Atlas ti wy sza szko a jazdy
Download
1 / 21

ATLAS.ti WY?SZA SZKO?A JAZDY - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

ATLAS.ti WYŻSZA SZKOŁA JAZDY. Specjalne narzędzia. Przeszukiwanie tekstu (Text Search Tool) Auto-kodowanie (Auto Coding Tool) „Przegryzacz” słów (The Word Cruncher) Wyszukiwarka obiektów (The Object Crawler) Kwerenda (The Querry Tool) Eksplorator (The Object Explorer)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ATLAS.ti WY?SZA SZKO?A JAZDY' - ramla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Atlas ti wy sza szko a jazdy

ATLAS.ti

WYŻSZA SZKOŁA JAZDY


Specjalne narz dzia
Specjalne narzędzia

 • Przeszukiwanie tekstu (Text Search Tool)

 • Auto-kodowanie (Auto Coding Tool)

 • „Przegryzacz” słów (The Word Cruncher)

 • Wyszukiwarka obiektów (The Object Crawler)

 • Kwerenda (The Querry Tool)

 • Eksplorator (The Object Explorer)

 • Analiza zbędnych kodów (Redundant Coding Analyzer)


Przegryzacz s w
Przegryzacz słów

 • Narzędzie do liczenia słów w PD i HU

  • Documents/Miscellaneous/Word Cruncher

 • W oknie dialogowym mamy do wyboru kilka funkcji:

  • Tylko wybrany PD – jak chcemy konkretny PD

  • Użyj wbudowanego narzędzia – tylko dla wybranego PD

  • Użyj przecinka do oddzielenia pól – dla plików Excel

  • Stop-lista – wyklucza wybrane znaki z liczenia

  • Ignoruj w tekście (np. „”) - pozwala zliczać bez względu na znaki

  • Ignoruj wielkość liter – zlicza bez względu na wielkość liter


Czas na zabaw
Czas na zabawę

 • Proszę wyświetlić raport dotyczący frekwencji występowania wszystkich słów w danym PD

  • Przy użyciu wbudowanego narzędzia

  • Przy użyciu raportu Excel

 • Proszę wyświetlić raport dotyczący frekwencji występowania wszystkich słów w całej HU

  • W podziale ze względu na wielkość liter (z wielkiej i małą literą)

  • Bez względu na wielkość liter


Przeszukiwanie tekstu
Przeszukiwanie tekstu

 • Jest to funkcja umożliwiająca przeczesywanie PD w poszukiwaniu specyficznych sformułowań, wyrażeń, zwrotów itp., które odpowiadają zadanemu wzorcowi

  • Najlepiej: Ctrl+F (ewentualnie lewy pasek)

 • Udostępnione są trzy tryby:

  • Standardowe przeszukiwanie

  • Przeszukiwanie wg kategorii

  • GREP


Standardowe przeszukiwanie tekstu
Standardowe przeszukiwanie tekstu

 • Jeżeli w oknie dialogowym nie jest zaznaczona opcja GREP, to przeszukiwanie odbywa się wg standardowej procedury

 • Użycie * przed poszukiwanego sformułowania nie domyka go z przodu (cała sekwencja DO sformułowania włącznie)

 • Użycie * po poszukiwanym sformułowaniu nie domyka go z tyłu (cała sekwencja OD sformułowania włącznie)

 • Użycie | pozwala oddzielić poszukiwane sformułowania od siebie (poszukiwanie wg „lub”)

 • Możliwe jest łączenie * i |


Czas na zabaw1
Czas na zabawę

 • Proszę znaleźć wybrane słowo w PD

  • Z zaznaczoną opcją „dokładnie”

  • Bez zaznaczonej opcji „dokładnie”

 • Proszę znaleźć wybrane słowo z uwzględnieniem znaku *:

  • Przed wskazanym słowem

  • Po wskazanym słowie

 • Proszę znaleźć sekwencję słów przy użyciu opcji „lub” - czyli znak |


Przeszukiwanie wg kategorii
Przeszukiwanie wg kategorii

 • Dość złożona i wydajna technika przeszukiwania tekstu i odnajdywania specyficznych ciągów zwrotów, słów, zdań

 • Np.: „KATEGORIA:=zwrot1*|zwrot2|*zwrot3”

 • Tak zdefiniowana kategoria może następnie być w całości wprowadzona w kolejną sekwencję poszukiwania – wystarczy poprzedzić ją znakiem $ (oczywiście definiowanie polega także na zapisaniu tej kategorii)

 • Np. „zwrot4|$KATEGORIA|zwrot5”


Roje kategorii
„Roje” kategorii

 • Warto jeszcze na wstępie przeszukiwania wg kategorii zastanowić się nad potencjalnym układem hierarchicznym poszczególnych kategorii:

  • MIŁOŚĆ:=miłość|kochać|kochan*

  • PRZYJAŹŃ:=przyjaci*|przyjaźń

  • GNIEW:=krzyk*|złoś*|nerwy

  • POZEMOC:=$MIŁOŚĆ|$PRZYJAŹŃ

  • NEGEMOC:=$GNIEW|...

  • EMOCJE:=$POZEMOC|$NEGEMOC


Czas na zabaw2
Czas na zabawę

 • Proszę określić pierwszy poziom roju kategorii

 • Proszę zapisać nowe kategorie do zbioru, tak aby była ona dostępna w kolejnych uruchomieniach programu

 • Proszę określić drugi poziom roju przy użyciu wcześniej wprowadzonych kategorii

 • Proszę zapisać nową kategorię do zbioru

 • Proszę usunąć ze zbioru wprowadzone podczas ćwiczenia kategorie


Kwerenda
Kwerenda

 • Kwerenda służy do wyszukiwania CYTATÓW (fragmentów tekstu) według KODÓW, jakie zostały do nich przypisane w procesie kodowania. Jest to zatem narzędzie pracy na kodach, a nie na tekście samym w sobie

 • W najprostszym wydaniu kwerenda ma miejsce wtedy, gdy w Menedżerze Kodów dwukrotnie klikniemy na wybranym kodzie – wyświetlą się wszystkie cytaty do niego przypisane


Kwerenda1
Kwerenda

 • Oczywiście, to najprostsza forma kwerendy, a w Atlas.ti dostępne są dużo bardziej złożone formy wyszukiwania fragmentów tekstów wg wybranych KODÓW I RELACJI MIĘDZY NIMI

  • Codes/Output/Querry Tool

  • Tools/Querry Tool

  • Lub ikonka „lornetka”


Okno narz dzia kwerendy
Okno Narzędzia Kwerendy

 • Składa się z 6 podstawowych elementów:

  • 1. - to pasek operatorów (lewy margines)

  • 2. - to okno rodzin kodów (lewe górne okno)

  • 3. - to okno wszystkich kodów (lewe dolne okno)

  • 4. - to okno działania (prawe górne okno)

  • 5. - to okno listy rezultatów (prawe dolne okno)

  • 6. - to okno „wsparcia” (prawe środkowe okno)

  • Dodatkowo w oknie znaleźć można:

   • Ikonę umożliwiającą usuwanie kodów z listy

   • Ikonę umożliwiającą generowanie raportu (drukarka)


Zasada korzystania z kwerendy
Zasada korzystania z Kwerendy

 • Generalna zasada korzystania z opcji kwerendy nie pokrywa się z powszechnie przyjętą kolejnością działania, np. na kalkulatorze (aby zsumować 2 i 3, działamy tak: wpisujemy „2”, naciskamy „+”, wpisujemy „3”)

 • W przypadku Kwerendy w Atlas.ti kolejność jest następująca:

  • Najpierw wybieramy kody/rodziny kodów

  • Dopiero później określamy rodzaj relacji między nimi (po to w sumie jest okno wsparcia ;)


Zasada w dzia aniu
Zasada w działaniu

 • Suma 3 i 4 – zapisujemy: 34+

 • Suma 3 i iloczynu 4 i 5 – 345*+

 • Iloczyn sumy 3 i 4 oraz 5 – 34+5*

  Proste! Prawda?!

  Wbrew pozorom dość szybko można się do tej zasady przyzwyczaić, poza tym nie mamy wyjścia, jeżeli chcemy

  poprawnie korzystać z kwerendy

  w Atlas.ti ;)


B d w podr czniku atlas ti
Błąd w podręczniku Atlas.ti

 • Autorzy rozpisują się nad tym, jak prosta jest wspomniana wcześniej zasada zapisu poszczególnych zmiennych (kodów i rodzin kodów) oraz operatorów. Problem w tym, że popełniają błąd w jej stosowaniu!!!

 • Na str. 168 działanie (3+4)*5 zapisują jako 34+5* (niezależnie od zapisu – wynik to 35). To dlaczego w takim razie na str. 169 podają wynik 60? 3*4=12, a 12*5=60.

  [:-7


Dost pne operatory
Dostępne operatory

 • Logiczne (wg kolejności):

  • LUB – podaje wyniki przypisane przynajmniej do jednego z zadanych kodów

  • ALBO – podaje wyniki przypisane do jednego z zadanych kodów (ale nigdy do obu)

  • I – podaje wyniki przypisane do jednocześnie obu zadanych kodów

  • NIE – podaje wyniki, które nie są przypisane do zadanego kodu (wszystkie tylko nie ten kod)


Dost pne operatory1
Dostępne operatory

 • Semantyczne (wg kolejności):

  Są możliwe do użycia wyłącznie w sieci kodów, ponieważ konieczne jest wcześniejsze określenie zasad nadrzędności i podrzędności poszczególnych kodów

  • POD(rzędność) – podaje cytaty przypisane do kodów od nadrzędnych w kierunku podrzędnych

  • NAD(rzędność) – podaje cytaty przypisane do kodów od podrzędnych w kierunku nadrzędnych

  • WSPÓŁ(rzędność) – podaje cytaty przypisane do kodów o tej samej pozycji znaczeniowej


Dost pne operatory2
Dostępne operatory

 • Przestrzenne/Bliskości (wg kolejności):

  Pierwszy z wprowadzonych kodów to ten, który jest w centrum zainteresowania!

  • WEWNĄTRZ

  • ZAWIERA

  • POKRYTY (częściowo przez)/przechodzący w

  • POKRYWAJĄCY (częściowo)/przechodzący z

  • NASTĘPUJĄCY

  • POPRZEDZAJĄCY

  • WSPÓŁWYSTĘPUJĄCY – obejmuje wyżej wymienione funkcje bez poprzedzania i następowania


Czas na zabaw3
Czas na zabawę

Nie mamy sieci, więc nie jest możliwe ćwiczenie z operatorami semantycznymi. Niemniej jednak:

 • Proszę wyświetlić kwerendę cytatów dla kodu X przy wykorzystaniu operatora NIE

 • Proszę wyświetlić kwerendę cytatów dla operatorów:

  • Zawiera

  • Poprzedza

  • Przechodzi w


Lu ne
Luźne

 • Wydaje się, że pierwsze próby generowania kwerendy w ramach projektu analizy w Atlas.ti sprowadzać się będą jednak do operatorów przestrzennych.

 • Ich wykorzystanie kojarzy się z próbą uchwycenia wątków istotnych i mniej ważnych w toku wypowiedzi respondenta, ale wg znaczenia, jakie on sam im nadaje – czyli w którym momencie wywiadu uruchamia się który wątek.