povesti n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Povesti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Povesti

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Povesti - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Povesti. - učivo 5. ročníka ZŠ. Autorka: Mgr. Andrea Meňušová. Obsah projektu. Ciele Obsah vyučovacej hodiny Motivácia Vyučovacia hodina Zoznam použitých zdrojov Kontakt. Ciele. upevniť vedomosti získané na predchádzajúcich vyučovacích hodinách

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Povesti' - ramla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
povesti

Povesti

- učivo 5. ročníka ZŠ

Autorka: Mgr. Andrea Meňušová

obsah projektu
Obsah projektu
 • Ciele
 • Obsah vyučovacej hodiny
 • Motivácia
 • Vyučovacia hodina
 • Zoznam použitých zdrojov
 • Kontakt
ciele
Ciele
 • upevniť vedomosti získané na predchádzajúcich vyučovacích hodinách
 • preveriť získané vedomosti netradičnou formou
 • zefektívniť a spestriť výučbu
 • sprístupniť žiakom viac informácií novým spôsobom
 • využiť IKT na vyučovaní literatúry
obsah vyu ovacej hodiny
Obsah vyučovacej hodiny
 • Všeobecná charakteristika povestí
 • Rozdelenie povestí
 • Definície
 • Práca s textom
 • Vieš, odpovieš
 • Knihy, ktoré nás potešia
motiv cia
Motivácia

Pesnička sa spieva,

rozprávka sa rozpráva,

ten, kto sa rád díva,

krásne veci spoznáva.

povesti1
Povesti
 • po rozprávkach sú najrozšírenejším epickým žánrom ľudovej slovesnosti
 • vznikali v celej európskej kultúre
 • s rozprávkami majú spoločné množstvo čarodejných a fantastických dejov
 • vždy majú reálny základ, ktorým môže byť miesto deja, udalosť alebo skutočná historická postava
povesti rozde ujeme na
Povesti rozdeľujeme na:
 • miestne
 • historické
 • heraldické
miestna poves
Miestna povesť
 • svojím rozprávaním sa viaže k určitému miestu, alebo rozpráva o zaujímavej udalosti spojenej s daným miestom
historick poves
Historická povesť
 • opisuje významné udalosti národných dejín
 • hlavným hrdinom je postava z národnej minulosti, napr. Svätopluk, Matej Korvín, Jánošík a iné
heraldick poves
Heraldická povesť
 • hovorí o pôvode erbu
pr ca s textom
Práca s textom
 • Literárna výchova pre 5. roč. ZŠ str. 95 – 96
 • Vysvetli slovné spojenia: skaly z hĺbky vycierajú hrozné zubiská, chladná náruč smrti, pozláti láskavý svit jednej hviezdy a vyhľadaj v texte ďalšie.
 • Zisti, o akú povesť ide a nájdi v texte časť, podľa ktorej môžeme usudzovať, že je to tak.
vie odpovie
Vieš, odpovieš
 • S ktorou povesťou súvisí obrázok? Doplň chýbajúce údaje.

Autor:

Názov:

Žáner:

Téma:

Hlavná postava:

Mária Ďuríčková

Žabia studňa

Povesť

Ako vznikla Žabia studňa

Marga

knihy ktor n s pote ia
Knihy, ktoré nás potešia
 • Jozef horák: Povesti spod Sitna
 • Jozef Cíger – Hronský: Kremnické povesti
 • Ivan Hudec: Biela pani, mŕtvy pán
 • Milan Ferko: Staré povesti slovenské
 • Mária Ďuríčková: Dunajská kráľovná
zoznam pou it ch zdrojov
Zoznam použitých zdrojov

Petríková, D. a kol.: Literárna výchova pre 5. ročník základných škôl. Litera, Bratislava 1997. ISBN 80-85452-87-1

Krajčovičová, J.: Pomocník z literatúry. Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 2004. ISBN 80-7158-546-7

http://office.microsoft.com

www.levice.sk

kontakt
Kontakt

ZŠ Pri Podlužianke 6 Levice

ahu@post.sk

Ďakujem za pozornosť.