ochrana pr rody n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ochrana prírody PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ochrana prírody

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Ochrana prírody - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

Ochrana prírody. Marta Nevřelová. Ochrana prírody. Ochrana biodiverzity Druhová ochrana Územná ochrana. Ochrana biodiverzity. Biodiverzita  rozmanitosť živých organizmov - génová - druhová - ekosytémová ( územná )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Ochrana prírody


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ochrana pr rody

Ochrana prírody

Marta Nevřelová

ochrana pr rody1
Ochrana prírody
 • Ochrana biodiverzity
 • Druhová ochrana
 • Územná ochrana
ochrana biodiverzity
Ochrana biodiverzity

Biodiverzita rozmanitosť živých organizmov

- génová

- druhová

- ekosytémová (územná)

ochrana in situ (na mieste výskytu) ex situ (mimo miesta výskytu, napr. v botanických záhradách, chovných zariadeniach) s následnou reštitúciou na pôvodnom mieste

druhov ochrana
Druhová ochrana

Červené zoznamy a červené knihy:

čierna kniha - zoznam druhov vyhynutých po roku 1600

červená kniha – zoznam ohrozených druhov uvedených v jednotlivých kategóriách (IUCN,1994):

 • vyhynutý (EX)
 • vyhynutý v prírodnom prostredí (EW)
 • kriticky ohrozený (CR), ohrozený (EN)
 • zraniteľný (VU)
 • rizikový (LR)
 • nepoznaný (DD)
 • nehodnotený (NE)

Species Survival Commission-stála komisia IUCN

http://www.iucn.org

ochrana rastl n
Ochrana rastlín

Hlavné faktory ohrozenia rastlín:

- malý počet jedincov, miest výskytu, obmedzené rozšírenie v území

- malá prispôsobivosť taxónu (ohrozenie biotopov)

- úžitkovosť a atraktívny vzhľad, dostupnosť pre verejnosť

- nízka reprodukčná schopnosť, závislosť na iných organizmoch

- výskyt blízko miest silného antropického vplyvu

fytogeografické zvláštnosti (endemity, relikty)

ochrana rastl n1
Ochrana rastlín

Celosvetovo ohrozené druhy vyskytujúce sa v SR:

Daphne arbusculaOnosma tornense

(lykovec muránsky) (rumenica turnianska)

– paleoendemit ↓– neoendemit↓

ochrana ivo chov
Ochrana živočíchov

Hlavné faktory ohrozenia:

 • narušenie, degradácia biotopu
 • ochudobnenie potravných zdrojov
 • nadmerný lov
 • náhodný lov
 • zámerná likvidácia
 • negatívny vplyv introdukovaných druhov

33 druhov vyhynulo za 1800 rokov

30 druhov za ďalších 100 rokov

60 druhov za posledných 50 rokov (!!)

súčasnosť: viac ako 700 druhov ohrozených druhov živočíchov

ochrana ivo chov1
Ochrana živočíchov

vyhynuté druhy:

moa, tur, bizón,

austrálske papagáje,

holub sťahovavý

introdukcia
Introdukcia
 • zavlečenie druhu mimo svojho prírodného areálu (na miesto kde sa predtým nevyskytoval)
 • introdukcia: zámerná  náhodná
 • úspešná  neúspešná
 • Bufo marinus – Austrália
zavle en druhy fl ry a fauny do sr
Zavlečené druhy flóry a fauny do SR
 • gaštan jedlýCastanea sativa, pagaštan konský Aesculus hippocastanum, agát biely Robinia pseudoacacia, borovica čierna Pinus nigra
 • ryby: sivoň americký Salvelinus fontinalis, síh Coregonus lavaretus, sumček americký Ictalurus nebulosus, slnečnica pestrá Lepomis gibosus

zavle en druhy fl ry a fauny do sr1
Zavlečené druhy flóry a fauny do SR
 • vtáky: morka, bažant Phasianus colchicus
 • cicavce: kamzík alpský, jeleň wapiti, jeleň maral, muflón,bizón, jeleň sika, nutria Myocastor coypus, králik Oryctolagus cuniculus, ondatra Ondatra zibethica,koza bezoárová Capra aegagrus

re tit cia
Reštitúcia
 • znovu navrátenie druhu do prírodného areálu (tur Bos primigenius, daniel Dama dama, zubor Bison bonasus, bobor Castor fiber), tur Bos primigenius

zemn ochrana
Územná ochrana

1.NP bol vyhlásený v roku 1872: Yellowstone (USA)

NP (IUCN, 1969) = rozsiahle územie, ktoré predstavuje jeden alebo viac ekosystémov, málo alebo vôbec nezmenených činnosťou človeka, kde druhy rastlín, živočíchov a neživá príroda majú zvláštny vedecký, výchovný a odpočinkový význam, alebo kde existuje krajina s veľkým estetickým významom

Podmienky:

rozloha viac ako 1 000 ha

vylúčenie hospodárskeho využívania

návšteva za určitých podmienok

program mab biosphere reserve s
Program MaB Biosphere Reserves

Biosférické rezervácie (rezervy biosféry) obsahujú

nasledovné časti:

Jadro

Pufrová zóna

Kultúrna krajina

Narušená krajina

Biosphere Reserves v SR: Slovenský Kras, Poľana, TANAP,

Východné Karpaty

World Heritage

Svetové prírodné a kultúrne dedičstvo

World Heritage v SR: Banská Štiavnica, Spišský hrad, Vlkolínec,

Bardejov, Slovenský Kras, Dobšinská ľadová jaskyňa

z kon 573 2002 z z o ochrane pr rody a krajiny
Zákon 573/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Kategorizácia chránených území v SR:

·CHKO (chránená krajinná oblasť)

·NP (národný park)

·CHA (chránený areál)

·PR, NPR (prírodná rezervácia, národná prírodná rezervácia)

·PP, NPP (prírodná pamiatka, národná prírodná pamiatka)–

Jaskyňa a prírodný vodopád

·CHKP (chránený krajinný prvok)

· CHVÚ (chránené vtáčie územie)

Stupne ochrany v SR:

I. stupeň SR (najmenej prísny)

II. stupeň CHKO, CHKP

III. stupeň NP, CHA, CHKP

IV. stupeň CHA, CHKP, PR, PP

V. stupeň CHA, CHKP, PR, PP (najprísnejší)