projektu Přezbrojení Armády České republiky automobily terénními středními,

  2.ministru obrany realizovat projekt uvedený v boděIII/1 tohoto usnesení v objemu zdrojů uvedených v části III . Materiálu č.j. 1413/06.

  Provedou:

  ministři financí, Předseda vlády

  obrany Ing. Mirek T o p o l á n e k


  P ezbrojen a r automobilem ter nn m st edn m ats

  Výpis částí týkajících se PG 207 610

  USNESENÍ

  VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

  ze dne 25. září 2006 č. 1090

  k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2008 a 2009

  a střednědobých výdajových rámců na léta 2008 a 2009

  V l á d a

              II.  s o u h l a s í   s opatřeními na snížení schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2007, a to

  5. že ke zmírnění dopadů snížení zdrojů na plnění úkolů Armády České republiky bude vláda usilovat o to, aby celkové výdaje (včetně výdajů na výzkum a vývoj) kapitoly Ministerstva obrany pro léta 2008 a 2009 nepoklesly pod úroveň 1,55 % na HDP a jejich minimální výše byla stanovena v roce 2008 ve výši 57 505 000 tis. Kč, tj. o 3 710 000 tis. Kč více oproti limitu výdajů stanovenému usnesením vlády ze dne 16. srpna 2006 č. 970 a v roce 2009 ve výši 62 031 000 tis. Kč, tj. o 7 231 000 tis. Kč více oproti limitu výdajů stanovenému uvedeným usnesením,

  Provedou:

  členové vlády,  Předseda vlády

  Ing. Mirek T o p o l á n e k , v. r.  P ezbrojen a r automobilem ter nn m st edn m ats

  POSTUP REALIZACE PROJEKTU PO UZAVŘENÍ SMLOUVY

  • Uzavření smlouvy s TATRA, a. s. Kopřivnice – listopad - prosinec 2006.

  • Provedení kontrolních zkoušek vozidel, souprav dílenských specialistů a technologických postupů– duben, květen 2007.

  • Provedení vojskových zkoušek vozidel a prostředků logistické podpory– červen, červenec, srpen 2007.

  • Provedení zkoušek ověřovací série vozidel – říjen 2007.

  • Sériové dodávky vozidel:

   • 2007– 27 ks – listopad,

   • 2008– 304 ks – únor až listopad,

   • 2009– 225 ks – únor až listopad.

  • Provedení vojskových zkoušek prostředků UVZ a řidičského trenažéru –červenec – říjen 2008.

  • Dodávky prostředků UVZ a logistické podpory:

   • 2007– 6 souborů (souprav) logistické podpory – srpen až listopad,

   • 2008– 3 soupravy UVZ – leden až listopad.

  • Splnění dodávek modifikací vozidel, prostředků UVZ a logistické podpory pořizovaných v rámci projektu „Přezbrojení AČR ATS“ – listopad 2009.


  P ezbrojen a r automobilem ter nn m st edn m ats

  PŘEHLED ZKOUŠEK ATS

  PŘED ZAHÁJENÍM POUŽÍVÁNÍ V AČR


  ad