Download
fir2 0 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FIR2.0 PowerPoint Presentation

FIR2.0

142 Views Download Presentation
Download Presentation

FIR2.0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. FIR2.0 Fejlesztések, változások 2013.03.13.

 2. xsd 3.0 • FIR xsd 3.0 indulása 2013.03.18. • Új verzióban xsd 3.0 • Új verzió kihelyezése 03.18. előtt, akkor FIR feladás még nem lehetséges a mert az xsd 3.0 március 18-tól elérhető. • 03.18 után viszont a már csak xsd3.0-al készített konténereket fogadja a FIR (a korábbi xsd-vel nem) • Verziókiadást követően újra terítést kell kérni! • Korábbi összerendelések nem változnak!

 3. FIR xsd 3.0 módosítás érinti • Adatkezelést, • az adatfeladást, • adatok lekérdezését, • az adatellenőrzési szabályok, • a feladott adatok körének módosítását is, • technikai jellegű módosításokat.

 4. xsd 3.0 Adatkezelést érintő változásai: • Módosított, végleges Oktatási azonosító elfogadása, • Külföldi ösztöndíj kategória függetlenítve lett a Finanszírozási formától (H0102, H0103), • Meghirdethető képzés (Gólya), • Oktatói jelentéseknél Fizetési osztály törlésre került,

 5. Adatkezelést érintő változások, verzió kiadást követően javító állományokkal: • OEP jelentés információinak megmutatása(Hallgatók menüpont) • Számított támogatott idő megmutatása (Hallgatók menüpont) • Doktori képzéseknél több tudományág megadási lehetőség

 6. Adatfeladást, fogadást, feldolgozást változása • Automatikus üzenet küldés/fogadás 15 percenként (első munkafolyamat), • automatikus üzenet feldolgozása óránként (második munkafolyamat) • adatlekérés nem változott alapértelmezetten minden este 22:00 – kor (intézményi beállítás). Ok: kommunikációs Q -k maximális mérete.

 7. Főbb változások • Jogviszony kezelés változás (logikai) • Jogviszony ellenőrzés (új menüpont) • Oktatási azonosító vált (új menüpont) • Képzés összerendelés (tanári mester, doktori, doktorjelölti)

 8. Jogviszony kezelés változása • Intézményen belüli képzés váltás, tagozat váltás esetén a korábbi képzés vég dátumát követő napnak kell az új képzés kezdő dátumánál szerepelnie (munkanap, ünnepnap nem számít, csak a 24 óra különbség) - folyamatos jogviszonynak számít! • Azonos időintervallumban, ill. időtartambeli átfedésben egy Hallgatói jogviszony típusból csak egy szerepelhet!

 9. Jogviszony kezelés változása Képzési szint alapján – különböző jogviszony típusok: • Hallgatói (doktoranduszi), • Doktorjelölti jogviszony, • Részismeret, • Vendéghallgatói, • Előkészítős hallgató. Előremenetben minden jogviszony változásnál algoritmus vizsgálat, ill. a jogviszonyok rendezése történik.

 10. Jogviszony ellenőrzés történik: • képzés kezdő dátum, • képzés vég dátum, • új képzés hozzáadásakor, • további képzés hozzáadásakor, (képzésváltás, tagozatváltás), • képzés törlésekor, • képzési szint módosításakor.

 11. Képzési szintek • alapképzés (BA/BSc) • bachelor (külföldi) • doctor (külföldi) • doktori képzés (PhD/DLA) • Doktorjelölti jogviszony • Egyéb • egyetemi képzés • Egyetemi szintű kiegészítő képzés (nem FIR) • egységes, osztatlan képzés • Előkészítő tanulmány (ÚJ) • Erasmus program (ÚJ) • felsőfokú szakképzés • felsőoktatási szakképzés • főiskolai képzés • Középszintű szakképzés (nem FIR) • Emelt szintű szakképzés (nem FIR) • más külföldi képzéstípus szintje • master (külföldi) • mesterképzés (MA/MSc) • Részismeret • szakirányú továbbképzés • Tanfolyam (nem FIR) • Vendéghallgató (ÚJ)

 12. Hallgatói(doktoranduszi) típusú jogviszony: • alapképzés (BA/BSc), • bachelor (külföldi), • doctor (külföldi), • doktori képzés (PhD/DLA), • egyetemi képzés • egységes, osztatlan képzés, • szakirányú továbbképzés, • főiskolai képzés, • más külföldi képzéstípus szintje, • master (külföldi), • mesterképzés (MA/MSc), • felsőfokú szakképzés, • felsőoktatási szakképzés

 13. Képzési szintek, jogviszony típusok • Doktorjelölti jogviszony - Doktorjelölti • Előkészítő tanulmány - Előkészítős hallgató • Részismeret - Részismereti hallgatói • Vendéghallgató - Vendéghallgatói Státusz1: Aktív (vendéghallgató) Passzív (vendéghallgató) Vendéghallgató (végzett)

 14. Korábbi jogviszonyok ellenőrzése, javítása Adminisztráció/ Jogviszony ellenőrzés(3500) menüpont

 15. Jogviszonyok változása Hallgatói jogviszony, ahol a típus: Hallgatói (doktoranduszi) Átrendezés után Átrendezéselőtt

 16. Jogviszonyok változása Átrendezéselőtt Átrendezés után

 17. Jogviszonyok változása Átrendezéselőtt Átrendezés után

 18. Jogviszony ellenőrzés

 19. Jogviszony ellenőrzés eredménye

 20. Módosításra kerülő rekordok (mentés export fájlba)

 21. „A”példa:Korábbi jogviszony szétválasztása

 22. „A” példa jogviszony módosítás eredménye

 23. „B” példa összevonásra került jogviszonyok (1nap)

 24. „C” példa jogviszony dátumok módosítása

 25. „D” példa Jogviszony típus változás doktorjelölti jogviszony létrehozása

 26. „D” példa jogviszony típus változás doktorjelölti jogviszony létrehozása

 27. Jogviszony típus változás/Részismereti hallgató

 28. „E”jogviszony vég dátum rendezésre kerül (pótlás)

 29. „F”példavendéghallgatói jogviszony (státusz figyelése)

 30. „G”példa Fogyaték miatt félév kedvezmény feltöltése

 31. Ellenőrzés!!! • A jogviszonyok módosítása előtt ellenőrzés szükséges! • A képzés jogviszony dátumok kézzel a menüpontban továbbra is módosíthatóak, rendezhetőek (de képzési szint ellenőrzés, és dátumok ellenőrzése megtörténik).

 32. Jogviszony típus módosítása (felületen)

 33. Kollégiumi tagsági jogviszony • Kollégiumi jogviszony feladása, automatikus hallgatói feladással együtt történik. (nincs Hallgatók menüpontban kollégiumi jogviszony típus megjelenítés) • Kollégium jogviszony jelentése valós beköltözés, tervezet vagy valós kiköltözés dátum kerül alapján. (10nap) • Kollégium szervezet FIR megfeleltetése szükséges!

 34. Kollégiumi szervezet FIR szervezeti egység megfeleltetése

 35. Kollégiumi jogviszony

 36. Kollégiumi jogviszony feladások megtekintése

 37. Módosított, végleges Oktatási azonosító elfogadása

 38. Módosított, végleges Oktatási azonosító elfogadása (Adminisztráció/Oktatási azonosító változás (70450)

 39. Módosított oktatási azonosító elfogadása

 40. Oktatási azonosító csoportos elfogadás

 41. Módosított oktatási azonosító elfogadás dátuma

 42. Módosított oktatási azonosító elfogadás Hallgatónként

 43. FIR feladással kapcsolatos Felületi változások

 44. Hallgatók/Alkalmazotti adatok menüpontokban hallgatói sorok színezése csak a FIR státusz oszlop megjelenítésével. .

 45. FIR jogviszony dátum mezők törlésre kerültek

 46. FIR jogviszony dátum oszlopok

 47. FIR szervezeti egység kód megjelenítése

 48. Félévközi passziválás dátum kitöltése • A félévközi passziválás dátumát csak akkor kell megadni, ha a félév státusza aktívról passzívra változik! (H0204) • Korábbi logika törlésre került! (automatikus passziválás dátum kitöltés HWEB-n passzív félévre történő iratkozáskor) • Passziválás indoka továbbra is kötelező passzív félév esetén.

 49. Félévközi passziválás dátuma

 50. Moduloknál: Sikeres kimeneti vizsga