slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
28. února 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

28. února 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

Testování služeb a provozu ethernetu ( nejen ) na radiových spojích. 28. února 2013. Ing. Josef Beran. josef.beran@profiber.cz | www.profiber.eu. Naše vize . … jen sen. Proč tedy měřit…?. Real time traffic. Co vlastně měřit?. Dva základní typy měření. Ověření integrity sítě.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '28. února 2013' - raleigh


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Testováníslužeb a provozuethernetu

(nejen) na radiovýchspojích

28. února 2013

Ing. Josef Beran

josef.beran@profiber.cz | www.profiber.eu

slide2

Naše vize ...

… jen sen

slide3

Proč tedy měřit…?

Real time traffic

slide4

Co vlastně měřit?

Dva základní typy měření

Ověření integrity sítě

 • Je-li připravená na požadované služby
 • Ověření kontinuity linky BERT
 • Komplexní měření před předáním linky RFC 2544, EtherSAM ITU-T Y.1564

Klasifikace služeb

 • Hodnocení kvality poskytovaných služeb
 • Měření probíhá za provozu
slide5

Ověření integrity sítě

 • BERT (long term test Bit Error Rate)
 • RFC 2544 (64 -1518 bytes)
 • PacketJitter
 • ITU-T Y.1564 Nový standard
slide6

Service-LevelAgreements (SLA)

Dostupnost

 • Uptime/downtime
 • Mean-time-to-repair(MTTR)
 • Protection switching

Výkonnost

 • Dostupná rychlost(Throughput)
 • Zatížitelnost linky (Burstability)
 • Integrita linky (Frame loss)
 • Zpoždění přenosu (Latency)
 • Změna zpoždění (Packet jitter)
slide8

QoS pro sítě s různými typy služeb

 • Potřeba kontroly několikaparametrů v závislosti na službě
 • RFC2544 je nedostatečné - poznatek
slide9

Základní požadavky na testování

 • Kontrola IP konektivity (Ping, TraceRoute)
 • BERT
 • “Výkon sítě” RFC2544, ITU-T Y.1564
 • Generování streamů
slide10

Měření „výkonu“ podle RFC2544

 • Internet Engineering Task Force (IETF) standard(www.http://www.ietf.org)
 • Doporučení jakna benchmarksítě
 • Out-of-servicebenchmarking!!!
 • Definované prorůznédélkypaketů
 • 64, 128, 256, 512, 1024, 1280, 1518
 • Testování jednotlivých častí SLA, jaképoužíváte VY?
slide11

Klasické testování SLA – RFC 2544

Frame Loss

Ztrátarámců

Throughput

Propustnost

Back-to-Back

(Burstability)

Zatížitelnost

Latency

Zpoždění

slide12

Throughput Test

 • Maximálnípočet FPS bez chyb
 • Měříomezenípropustnostisítě
 • half/doubling metoda
 • Opakuje sedokudnenípřenos bezchybný
 • Pro finální test min. 60s
 • Na počátku zvolena maximální rychlost
 • Porovnání vyslaných a přijatých rámců
 • Při ztrátě rámce snížení rychlosti na polovinu
 • Nedojde –li ke ztrátě navýšení rychlosti o polovinu předchozího kroku

Standardnívs. obousměrné RFC 2544

slide13

Back-to-Back Test

Testovací data posílánamax. rychl. linky s min. IFG dokudnedojdekeztrátě rámce.

V SLA definovánojakoExcessInformation Rate (EIR)

Doba trvánímin. 2s a zopakovat50 krát.

slide14

FrameLoss Test

 • Rámce jsou do sítě poslány maximální rychlostí, vyhodnocuje se počet
 • zahozených rámců
 • Parametr indikující přetížení sítě
 • Testování pro velikosti rámců 64 až 1518 bytů
 • Na počátku zvolena maximální rychlost
 • Porovnání vyslaných a přijatých rámců
 • Při ztrátě rámců snížení rychlosti cca o 10%
 • Ztrátovost je pak dána poměrem odeslaných a přijatých rámců
slide15

FrameLoss

Ztráta paketů/framů – FrameLoss

Vlivna video

Zrnění

Výpadky

Krátkodobě prázdná místa

Ztráta signálu

Vlivnahlas

Zkreslený hlas

Šum

Praskání

Ztráta spojení

◦ Dopady ztrátovosti na distribuované služby

slide16

Latency Test

 • Čas od vyslání rámce po přijetí koncovým zařízenímend-to-endtestování
 • Čas od vyslání rámce po přijetí koncovým zařízením a vrácenímzpět „round-trip“
 • Měřenímin. 20 krát, výsledek je průměrnou hodnotou
 • Proveden test propustnosti-max. rychlost beze ztrát
 • Generování trafficu-pakety jsou označeny časovou značkou
 • Vyhodnocení zpoždění po přijetí značkovaných paketů

End-to-end vs. round-trip

slide17

Latency

Zpoždění - Latency

Vlivna video

Krátkodobě prázdná místa

Ztráta signálu

Vlivnahlas

Zpoždění

Mezery ve spojení

◦ Dopady zpoždění na distribuované služby

slide18

PacketJitter

◦ Není zahrnut v doporučení RFC 2544, přesto jeden z halvních parametrů pro VoIP

a IPTV služby

◦ Kolísání hodnoty zpoždění vlivem využití různých cest

◦ Přípustné hodnoty max. 30ms pro video a 10-30ms pro VoIP

slide19

PacketJitter

Změna zpoždění – PacketJitter

Vlivna video

Výpadky

Ztráta jasu

Krátkodobě prázdná místa

Občasné poskakování obrazu

Vlivnahlas

Zkreslení hlasu

Šum

praskání

◦ Dopady kolísání zpoždění na distribuované služby

slide20

Testování ve smyčce

 • VýměnaMAC a IP adresy
 • Podpora VLAN
 • ◦ Verifikace Ethernetových linek pomocí jednoho testeru
 • Testování symetrických služeb!!!!
slide22

Obousměrné testování

Local

Remote

C.O.

C.O.

MAN

Enterprise

Location B

Enterprise

Location A

Rate Limitation

To purchased bandwidth

Rate Limitation

To purchased bandwidth

 • BenefityobousměrnéhoRFC 2544 testování
  • ◦ Verifikace Ethernet linek pro oba směry
  • Testování asymetrických služeb!!!!
slide23

Intelligent

REMOTE discovery

Jedna technologie, Jeden krok

Rychlé Nalezeníapřipojení k jednomu nebovíce testerům

 • Připojeník dalšímutesteru– dokonce i pokud je zaneprázdněn
 • Připojeník dalšímu dual-test-set testeru
slide27

ITU-T Y.1564

 • ITU-T číslo Y.1564: metodologie aktivace služeb
 • Nový draftovýstandardprotestováníEthernetovýchslužeb(nahrazuje RFC 2544), schválení leden 2011.
  • Použitelnéproaktivacislužeb a troubleshootingkomerčníchEthernetovýchslužeb, Ethernetových mobile backhaulslužeb, prodejEthernetovýchlinek
 • Hlavní funkcionality
  • Metodologieproověřenívýkonnostníchparametrů sítí založených na Ethernetu
     • Kontrola konfigurace každé definované služby
     • Ověření kvality služebdle definované SLA
slide28

EtherSAM

(ITU-T Y.1564)

Možnost testování až 10 služeb

slide29

Současné metody testování

 • Jediný dosud používaný “standard” je RFC2544
  • Navržen protestovánísíťovýchzařízení v laboratořích
 • Neobsahuje nástroje protestovánívšechpotřebnýchparametrůdnešních SLA- absencenástrojůprotestováníreal-timeslužeb
  • Packet Jitter, Out-of-Sequence, OvěřeníQoS, souběžné služby
 • Nutné realizovat několik samostatných testů pro validaci několika SLA parametrů
 • RFC2544 v některýchpřípadechčasově náročné (cca 4 hodiny)
 • RFC2544 je nevhodné pro dlouhodobé měření

EtherSAM „Změřívšechnytytoparametry“

29

slide30

Důležité definice

 • CIR: Committed Information Rate: Průměrná rychlost v bit/s,do kterésíťpřenáší rámce a vyhovuje výkonnostnímkritériím definovaných v CoSservisníchatributech
 • EIR: Excess Information Rate: Průměrnárychlost v bit/s, do které síť může přenášet rámce, avšak nemusí vyhovovat požadovaným výkonnostnímkritériím

Traffic Color Awareness

Dropped pásmo (všechno nad EIR)

EIR

Best Effort pásmo

(všechno mezi CIR a EIR)

Pásmo

CIR

Garantované pásmo

(všechno pod CIR)

Čas

slide31

Distribuce Eth služeb

Zákazník strana A

Zákazník strana B

Metro Ethernet síť / PTN

End-to-end službas SLA:

 • Konfiguraceomezenírychlosti(Traffic shaping) na základěSLA (Rate limitation, queuing)
 • Dalšíkonfigurace VLAN, ToS/DiffServ, port

Zákazníckádata

slide32

Ověření SLA pomocí RFC 2544

1. Test RFC2544 pro Real Time služby(4 hodiny)

2. Test RFC2544 proData s vysokou prioritou

(4 hodiny)

3. Test RFC2544 pro Best Effort Data(4 hodiny)

Možnéověřittestem RFC2544

Není možné ověřittestem RFC2544

s RFC2544 by kompletní validace trvala cca 12hodin

slide34

Fáze 1 – Ověření konfigurace sítě

Všechny SLA parametryjsouměřeny v každém kroku

(Propustnost, Zpoždění, Ztrátarámců, Jitter, OOS), Vyhověl/Nevyhovělvýsledek)

Pro každou službu je sekvenčněgenerována „rychostní“ rampa, nejprve po CIR, poté po EIR a nakonec nad EIR

Ověřenízda je CIR a EIR správně nakonfigurované

Ověřenívšech SLA parametrů v každém kroku rampy.

Približný čas měření: 1 minutana službu

slide36

Fáze 2 – Test služeb

10 Mbps

30 Mbps

1 Mbps

Všechny SLA parametryjsouměřenyběhem celého testu (Propustnost, zpoždění, ztrátarámců, Jitter OOS, výsledky vyhovuje/nevyhovuje)

Všechny služby jsougeneroványsimultálněpři CIR a sledujísevšechnyparametrynajednou (propustnost, zpoždění, ztrátarámců, jitter)

Vyhovuje/Nevyhovuje threshold pro každý parameter (v každém směru)

Doporučený čas: 2 hodiny(záleží na zákazníkovi, můžebýtpoužit i kratší)

Stejně tak můžetrvat i 24 hodin

slide38

Aplikace

Služby Mobile Backhaul

 • 3G mádefinované 4 třídy služeb
 • LTE (4G) mádefinovaných 7 tříd služeb

Loopback alebo

Bi-Directional (Dual Test Set)

ENID or loopback device

Komerční služby

slide39

jak?

kde?

DOTAZY...

proč?

čím?

kdy?

Akademie vláknové optiky a optických komunikací

musím?

...?