Download
vel gurur mektubu projes n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VELİ GURUR MEKTUBU PROJESİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
VELİ GURUR MEKTUBU PROJESİ

VELİ GURUR MEKTUBU PROJESİ

496 Views Download Presentation
Download Presentation

VELİ GURUR MEKTUBU PROJESİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VELİ GURUR MEKTUBU PROJESİ

 2. PROJENİN GEREKÇESİ:Okulumuzda eğitim gören öğrencilerimizin başarısına ve örnek davranışlarına aileleri de aktif olarak dahil edebilmek ve bu sayede İlimizin eğitim seviyesini yükseltme çalışmaları çerçevesinde, ailelerin eğitime büyük katkılarının olduğu da göz önüne alınarak; Bu çerçevede yapılacak bir plan dahilinde, öğrenci velilerine mektup yazarak bilgilendirme ihtiyacı duyulması.

 3. PROJENİN ÖZETİ:Her ay sınıf rehber öğretmeni takibinde başarı ve davranışları olumlu olan öğrenciler tespit edilecektir. Bu öğrencilerin ev adreslerine hazırlanan veli gurur mektubu idare tarafından bir kitap hediyesi ile posta yolu ile gönderilecektir.

 4. PROJENİN AMACI VE HEDEFLERİ: Öğrencinin başarısını veliye ortak etmek. • Velinin çocuğuna güvenini arttırmak. • Öğrencinin başarı ve olumlu davranışlarından veliyi anında haberdar etmek. • Velilerin okula bakış açısını olumlu yönde geliştirmek. • Okula hiç gelmeyen velilerin okula gelmesini sağlamak.

 5. PROJEYİ YÜRÜTECEK KİŞİ/KURUM/KURULUŞLAR: Tüm Okullar

 6. PROJENİN UYGULAMA ADIMLARI: Sınıflardan her ay; Sınıf rehber öğretmenleri tarafından başarısı veya örnek davranışları tespit edilen öğrenciler gerekçeleri ile idareye bildirecekler. Toplanan veriler gurur mektubu içerisinde ayrıntılı olarak veliye hitaben yazılacak. Yazılan mektupla beraber okul idaresi tarafından imzalı bir kitap hediye konacak. Zarf içerisine yerleştirilen bu mektup velinin adresine posta yoluyla gönderilecektir. Dönem sonlarında ve uygun olan zamanlarda dönüt alınacak.Tüm İlköğretim ve Ortaöğretim Okulları, Öğrenci ve veliler

 7. PROJENİN UYGULANACAĞI YER: Tüm İlköğretim ve Ortaöğretim Okulları, Öğrenci ve veliler

 8. PROJENİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ: 2009–2010 eğitim yılı

 9. PROJENİN MALİYETİ:Posta , kitap, zarf giderleri.

 10. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: Başlanan bu proje her eğitim döneminde yenilenerek devam ettirilmesi düşünülmektedir.

 11. RİSKLER: • 1 – Maliyet. • 2 – Adres bilgilerinin sık sık değişmesi. • 3 – Bilgilerin zamanında toplanamaması.