201 4 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
201 4 PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 36
201 4
287 Views
Download Presentation
raleigh
Download Presentation

201 4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 2014

 2. YGS-LYS sistemi 2 aşamalı sınavlardan oluşan bir sistemdir. İlk aşama sınavı YGS (1 oturum), ikinci aşama LYS (5 oturum) yapılacaktır. 2014 YGS 23 Mart Pazar saat 10:00’da, 2014 LYS Haziran ayının son iki hafta sonunda, iki haftaya (14, 15, 21, 22 Haziran) yayılarak yapılacaktır. YGS ve LYS puanları 100 ile 500 puan arasında hesaplanacak.

 3. KİMLER YGS SINAVINA GİRMEK ZORUNDA YGS’ye ister 2 yıllık bir bölüm (Meslek Lisesi öğrencilerin sınavsız geçişle geçtiği 2 yıllık bölümler hariç), isterse 4 yıllık bir bölüm isteyen herkes girmek zorundadır. Yetenek sınavlarıyla bir bölüm kazanmak isteyen, polis meslek yüksek okuluna ve astsubaylık meslek yüksek okullarına başvurmak isteyen adaylar da YGS’ye girmek zorundadırlar. Açıköğretim bölümlerine (2 veya 4 yıllık) girmek isteyen adaylar da YGS’ye girmek zorundadırlar.

 4. KİMLER LYS SINAVINA GİREBİLİR Aday (YGS puanıyla öğrenci alan dört yıllık bölümler hariç) dört yıllık bölümlere yerleşebilmek için YGS’ den 180 barajını geçmek kaydıyla LYS ye girebilir.

 5. KATSAYI UYGULAMASI VE OBP HESAPLANMASI Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Değer Aralıkları 250-500 olacaktır. Ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden diploma notu) 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. 50’nin altında olan diploma notları 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır.

 6. Daha sonra bu OBP, herkes için tek katsayı olarak kullanılan 0.12 katsayısı ile çarpılarak okuldan gelecek net puan hesaplanacaktır. Sonuç olarak en düşük notlara sahipbir öğrenciye okuldan 30 (0.12 x 250=30) gelirken; en yüksek nota (100OBP’ye) sahipöğrenciye 60 (0.12 x 500= 60) gelecek.

 7. OBP’ nın çarpım katsayısı kendi alanındaki bir bölüme yerleşirken 0,12 olacak. Öğretmen lisesi ve MTOK mezunları alanları ile ilgili tercihlerinde 0,06 ek katsayı alacaklar. Yani OBP’ leri 0,12 + 0,06(0,18) ile katsayısıyla çarpılacak. OBP’ nın çarpım katsayısı kendi alanın dışındaki bir bölüme yerleşirken de 0,12 olacak.

 8. Tercihler sonucu üniversitede bir bölüm kazanıp da gitmeyen(Açıköğretimin kontenjansız bölümlerine ve sınavsız geçişle bir yere yerleşenler hariç) öğrenciler o sene tekrar sınava girdiklerinde 0.12 OBP katsayısı yarı yarıya düşürülerek 0.06 ile çarpılacak ve varsa 0.06 ek puan katsayısı yarı yarıya düşülerek 0.03 ile çarpılacaktır. Yeni OBP sisteminde okul birincisine doğrudan 60 gelmeyecek. Okul birincisi de olsa diploma notu diğerleri gibi önce 5 ile çarpılacak, daha sonra çıkan sayıda 0.12 katsayısı ile çarpılacak.

 9. YGS’de 6 puan, LYS’de 12 puan türü hesaplanacaktır. Eski sistemde okul başarı puanın etkisi % 21 oranına çıkıyordu. Yeni sistemde ise bu etki en fazla % 10 oranına çıkabilecek. Sonuç olarak okul puanın etkisi yarı yarıya azaldı.

 10. YGS YERLEŞTİRME PUANLARI Y-YGS =YGS + (0,12 x AOBP) Y-LYS-MF = LYS-MF + (0,12 x AOBP) Y-LYS-TM = LYS-TM + (0,12 x AOBP) Y-LYS-TS = LYS-TS + (0,12 x AOBP) Y-LYS-DİL = LYS-DİL + (0,12 x AOBP) En yüksek (560) puan

 11. YGS YERLEŞTİRME PUANI(EK PUANLI) Y-YGS-EK Puan =YGS + (0,12 x AOBP) + (0,06 x AOBP) Y-LYS-MF-EK Puan = LYS-MF + (0,12 x AOBP) + (0,06 x AOBP) Y-LYS-TM-EK Puan =LYS-TM + (0,12 x AOBP) + (0,06 x AOBP) Y-LYS-TS-EK Puan=LYS-TS + (0,12 x AOBP) + (0,06 x AOBP) Y-LYS-DİL-EK Puan=LYS-DİL + (0,12 x AOBP) + (0,06 x AOBP) Meslek Lisesi En yüksek ek puanlı puan (590)

 12. YERLEŞTİRMEDE KULLANILACAK PUANLAR HESAPLANIRKEN AOBP’NİN ÇARPILACAĞI KATSAYILAR 2013 ÖSYS de bir yüksek öğretim programına (Açık öğretimin kontenjansız programlarına yerleşenler ile sınavsız geçişle yerleşenler hariç) yerleştirilen veya ön kayıtla kaydolan adaylar için bu katsayıların yarısı alınacaktır.

 13. BİR MESLEĞE YÖNELİK PROGRAM UYGULAYAN ORTAÖĞRETİM KURMU MEZUNLARINA VERİLECEK OLAN EK PUANLARIN HESAPLANMASINDA KULLANILACAK AOBP’LER VE ÇARPILACAK KATSAYILAR 2009 ÖSYS de bir yüksek öğretim programına (Açık öğretimin kontenjansız programlarına yerleşenler ile sınavsız geçişle yerleşenler hariç) yerleştirilen veya ön kayıtla kaydolan adaylar için bu katsayıların yarısı alınacaktır.

 14. LYS’ YE KATILMA HAKKI (180 puan ve üzeri) MYO, ÖZEL YETENEK VE AÇIK ÖĞRETİM TERCİH HAKKI (140 puan ve üzeri) BAZI LİSANS PROGRAMLARINI TERCİH HAKKI (Meslek Lisesi) (180 puan ve üzeri)

 15. YGS

 16. YGS’DEKİ TESTLER VE SORU SAYILARI

 17. YGS PUANLARI NASIL HESAPLANACAK Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır. Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

 18. Kısa Yoldan Puan Hesaplama- YGS

 19. LYS 3 EDB. COĞRAFYA SINAVI LYS 2 FEN BİLİMLERİ SINAVI LYS 1 MATEMATİK GEO. SINAVI LYS 4 SOSYAL BİLİMLER SINAVI LYS 5 YABANCI DİL SINAVI

 20. DİKKAT : Kitapçıklar ayrı ayrı dağıtılacak. 75 dakika dolduktan sonra Geometri kitapçığı verilecektir. İki test için tek cevap anahtarı kullanılacaktır.

 21. DİKKAT : Kitapçıklar ayrı ayrı dağıtılacak. 45 dakika dolmadan diğer kitapçıklar verilmeyecektir.

 22. DİKKAT : Kitapçıklar ayrı ayrı dağıtılacak. 85 dakika dolmadan Coğrafya-1 kitapçığı verilmeyecektir.

 23. DİKKAT : Kitapçıklar ayrı ayrı dağıtılacaktır.

 24. DİKKAT : Tek kitapçık kullanılacaktır.

 25. Not: YGS’de 180 Puan barajını geçen her aday alanının dışındaki sınavlara da başvurabilir.

 26. LYS PUAN TÜRLERİ1. MF Grubu Puan Türleri (SAY-2 yerine kullanılacak) Not: YGS’de elde ettiğiniz netlerin %40’ı LYS’ye aktarılacaktır.

 27. LYS PUAN TÜRLERİ2. TM Grubu Puan Türleri (EA-2 yerine kullanılacak) Not: YGS’de elde ettiğiniz netlerin %40’ı LYS’ye aktarılacaktır.

 28. LYS PUAN TÜRLERİ3. TS Grubu Puan Türleri (SÖZ-2 yerine kullanılacak) Not: YGS’de elde ettiğiniz netlerin %40’ı LYS’ye aktarılacaktır.

 29. LYS PUAN TÜRLERİ4. Yabancı Dil Grubu Puan Türleri Not: YGS’de elde ettiğiniz netlerin puan türüne göre LYS’ye katkısı farklıdır.

 30. MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDAN M.Y.O İLE AÇIKÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARINA SINAVSIZ GEÇİŞ • SINAVSIZ GEÇİŞ YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ ŞU ÖNCELİKLERE GÖRE MERKEZİ SİSTEMLE YAPILIR. • Mezuniyet yılı daha büyük (yeni mezunlar) adaylara öncelik verilir. • Aynı yıl mezun olan adaylar arasında öncelik okul türüne göre; Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise veya Anadolu Meslek Lisesi, Meslek Lisesi, sırasında yerleştirilir. • Mezuniyet yılı ve okul türü aynı olan adaylardan aynı Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB)içinde olanlara öncelik verilir. • Mezuniyet yılı, okul türü ve METEB içi METEB dışı bilgileri aynı olan adaylardan OBP si yüksek olan adaylara öncelik verilir. • Yukarıda sayılan tüm bilgileri aynı olan adaylardan doğum tarihi büyük (yaşı küçük) olana öncelik verilir.

 31. AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARINA YERLEŞTİRME Açık öğretim Okul Öncesi Öğretmenliği programını yalnız Kız Meslek Liselerinin Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Bakımı ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanlarından mezun olan ve YGS puan türlerinin en az birinden 140 ve üzeri puan alan adaylar tercih edebilirler. Yerleştirmede adayın en yüksek YGS puanı kullanılacaktır. Açık öğretim İngilizce Öğretmenliği programını tercih edebilmek için Dil-1(İngilizce) puanının en az 180 olması gerekir. Açık öğretimin kontenjanı bulunan programlarını tercih edebilmek için ilgili YGS puanının en az 140 olması gerekir(sınavsız geçiş sonrası boş kalan kontenjanlar için) Açık öğretimin kontenjanı bulunmayan programlarına YGS puan türlerinin en az birinden 140 ve üzeri puan alan adaylar tercih ettikleri takdirde yerleştirileceklerdir. 33

 32. ÖZEL YETENEK SINAVI İLE SEÇME YÖNTEMİ Özel yetenek gerektiren programlara başvurular doğrudan yüksek öğretim programının bağlı bulunduğu yüksek öğretim kurumuna yapılır. Sınav ve değerlendirme işlemleri de ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından yürütülür.

 33. ÖSYS’DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 1- Okul birincileri: Mezun olunan yıl için okul birincisi kontenjanından yararlanırlar. 2- TÜBİTAK yarışmalarında başarılı olan adaylar: Katıldıkları ve derece aldıkları alanlarla ilgili ek puan alırlar. Bu puan ve derece ÖSYM’ye ilk müracaat edilen yıl için geçerlidir. Bu durumla ilgili olarak özel durumu olan öğrenci TÜBİTAK’a bir dilekçe ile başvuru yapmalı ve bilgilerinin ÖSYM’ye ulaştırılmasını sağlamalıdır. 3- Spor :Milli sporcu belgesi olan adayların LYS değerlendirilmeden önce bu belgeyi ÖSYM’ye göndermeleri ve YGS’ ye girmiş olmaları gerekmektedir.

 34. ÖSYS Sistemi ile ilgili sunumuz burada sona ermiştir. Sorularınızla ilgili Okul Rehberlik Servisine başvurabilirsiniz.