1 / 23

CNS- Medulla spinalis

CNS- Medulla spinalis. Filip Barinka. Šedá hmota Somata neuronů, neuronální spoje-synapse Lokalizována v hloubce. Bílá hmota Axony- výběžky neuronů tvořící „dráhy“- svazky axonů spojující různé oblasti CNS Lokalizována povrchněji. Mícha- stavba. Členění šedé hmoty.

rama-morgan
Download Presentation

CNS- Medulla spinalis

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. CNS- Medulla spinalis Filip Barinka

 2. Šedá hmota Somata neuronů, neuronální spoje-synapse Lokalizována v hloubce Bílá hmota Axony- výběžky neuronů tvořící „dráhy“- svazky axonů spojující různé oblasti CNS Lokalizována povrchněji Mícha- stavba

 3. Členění šedé hmoty • Zadní rohy- apex, caput, cervix, basis • Přední rohy • Pars intermedia • +/- Postranní rohy • Comissurae griseae- anterior et posterior

 4. Rexedovy laminy • Cornu posterius- I-VI • Pars intermedia- VII • Comissurae gris.- X • Cornu anterius- VIII, IX

 5. Dráhy v míše • Míšní (propriospinální) dráhy - segmentální - polysegmentální • Ascendentní dráhy • Descendentní dráhy

 6. Propriospinální dráhy

 7. Ascendentní dráhy- senzitivní dráhy, dráhy do mozečku a do některých oblastí mozkového kmene

 8. Senzitivní míšní dráhy • Tractus spino-bulbo-thalamo-corticalis -Převod především jemné dotekové citlivosti (diskriminační citlivost), vnímaní vibrací a propriocepce ze svalů, šlach a kloubů

 9. Senzitivní míšní dráhy • Tractus spino-thalamicus (lat. a med.), spino-reticularis a spino-tectalis - Převod především vnímání teploty, bolesti a hrubé dotekové citlivosti

 10. Spino-cerebellární dráhy • Převod zejména propriocepce ale taky dotekové citlivosti do mozečku

 11. Descendentní (motorické) dráhy • Tr. cortico-spinalis lateralis • Tr. rubro-spinalis • Tr. corticospinalis anterior • Tr. reticulospinalis (lateralis et medialis) • Tr. vestibulo-spinalis • Tr. tecto-spinalis • Tr. interstitio-spinalis (Fasciculus longitudinalis medialis)

 12. Descendentní dráhy

 13. Descendentní dráhy • Mediální systém- motorika trupu (hlavně hluboké svaly zádové) • Laterální systém- motorika končetin • (Třetí systém- mimovolní emoční motorika)

 14. Descendentní dráhy • Mediální systém- motorika trupu (hlavně hluboké svaly zádové) • Laterální systém- motorika končetin • (Třetí systém- mimovolní emoční motorika)

 15. Descendentní dráhy • Mediální systém- motorika trupu (hlavně hluboké svaly zádové) • Laterální systém- motorika končetin • (Třetí systém- mimovolní emoční motorika)

More Related