slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Projekt - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Projekt. realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, schemat a) Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projekt' - ramona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
projekt
Projekt
 • realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, schemat a) Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr
 • „Doskonalenie zawodowe wykonawców usług leśnych”
 • czas realizacji projektu: od 1 grudnia 2005 roku do 15 kwietnia 2007.
wykonawcy
Wykonawcy

F5 Konsulting Sp. z o.o.

ul. Składowa 5

61-897 Poznań

Tel. +48 61 853 67 18

fax +48 61 853 02 95

Polskie Towarzystwo Leśne

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.

02-362 Warszawa

tel. +48 22 822 14 70

fax +48 22 822 49 35

cel projektu
Cel Projektu

Podniesienie konkurencyjności i potencjału

adaptacyjnego przedsiębiorstw - zakładów

usług leśnych poprzez doskonalenie

umiejętności i kwalifikacji kadr

zarządzających i pracowników w zakresie:

 • hodowli lasu
 • użytkowania lasu
 • ochrony lasu z wyeksponowaniem nowych, proekologicznych technologii pracy
 • przepisów leśnych, bezpieczeństwa i higieny pracy
 • prawa pracy
 • prawa zamówień publicznych
 • analizy finansowej funkcjonowania przedsiębiorstwa.
cele dodatkowe
Cele dodatkowe
 • dostarczenie beneficjentom praktycznej wiedzy, przydatnej w codziennej działalności
 • współpraca z najlepszymi trenerami mającymi gruntowną wiedzę fachową i doświadczenia praktyczne
 • pozytywne motywowanie beneficjentów i podkreślanie wagi podnoszenia kwalifikacji w konkurencyjnej gospodarce rynkowej
 • stałe dostosowywanie sposobów i metod przekazywania wiedzy do danej grupy beneficjentów.
uczestnicy projektu
Uczestnicy Projektu
 • uczestnicy projektu wywodzą się z grupy ponad 60 tys. robotników leśnych, którzy w połowie lat 90 tych odeszli ze struktur Lasów Państwowych (LP). Na terenie Polski powstało kilkanaście tysięcy podmiotów gospodarczych, świadczących usługowo pracę z zakresu gospodarki leśnej.
 • obszary z których rekrutują się uczestniczy szkoleń to głównie tereny wiejskie, o bardzo dużym wskaźniku bezrobocia. Świadczenie usług leśnych stanowi w wielu przypadkach jedyną możliwość prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na własny rachunek i zapobiega wykluczeniu społecznemu.
rekrutacja uczestnik w
Rekrutacja uczestników
 • wykorzystanie kontaktów nawiązanych podczas realizacji projektów dla MŚP finansowanych ze środków Phare.
 • wsparcie ze strony Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, które są głównym odbiorcą usług świadczonych przez zakłady usług leśnych.
 • wsparcie ze strony Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa (SITLiD).
 • powołanie koordynatorów regionalnych, pracujących w miejscach, gdzie planowaliśmy pozyskiwać uczestników projektu.
rezultaty projektu

Liczba beneficjentów

ok.600

Liczba właścicieli większych zakładów usług leśnych

160

Liczba pracujących właścicieli mniejszych zakładów usług leśnych

120

Liczba pracowników zakładów usług leśnych

320

Rezultaty projektu
inne rezultaty
Inne rezultaty
 • podwyższenie kwalifikacji, w rezultacie zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw.
 • wiedza nabyta w projekcie umożliwi powiększyć segment odbiorców usług i zmniejszyć uzależnienie od realizacji prac wyłącznie na zlecenie Lasów Państwowych.
 • w projekcie wzięły udział osoby, które wcześniej niezbyt chętnie uczestniczyły w szkoleniach, a ich dostęp do wiedzy był ograniczony, udało się przeprowadzić szkolenia na terenach wiejskich.
kluczowe czynniki sukcesu otoczenie zewn trzne
Kluczowe czynniki sukcesu Otoczenie zewnętrzne
 • analiza sytuacji w sektorze leśnym

- postęp technologiczny w branży

- zmiany legislacyjne dotyczące

sektora

 • właściwie określona grupa docelowa
 • identyfikacja potrzeb szkoleniowych beneficjenta
 • współpraca z instytucjami i jednostkami działającymi w sektorze leśnym: Dyrekcja Lasów Państwowych, Nadleśnictwa, Polskie Towarzystwo Leśne
kluczowe czynniki sukcesu otoczenie wewn trzne
Kluczowe czynniki sukcesu Otoczenie wewnętrzne
 • działania skoncentrowane na osiągnięcie zdefiniowanych celów
 • orientacja na beneficjenta
 • pozytywna współpraca z instytucjami wdrażającymi: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Regionalnymi Instytucjami Finansującymi
otoczenie wewn trzne c d
Otoczenie wewnętrzne – c.d.
 • efektywne procesy organizacji i zarządzania projektem

- budowanie atmosfery promującej kreatywność i

innowacyjność

- przystosowanie struktury organizacyjnej i

procedur do celów oraz specyfiki projektu

- szczegółowy plan operacyjny działań

- stałe kontrolowanie jakości

- zarządzanie zmianami i ryzykiem

otoczenie wewn trzne c d1
Otoczenie wewnętrzne – c.d.
 • budowanie wizerunku projektu
 • dynamiczne działania promocyjne ukierunkowane na rekrutację – sprzedaż bezpośrednia
 • programy szkoleniowe dostosowane do potrzeb beneficjentów
 • innowacyjne narzędzia szkoleniowe - nowoczesne technologie sprzętowe
 • badanie satysfakcji beneficjenta
 • optymalizacja kosztów projektu - wkład własny beneficjentów
 • zasady finansowania projektu.
pozosta e czynniki
Pozostałe czynniki
 • regulacje prawne oraz wytyczne
 • konstrukcja budżetu
 • harmonogram
 • „młody dynamiczny zespół pod kierownictwem koordynatorki”
slide15
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Jolanta Jackowiak

Wiceprezes Zarządu

F5 Konsulting Sp. z o.o.

„Najlepsza inwestycja w człowieka”

Sukcesy nas lubią