slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
GLORIA IN EXCELSIS DEO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

GLORIA IN EXCELSIS DEO - PowerPoint PPT Presentation


  • 143 Views
  • Uploaded on

GLORIA IN EXCELSIS DEO. 24 DECEMBER 2013. The Nativity of the Lord. Lễ Chúa Giáng Sinh . 24 Dec 2013 Hùng Phương & Thanh Quảng thực hiện. Lễ Chúa Giáng Sinh . The Nativity of the Lord. Gospel Luke 2:1-14 Phúc Âm theo Thánh luca 2:1-14.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GLORIA IN EXCELSIS DEO' - raleigh


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

GLORIA IN EXCELSIS DEO

24 DECEMBER 2013

slide2

The Nativity of the Lord

LễChúaGiáng Sinh 

24 Dec 2013

HùngPhương & ThanhQuảngthựchiện

slide3

LễChúaGiáng Sinh 

The Nativity of the Lord

slide4

Gospel

Luke

2:1-14

PhúcÂmtheo

Thánhluca

2:1-14

slide5

Caesar Augustus issued a decree for a census of the whole world to be taken.

Ngày ấy, có lệnh của hoàng đế Cêsarê Augustô ban ra,

truyền cho khắp nơi phải làm sổ kiểm tra

slide6

This census – the first – took place while Quirinius was

governor of Syria,

Ðây là cuộc kiểm tra đầu tiên, thực hiện thời Quirinô làm thủ hiến xứ Syria.

slide7

and everyone went to his own town

to be registered.

Mọi người đều lên đường trở

về quê quán mình.

slide8

So Joseph set out from the town of Nazareth in Galilee and travelled up to Judaea, to the town of David called Bethlehem, since he was of David’s House and line

GiusecũngrờithịtrấnNadarét, trongxứGalilêa, trởvềquêquáncủaÐavít, gọilàBêlem, vìGiusethuộchoànggiavàlàtônthấtdòngÐavít,

slide9

in order to be registered together with Mary, his betrothed, who was with child.

để khai kiểm tra cùng với Maria, bạn người, đang có thai.

slide10

While they were there the time came for her to have her child,

Sự việc xảy ra trong lúc ông bà đang ở đó, là Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa,

slide11

and she gave birth to a son, her first-born. She wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger because there was no room for them at the inn.

và bà đã hạ sinh con trai đầu lòng. Bà bọc con trẻ trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong hàng quán.

slide12

In the countryside close by there were shepherds who lived in the fields and took it in turns to watch their flocks during the night.

Bấy giờ trong miền

đó có những mục tử đang ở ngoài đồng và thức đêm để canh giữ đoàn vật mình. 

slide13

The angel of the Lord appeared to them and the glory of the Lord shone round them. They were terrified,

Bỗng có thiên thần Chúa hiện ra đứng gần bên họ, và ánh quang của Thiên Chúa bao toả chung quanh họ, khiến họ hết sức kinh sợ.

slide14

but the angel said, ‘Do not be afraid. Listen, I bring you news of great joy, a joy to be shared by the whole people.

Nhưng thiên thần Chúa đã bảo họ rằng: "Các ngươi đừng sợ, đây ta mang đến cho các ngươi một tin mừng đặc biệt, đó cũng là tin mừng cho cả toàn dân:

slide15

Today in the town of David a saviour has been born to you; he is Christ the Lord.

Hôm nay Chúa Kitô, Ðấng Cứu Thế, đã giáng sinh cho các ngươi trong thành của Ðavít.

slide16

And here is a sign for you: you will find a baby wrapped in swaddling clothes and lying in a manger.’

Và đây là dấu hiệu để các ngươi nhận biết Người: Các ngươi sẽ thấy một hài nhi mới sinh, bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ".

slide17

And suddenly with the angel there was a great throng of the heavenly host, praising God and singing:

Và bỗng chốc, cùng với các thiên thần, có một số đông thuộc đạo binh thiên quốc đồng thanh hát khen Chúa rằng:

slide18

‘Glory to God in the highest heaven

and peace to men who enjoy his favour.’

"Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm".

slide19

The Nativity of the Lord

LễChúaGiáng Sinh 

slide20

The Nativity of the Lord

LễChúaGiángSinh