CNS- Medulla spinalis - PowerPoint PPT Presentation

cns medulla spinalis n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CNS- Medulla spinalis PowerPoint Presentation
Download Presentation
CNS- Medulla spinalis

play fullscreen
1 / 23
CNS- Medulla spinalis
139 Views
Download Presentation
rama-morgan
Download Presentation

CNS- Medulla spinalis

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CNS- Medulla spinalis Filip Barinka

 2. Šedá hmota Somata neuronů, neuronální spoje-synapse Lokalizována v hloubce Bílá hmota Axony- výběžky neuronů tvořící „dráhy“- svazky axonů spojující různé oblasti CNS Lokalizována povrchněji Mícha- stavba

 3. Členění šedé hmoty • Zadní rohy- apex, caput, cervix, basis • Přední rohy • Pars intermedia • +/- Postranní rohy • Comissurae griseae- anterior et posterior

 4. Rexedovy laminy • Cornu posterius- I-VI • Pars intermedia- VII • Comissurae gris.- X • Cornu anterius- VIII, IX

 5. Dráhy v míše • Míšní (propriospinální) dráhy - segmentální - polysegmentální • Ascendentní dráhy • Descendentní dráhy

 6. Propriospinální dráhy

 7. Ascendentní dráhy- senzitivní dráhy, dráhy do mozečku a do některých oblastí mozkového kmene

 8. Senzitivní míšní dráhy • Tractus spino-bulbo-thalamo-corticalis -Převod především jemné dotekové citlivosti (diskriminační citlivost), vnímaní vibrací a propriocepce ze svalů, šlach a kloubů

 9. Senzitivní míšní dráhy • Tractus spino-thalamicus (lat. a med.), spino-reticularis a spino-tectalis - Převod především vnímání teploty, bolesti a hrubé dotekové citlivosti

 10. Spino-cerebellární dráhy • Převod zejména propriocepce ale taky dotekové citlivosti do mozečku

 11. Descendentní (motorické) dráhy • Tr. cortico-spinalis lateralis • Tr. rubro-spinalis • Tr. corticospinalis anterior • Tr. reticulospinalis (lateralis et medialis) • Tr. vestibulo-spinalis • Tr. tecto-spinalis • Tr. interstitio-spinalis (Fasciculus longitudinalis medialis)

 12. Descendentní dráhy

 13. Descendentní dráhy • Mediální systém- motorika trupu (hlavně hluboké svaly zádové) • Laterální systém- motorika končetin • (Třetí systém- mimovolní emoční motorika)

 14. Descendentní dráhy • Mediální systém- motorika trupu (hlavně hluboké svaly zádové) • Laterální systém- motorika končetin • (Třetí systém- mimovolní emoční motorika)

 15. Descendentní dráhy • Mediální systém- motorika trupu (hlavně hluboké svaly zádové) • Laterální systém- motorika končetin • (Třetí systém- mimovolní emoční motorika)