Syntetick znaky fytocen z
Download
1 / 21

Syntetické znaky fytocenóz - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Syntetické znaky fytocenóz. Použitá literatura: Moravec J. a kol. (2004): Fytocenologie . Academia, Praha. Str. 111–128 Randuška, D., Vorel, J., Plíva, K. (1986): Fytocenológia a lesnícka typológia . Príroda, Bratislava. Str. 59–65. Fytocenologická tabulka. Fytocenologická tabulka.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Syntetické znaky fytocenóz' - ramona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Použitá literatura:

Moravec J. a kol. (2004): Fytocenologie. Academia, Praha. Str. 111–128

Randuška, D., Vorel, J., Plíva, K. (1986): Fytocenológia a lesnícka typológia. Príroda, Bratislava. Str. 59–65Fytocenologick tabulka1
Fytocenologická tabulka

 • + uvedení celkového počtu dřevin a bylin,datum!

 • význam řazení fytocenologických snímků v tabulce


Syntetick znaky fytocen z1
Syntetické znaky fytocenóz

 • vztahují se k souboru fytocenologických snímků (zobrazených například ve fytocenologické tabulce)

 • slouží ke srovnání fytocenologických snímků mezi sebou, k typizaci

 • pro typizaci fytocenóz byly vyvinuty zejména v rámci curyšsko-montpelliérské školy


Prezence p tomnost druhu
Prezence (=přítomnost)druhu

 • vyjadřuje přítomnost druhu ve fytocenologickém snímku (fytocenologické tabulce)

 • není závislá na dominanci

 • tedy rozhodujícím údajem je, zda se druh vyskytuje, či nikoliv

 • říká, v kolika zápisech se daný druh vyskytuje


Konstance st lost druhu
Konstance (=stálost)druhu

 • poměr počtu fytocenologických snímků v nichž je určitý druh zastoupen (význam prezence) k celkovému počtu fytocenologických snímků (vyjádřeno v %)

 • nebo vyjádření v pětičlenné stupnici v tzv. třídách konstance:

  • druh vzácný (konstance 0–20 %)

  • druh málo přítomný (konstance 20–40 %)

  • druh často přítomný (konstance 40–60 %)

  • druh většinou přítomný (konstance 60–80 %)

  • druh téměř vždy přítomný (konstance 80–100 %)

 • říká, jak je konkrétní druh v konkrétním společenstvu konstantní, tedy jak často se v něm vyskytuje


Konstance st lost druhu1
Konstance (=stálost)druhu

 • podle procenta konstance se rozlišují druhy:

  • konstantní (druhy stálé, konstanty), tedy druhy vyskytující se alespoň v 50 % snímků

  • akcesoriceké (druhy přídatné) vyskytují se v 25–50 % snímků

  • akcidentální (náhodné) vyskytující se v méně než 25 % snímků


Fidelita v rnost druhu
Fidelita (=věrnost)druhu

 • určuje stupeň vázanosti daného taxonu na určitou vegetační jednotku

 • druhy věrné se vyskytují pouze v jediném společenstvu a v ostatních chybí (jsou na toto společenstvo vázané)

 • věrných druhů je málo

 • lze vypočítat (Chytrý, M., Tichý, L., Holt, J., & Botta-Dukát, Z. (2002). Determination of diagnostic species with statistical fidelity measures. Journal of Vegetation Science, 13(1), 79-90)

 • hodnotí se podle pětičlenné stupnice věrnosti:


Stupe 5
Stupeň 5

 • druh vázaný výlučně na určitou asociaci (fytocenózu) – druh věrný v pravém slova smyslu

  Carex fritschii (ostřice doubravní) - Carici fritschii-Quercetum roboris

Foto: Jan Roleček


Stupe 4
Stupeň 4

 • druh se zřetelnou vazbou na určitou asociaci, avšak vzácně se vyskytující i v jiných asociacích (fytocenózách)

  Lithospermum purpurocaeruleum –> Quercion pubescenti-petraeae + Carpinion


Stupe 3
Stupeň 3

 • druh vyskytující se častěji v několika různých asociacích (fytocenózách), avšak přednostně jen v jedné


Stupe 2
Stupeň 2

 • druh bez výslovné vazby na určitou asociaci

  Arrhenatherum elatius –> Arrhenatherion elatioris


Stupe 1
Stupeň 1

 • druhy s náhodným výskytem


Fidelita v rnost druhu1
Fidelita (=věrnost)druhu

 • druhy o stupni 5–3 jsou druhy charakteristické (= diagnostické, = diferenciální)

 • druhy o stupni 2 jsou druhy průvodní

 • druhy o stupni 1 jsou druhy náhodné


Pokryvn hodnota druhu
Pokryvná hodnota druhu

 • vyjadřuje průměrnou pokryvnost jednotlivých druhů

 • vypočítá se jako součet pokryvností konkrétního druhu ve všech zápisechdělený počtem všech fytocenologických snímků konkrétní fytocenózy

 • vysoké pokryvné hodnoty mají dominanty a spoludominanty

 • říká, jak se který druh ve fytocenóze uplatňuje


V zna n druhov kombinace
Význačná druhová kombinace

 • soubor rostlinných druhů IV. a V. třídy konstance a 5.–3. stupně věrnosti

 • klíčová pro zařazování do jednotek curyšsko-montpelliérského systému

 • Soubor dg druhů v katalogu biotopů


Floristick podobnost
Floristická podobnost

 • snaha o objektivní vyjádření fytocenologické podobnosti

 • fytocenologické indexy (koeficienty):

  • kvalitativní (pouze na základě přítomnosti druhů)

  • kvantitativní (na základě přítomnosti a pokryvnosti druhů)

 • základní hodnoty dosazované do vzorců(u kvalitativních indexů):

  a = počet druhů ve snímku A

  b = počet druhů ve snímku B

  c = počet společných druhů (v obou snímcích)


Fytocenologick indexy koeficienty
Fytocenologické indexy (koeficienty)

 • Jaccardův index:

  QJ = c/(a+b-c) * 100

 • Sørensenův index:

  QS = 2c/(a+b) * 100

 • Kulczynského index:

  QK = (c/a + c/b)/2 * 100

 • Podobnost cca od 50 % (různé indexy dávají různé hodnoty), u Sørensenova indexu 70 %


Fytocenologick indexy koeficienty1
Fytocenologické indexy (koeficienty)

 • Jaccardův index:

  • QJ = c/(a+b-c) * 100

  • QJ = 1/(4+3-1) * 100

  • QJ = 16,7 %

 • Sørensenův index:

  • QS = 2c/(a+b) * 100

  • QS = 2x1/(4+3) * 100

  • QS = 28,6 %

 • Kulczynského index:

 • QK = (c/a + c/b)/2 * 100

 • QK = (1/4 + 1/3)/2 * 100

 • QK = 29,2 %


ad