3 dni demyeliniza n ch ochoren 5 7 febru r 2009 bratislava
Download
1 / 25

- PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

3. Dni demyelinizačných ochorení 5.-7. február 2009, Bratislava. Možnosti neuromodulačnej liečby spasticity u pacientov so sclerosis multiplex Melišek M., Koleják K., Vanko J. Neurochirurgická klinika SZU, FNsP Nové Zámky. Funkčná neurochirurgia.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ramya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
3 dni demyeliniza n ch ochoren 5 7 febru r 2009 bratislava

3. Dni demyelinizačných ochorení5.-7. február 2009, Bratislava

Možnosti neuromodulačnej liečby spasticity u pacientov so sclerosis multiplex

Melišek M., Koleják K., Vanko J.

Neurochirurgická klinika SZU, FNsP Nové Zámky


3 dni demyeliniza n ch ochoren 5 7 febru r 2009 bratislava

Funkčná neurochirurgia

 • slúži k ovplyvneniu funkcií nervového systému

 • výkony funkčnej neurochirurgie sa delia na ablačné a modulačné

 • základom ablačných výkonov je poškodenie, zničenie štruktúry

 • modulačné výkony ovplyvňujú funkciu štruktúry elektrickou stimuláciou, resp. aplikáciou liečiv priamo do NS

 • možnosti liečby viacerých ochorení

 • chirurgická liečba indikovaná až po zlyhaní konzervatívnej terapie


Chronick boles pohybov poruchy psychiatrick ochorenia epilepsia spasticita
- chronická bolesť- pohybové poruchy- psychiatrické ochorenia- epilepsia- spasticita

Funkčná neurochirurgia možnosti liečby:


Chronick boles pohybov poruchy psychiatrick ochorenia epilepsia spasticita1
- chronická bolesť- pohybové poruchy- psychiatrické ochorenia- epilepsia- spasticita

Funkčná neurochirurgia možnosti liečby:


3 dni demyeliniza n ch ochoren 5 7 febru r 2009 bratislava

Spasticita

 • stav zvýšeného svalového tonusu, ktorý je definovaný ako odpor pociťovaný pri pasívnom naťahovaní svalu, zvýrazňujúci sa s narastajúcou rýchlosťou tohto naťahovania

 • na podklade poruchy funkcie prvého alebo gama motoneurónu, výsledkom je porucha inhibície reflexného oblúku

 • po lézii kortikospinálnej motorickej dráhy sa po rôznom časovom odstupe začína vyvíjať spastický syndróm


3 dni demyeliniza n ch ochoren 5 7 febru r 2009 bratislava

liečba:a) farmakologická: 1. centrálne myorelaxanciá /baclofen, tizanidin, tolperizon/ 2. benzodiazepínové prípravky 3. botulotoxin A – periférna blokádab) nefarmakologickárehabilitácia, fyzikálna terapia, chir. liečba

Spasticita


3 dni demyeliniza n ch ochoren 5 7 febru r 2009 bratislava

Možnosti chirurgickej liečby:- ortopedické zákroky - korekcie šliach, úponov… - neurochirurgická intervenciaAblatívnr procedúry (selektívná neurotómia, perkutánna vysokofrekvenčná foraminálna rizotómia, dorzálna rizotómia, myelotómia, selektívna predná rizotómia, neurektómia, chordektómia, chordotómia, dentatotómia)deštrukčné – ireverzibilnéModulačné výkony:-intratekálna aplikácia baclofenu

Spasticita


Intrathecal baclofen therapy itb
Intrathecal baclofen therapy - ITB

 • kontinuálne podávanie liečiva (baclofenu) do intratekálneho priestoru pomocou implantovateľnej infúznej pumpy

 • GABA B agonista

 • Pôsobí priamo na miechových receptoroch

 • chirurgická liečba spasticity je prísne vyhradená pre prípady, kde nie je dostatočný efekt konzervativného postupu, resp. prítomné neakceptovateľné vedľajšie účinky medikácie


Intrathecal baclofen therapy itb1
Intrathecal baclofen therapy - ITB

Indikácie:

 • miechová spasticita, úrazové poškodenie miechy, alebo pri degeneratívnych ochoreniach CNS, napr. sclerosis multiplex

 • vyčerpanie možností konzervatívnej liečby

 • ťažká paraparéza, resp. kvadruparéza, ťažká spasticita – objektivizácia podľa stupnice Ashwortha a Penna


Intrathecal baclofen therapy itb2
Intrathecal baclofen therapy - ITB

Hodnotiace škály:

- hodnotenie tonusu adduktorov

- svalový tonus - modifikovaná stupnica

podľa Ashwortha

- frekvencia spazmov podľa Penna

- svalový test


Intrathecal baclofen therapy itb3
Intrathecal baclofen therapy - ITB

ŠkálapodľaAshwotha:

0žiadnezvýšeniesvalovéhotonusu

1ľahkézvýšeniesvalovéhotonusu (zadrhnutie a uvoľnenie,

minimálnyodporkukoncipohybu)

1+ľahkývzostupsvalovéhotonusu (zadrhnutie a minimálny

odporv priebehumenejnežpolovicezostávajúcehorozsahu

pohybu)

2výraznejšívzostupsvalového tonus počaspohybu, je možný

ľahkýpohyb

3výraznývzostupsvalového tonusu, pasívnypohyb je obtiažný

4 nie je možnýpasívnypohyb


Intrathecal baclofen therapy itb4
Intrathecal baclofen therapy - ITB

Škála podľa Penna:

0 žiadny spazmus

1 aspoň jeden spazmus

2 1-5 spazmov

3 5-9 spazmov

4 10 a viacej spazmov


Intrathecal baclofen therapy itb5
Intrathecal baclofen therapy - ITB

Hodnotenie tonusu adduktorov:

0žiadnezvýšeniesvalovéhotonusu

1zvýšený tonus, dolnúkončatinu je možnéľahkoabdukovať do

45° jednouosobou

2dolnúkončatinu je možnéabdukovať do 45° jednouosobou s

miernymúsilím

3dolnúkončatinu je možnéabdukovať do 45° jednouosobou

so značnýmúsilím

4dolnúkončatinu je možnéabdukovať do 45° pomocou 2 osôb


Intrathecal baclofen therapy itb6
Intrathecal baclofen therapy - ITB

Klinický baclofenový test:

Najdôležitejší krok pri indikácii pacienta k ITB

Jednorázové podanie 100ug baclofenu intrathekálne prostredníctvom LP

Hodnotenie spasticity s odstupom 2 hodín po aplikácii
Intrathecal baclofen therapy itb9
Intrathecal baclofen therapy - ITB

Dopĺňanie infúznej pumpy:

 • Realizuje sa každé tri mesiace, vzhľadom

  na polčas rozpadu baclofenu

 • perkutánne, za sterilných podmienok, sa

  aplikuje liečivo do rezervoáru pumpy

 • pre-programovanie pumpy

 • priemerná dávka – 100-500 ug/deňIntrathecal baclofen therapy itb11
Intrathecal baclofen therapy - ITB

Komplikácie:

 • predávkovanie (ospalosť, nevoľnosť, zvracanie)

 • abstinenčné príznaky (náhly výrazný vzostup

  spasticity, pruritus, epileptické záchvaty,

  hypertermia, halucinácie)

 • komplikácie súvisiace s implantovaným katétrom

  pumpy– dislokácia, zalomenie

  abstinenčné príznaky


Intrathecal baclofen therapy itb12
Intrathecal baclofen therapy - ITB

 • ITB s implantáciou SYNCHROMED II

  Počet pacientov - 8

  • Sclerosis multiplex

   Počet pacientov - 3


Intrathecal baclofen therapy itb13
Intrathecal baclofen therapy - ITB

KAZUISTIKA :

žena, 33-ročná, dg. sclerosis multiplex

Pacientka 19 rokov liečená pre SM, 10 rokov s ťažkou kvadruparézou, na vozíku. Posledné 2 roky rozvoj spazmov DK, Ashworth 4, Penn 4.

Klinický test - intratekálne /LP L4-5/ podaná celk.dávka 100ug baclofenu, po 2 hodinách s poklesom tonusu svalstva DK, Ashworth DK 0, bez spazmov.

Indikovaná trvalá ITB3 dni demyeliniza n ch ochoren 5 7 febru r 2009 bratislava

Intrathecal baclofen therapy - ITB

- veľmi dobré výsledky, s dlhotrvajúcim efektom, poklesom tonusu svalstva a kontroly spazmov

 • zlepšenie kvality života a možností ďalšej rehabilitačnej liečby

  - invazívna, nedeštrukčná a reverzibilná metóda

  - minimálne vedlajšie účinky


3 dni demyeliniza n ch ochoren 5 7 febru r 2009 bratislava

Intrathecal baclofen therapy - ITB

- Prísne vyhradená pri zlyhávaní konzervatívnej terapie

 • Nutný pozitívny výsledok klinického testu podania baclofenu intratekálne

 • Vyhovujúci psychologický profil a ochota pacienta spolupracovať pri pravidelnom dopĺňaní pumpy


Akujem za pozornos
Ďakujemza pozornosť !

www.neurocenter.sk