slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้าง และอาคารสูง PowerPoint Presentation
Download Presentation
กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้าง และอาคารสูง

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้าง และอาคารสูง - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้าง และอาคารสูง. Prepared by Dichapong P. Thammasat School of Accountancy. อาคารสูงและอาคารสูงพิเศษ. อาคารสูง คือ อาคารที่สูงเกินกว่า 23 เมตร และจะถือเป็นอาคารใหญ่พิเศษ หากพื้นที่ทุกชั้น หรือชั้นหนึ่งชั้นใดภายใต้หลังคาเดียวกันมีขนาดตั้งแต่ 30,000 ตารางเมตรขึ้นไป

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้าง และอาคารสูง' - ramiro


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้าง และอาคารสูง

Prepared byDichapong P.

Thammasat School of Accountancy

Prepared by D. Pongpattrachai, Thammasat School of Accountancy

slide2
อาคารสูงและอาคารสูงพิเศษอาคารสูงและอาคารสูงพิเศษ
 • อาคารสูง คือ อาคารที่สูงเกินกว่า 23 เมตร และจะถือเป็นอาคารใหญ่พิเศษ หากพื้นที่ทุกชั้น หรือชั้นหนึ่งชั้นใดภายใต้หลังคาเดียวกันมีขนาดตั้งแต่ 30,000 ตารางเมตรขึ้นไป
 • ความสูงของอาคารต้องสูงไม่เกินสองเท่าของระยะจากผนังด้านหน้าอาคาร จรดเขตทางถนนฟากตรงข้าม
 • ตึกนี้สูงไม่เกิน 14 เมตร
 • ส่วนยอดสูงไม่เกิน 2 เมตร

1m

1m

ถนน กว้าง 6 เมตร

Prepared by D. Pongpattrachai, Thammasat School of Accountancy

slide3
อาคารสูงและอาคารสูงพิเศษอาคารสูงและอาคารสูงพิเศษ
 • ความกว้างของที่ว่างรอบอาคารต้องไม่น้อยกว่า 6 เมตร
 • ต้องมีค่า FAR  10:1 (FAR = Floor Area Ratio: ค่าสูงสุดของอัตราส่วนพื้นที่ใช้สอยรวมทุกชั้นต่อพื้นที่ดิน

สมมติอาคารสูง 10 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ

10 x (10x10) = 1,000 ตรม.

พื้นที่ดินรวม 22x22 = 484 ตรม.

FAR = 2.07:1

พื้นที่อาคาร

10x10

6 m

6 m

Prepared by D. Pongpattrachai, Thammasat School of Accountancy

slide4
อาคารสูง
 • ต้องมีด้านหนึ่งด้านใดของที่ดินนั้นยาวไม่น้อยกว่า 12 เมตร ติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร

พื้นที่ดิน

22x22

หน้ากว้างติดถนน 12 เมตร

>10 เมตร

ทางต่อเนื่องถึงอีก

ถนนเนื่อง 10เมตร

Prepared by D. Pongpattrachai, Thammasat School of Accountancy

slide5
อาคารสูงพิเศษ
 • ต้องมีด้านหนึ่งด้านใดของที่ดินนั้นยาวไม่น้อยกว่า 12 เมตร ติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร

พื้นที่ดิน

22x22

หน้ากว้างติดถนน 12 เมตร

>18 เมตร

ทางต่อเนื่องถึงอีก

ถนนเนื่อง 18เมตร

Prepared by D. Pongpattrachai, Thammasat School of Accountancy

slide6
อาคารสูงและอาคารสูงพิเศษอาคารสูงและอาคารสูงพิเศษ
 • อาคารพักอาศัยต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 30% ของพื้นที่ที่ดินแปลงนั้น
 • อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ ต้องมีที่ว่าง 10% ของพื้นที่ที่ดินแปลงนั้น
 • หากมีห้องใต้ดิน ห้องใต้ดินต้องมีระบบระบายอากาศ และบำบัดน้ำเสียและระบายน้ำทิ้งแยกเป็นอิสระ และห้ามใช้ห้องใต้ดินในการพักอาศัย
 • ต้องจัดให้มี
  • ระบบระบายอากาศ
  • ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันเพลิงไหม้
  • ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบระบายน้ำทิ้ง

Prepared by D. Pongpattrachai, Thammasat School of Accountancy

slide7
อาคารเตี้ย(ต่ำกว่า 23 เมตร)
 • อาคารปลูกสร้างริมทางสาธารณะที่มีความกว้างไม่ถึง 6 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากศูนย์กลางทางสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร
 • อาคารที่ปลูกสร้างริมทางสาธารณะที่มีความกว้างตั้งแต่ 10 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากศูนย์กลางทางสาธารณะอย่างน้อย 6 เมตร

ช่วงที่ต้องถอยร่นอีก 1 เมตร

ทางกว้าง = 4 ทำให้ต้องปลูกสร้างอาคารร่นเข้าไป

อย่างน้อย 3 เมตรจากศูนย์กลางทางสาธารณะ

ศูนย์กลางอยู่ที่ 2 เมตร จึงต้องถอยร่น 1 เมตร

ถนนกว้าง

2 เมตร

1m

1m

Prepared by D. Pongpattrachai, Thammasat School of Accountancy

slide8
อาคารเตี้ย(ต่ำกว่า 23 เมตร)
 • ตึกแถว และอาคารพาณิชย์ หรืออาคารสาธารณะต้องมีที่ว่างเป็นทางเดินหลัง ไม่น้อยกว่า 3 เมตร
 • ถ้ามีชั้นลอย พื้นที่ชั้นลอยต้องไม่เกิน 40% ของพื้นที่อาคารทั้งชั้น

Prepared by D. Pongpattrachai, Thammasat School of Accountancy

slide9
ที่จอดรถ
 • อาคารขนาดใหญ่ (สูงเกิน 15 เมตร+พื้นที่รวม 1,000 ตรม. หรือ พื้นที่รวม 2,000 ตรม. ต้องมีที่จอดรถ 120 ตรม/คัน เช่น มีพื้นที่รวม 2,400 ตรม. ต้องมีพื้นที่ให้จอดรถได้ 2,400/120 = 20 คัน
 • ห้างสรรพสินค้า ให้มีที่จอดรถ 20 ตรม/คัน
 • อาคารสำนักงานที่มีพื้นที่ 200 ตรม ขึ้นไป ต้องมีพื้นที่จอดรถ 60 ตรม/คัน
 • ตึกแถวสูงไม่เกิน 4 ชั้น ต้องมีที่จอดรถนอกอาคารห้องละ 1 คัน
 • โรงแรมที่ ต้องมีที่จอดรถอย่างน้อย 10 คัน ส่วนที่เกินห้องละ 30 5 ห้อง/คัน และส่วนที่เกิน 100 คิด 10 ห้องต่อคัน โรงแรม 200 ห้องต้องมีที่จอดรถ 10+(70/5)+(100/10) =34 คัน

Prepared by D. Pongpattrachai, Thammasat School of Accountancy

slide10
ที่จอดรถ
 • ทางเข้าออกของรถยนต์ต้องกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร เข้าออกทางเดียวต้องกว้างไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร
 • ศูนย์กลางทางเข้าออกต้องห่างจากจุดเริ่มต้นโค้งหรือหักมุมของขอบทางร่วมทางแยกสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 20 เมตร โรงมหรสพต้องไม่น้อยกว่า 50 เมตร ถ้าเป็นสะพานต้องไม่น้อยกว่า 50 เมตร และ 100 เมตร จากโรงมหรสพ

พื้นที่อาคาร

10x10

50

100 M

สะพาน

Prepared by D. Pongpattrachai, Thammasat School of Accountancy

set back
ห้ามสร้าง + ระยะถอยร่น (Set back)
 • ห้ามปลูกสร้างอาคารสูงเกิน 16 เมตรในรัศมี 200 เมตรจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และเกิน 24 เมตรในรัศมี 300 เมตร
 • ห้ามสร้างตึกแถวภายในระยะ 15 เมตรจากเขตทางถนนทั้งสองฟากของถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ถนนเจริญกรุงถึงทางแยกตัดกับถนนนางลิ้นจี่
 • ห้ามสร้างตึกในระยะ 15 เมตร จากเขตทางถนนที่ทั้งสองฟากถนนรัชดาภิเษก สี่แยกอโศกดินแดง ถึงถนนวิภาวดี
 • ห้ามสร้างอาคารภายในบริเวณ 100 เมตรจากสองข้างถนนพุทธมณฑลสายหนึ่ง สายสอง ถนนบางกอกน้อยไปนครชัยศรี ถนนวงแหวนสายนอก
 • ห้ามสร้างโรงงานประเภทต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ มหานคร
 • ห้ามก่อสร้างบางชนิดในระยะ 14 เมตรจากเขตถนนศรีอยุธยาทั้งสองฝาก

Prepared by D. Pongpattrachai, Thammasat School of Accountancy

slide12
ผังเมือง
 • สีแดง ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
 • สีน้ำตาล ที่ดินที่มีความหนาแน่นของประชากรมาก สามารถนำไปทำอาคารขนาดใหญ่ เพื่อการอยู่อาศัยได้
 • สีส้ม ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย มีบริการคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพ และมีบริการสาธารณูปโภค
 • สีเหลือง ที่ดินที่อยู่อาศัยที่มีความหนาแน่นน้อย เป็นที่อยู่อาศัย ไม่ควรมีการปลูกสร้างอาคารขนาดใหญ่เพื่อเป็นที่อยู่

Prepared by D. Pongpattrachai, Thammasat School of Accountancy

slide13
ผังเมือง
 • สีม่วง เพื่อประกอบโรงงานอุตสาหกรรมภายในเขตกรุงเทพมหานคร
 • สีม่วงเม็ดมะปราง เพื่อประกอบกิจการคลังสินค้า หรือการบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต เช่นบริเวณริมน้ำเจ้าพระยาเขตราษฎร์บูรณะ
 • สีม่วงอ่อน เพื่อประกอบกิจกรรมอุตสาหกรรมบริการขนาดเล็ก การอยู่อาศัย การท่องเที่ยว และการประมง
 • สีเขียว เพื่อการประกอบเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่
 • สีเขียวอ่อน ที่ดินโล่งเพื่อการนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • สีเขียวมะกอก เพื่อการศึกษาและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวกับการศึกษา
 • สีขาวมีกรอบทะแยงเขียง เพื่อดำรงและรักษาดิน และรับน้ำ (Greenbelt)
 • สีน้ำตาลอ่อน เพื่อการอนุลักษณ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย

Prepared by D. Pongpattrachai, Thammasat School of Accountancy