Andmekogude t itmisest
Download
1 / 11

- PowerPoint PPT Presentation


 • 179 Views
 • Uploaded on

Andmekogude täitmisest. Annika Evisalu 23.10.2013. Tallinna Hariduse Infosüsteemi põhimäärus. Tallinna linna eelkooliealiste laste ja koolikohustuslike laste ning Tallinna koolieelsete lasteasutuste, üldharidus- ja huvialakoolide töötajate andmekogu = Tallinna hariduse infosüsteem.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ramiro


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Andmekogude t itmisest

Andmekogude täitmisest

Annika Evisalu

23.10.2013


Tallinna hariduse infos steemi p him rus

Tallinna Hariduse Infosüsteemi põhimäärus

Tallinna linna eelkooliealiste laste ja koolikohustuslike laste ning Tallinna koolieelsete lasteasutuste, üldharidus- ja huvialakoolide töötajate andmekogu = Tallinna hariduse infosüsteem.

Määrus kehtestati kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1 ja Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 2009 otsuse nr 183 „Tallinna hariduse infosüsteemi asutamine“ alusel.

Registreeritud ka Riigi Infosüsteemi haldussüsteemis RIHA

Põhimäärus vastuvõetud 9. oktoobril 2013

21. oktoober 2013 lisatud nii Tallinna Õigusaktide Registrisse, kui ka Riigi Teatajasse.

https://www.riigiteataja.ee/akt/418102013026?tegevus=salvesta-link


T helepanekuid infos steemi kasutamise kohta

Tähelepanekuid infosüsteemi kasutamise kohta

Asutuse infot Tallinna Haridusameti kodulehel uuendatakse infosüsteemis olevate andmete põhjal.

Logite sisse -> asutus-> andmete muutmine -> valite loendist, mida soovite muuta ja salvestate.

EHISes vaja eraldi täita, kuna koguvad infot, mida meie oma tööks ei vaja.


Andmekogude t itmisest

 • Laste järjekorda lisamine:

  Kokkuleppeliselt võib last infosüsteemis järjekorda lisada 3 (mõttelise) päeva jooksul.

  Kui avaldus on jäänud sisestamata, tuleb teha seletuskiri asutuse kuraatorile ning tema annab edasised korraldused minule.

  Kõik muudatused, rühmas/lasteaias käivate lastega jõuavad EHISesse viivitusega (1 päev).

 • Erirühmade järjekord:

  Ennem salvestamist jälgida, et õppekeel ja soovitatud rühm(ad) oleksid korrektsed/valitud.

  Salvestate! Seejärel valite asutuse ja erirühma liigi ja klikite lisa asutus.

  (Asutuse ja rühmaliigi annab ainult eelnevalt salvestatud kokkulangevuste järgi.)

  Erirühma järjekorras ei saa asutus ise muudatusi teha.

  Erirühma vastuvõtmise märkimise võimalus, sarnaselt tavarühmaga.


Ristkasutus
Ristkasutus

 • Veel tuleb pedagooge täita mõlemas andmekogus.

 • Hetkel on käsil arendus, pedagoogide ristkasutuse loomiseks

 • Ühtlustame väljad EHISega, tõmbame andmed ühekordselt meile üle ja edaspidi täidetakse Tallinna hariduse infosüsteemis


Muudatused ehises

Muudatused EHISes

Seoses üld- ja kutsehariduse kvalifikatsiooninõuetes tehtud muudatustega, tehti EHISe poolt pedagoogide andmete kogumise osas muudatusi.

Alusharidusse antud muudatused ei puutu. Koolieelne lasteasutus täidab samade nimetustega ametikohti, nagu siiani:

· direktor;

· õppealajuhataja;

· õpetaja – alushariduse õpetaja, alushariduse liikumisõpetaja, alushariduse muusikaõpetaja, alushariduse ujumisõpetaja, alushariduse eesti keele õpetaja, alushariduse erirühma ja sobitusrühma õpetaja;

· tugispetsialistid – logopeed, eripedagoog.

*Alushariduse pedagoogidega seonduvad kontrollväljad on kõik endised.


Andmete kinnitamised ehises
Andmete kinnitamised EHISes

 • Iga kuu 1.- 5. kuupäevani (va juuli ja august) - Õpetajate/pedagoogide andmete õigsuse kinnitamine

  Tööle asumise, töölt lahkumise või muud andmed nende muutumise päeval

 • Iga kuu 5. – 10. kuupäevani (va juuli ja august) – Laste andmete kinnitamine

 • 5.- 10. september ja 20.- 25. jaanuar – Õppeasutuse andmete õigsuse kinnitamine

  NB! Andmete kinnitamise nupp alamregistrites tekib kinnitamise perioodi alguses ja kaob ära andmete kinnitamisega.

 • NB! Iga moodul/alamregister kinnitatakse eraldi.


Andmete kinnitamine tallinna hariduse infos steemis

Andmete kinnitamine Tallinna hariduse infosüsteemis

Põhimääruse paragrahvi 12 järgi tuleb koolieelsel lasteasutusel kinnitada laste ja töötajate andmete õigsust iga aasta 5. oktoobril ja 5. aprillil.


Teatised pedagoogide moodulis
Teatised pedagoogide moodulis

 • Sisestatud andmed on palga maksmise aluseks

 • Hetkel piloteerimisel viie asutusega

 • Oktoobri teises pooles koolitused asutustele

 • 1. novembrist 2013 palkade maksmine teatiste alusel

  Koolitus

 • 31. oktoober kell 11:00 Õpetajate Majas, alushariduse kasutajate koolitus infosüsteemis toimunud pedagoogide mooduli täienduste teemal


Hetkel arendamisel plaanis

Hetkel arendamisel/plaanis!

Rühma loomine Tallinna Haridusandmekogus.

Loodud rühm läheb ristkasutusega EHISesse. Seal luuakse automaatselt Rühma ID ning tagastatakse meile ristkasutuse käigus.

(lähiajal, koos pedagoogide muudatusega– EHIS)

Pedagoogid ja töölised –

Ristkasutust EHISega ei toimi. Meil andmete muutmisega loodi EHISes uus töökoht.

Ühtlustame väljad EHISega, arendus käib, kuid täpset tähtaega ei tea hetkel välja öelda.

Teatised:

Koolitus 31. oktoober kell 11:00

november 2013 töösse.


ad