zesp szk gastronomicznych n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zespół Szkół Gastronomicznych PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zespół Szkół Gastronomicznych

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation

Zespół Szkół Gastronomicznych - PowerPoint PPT Presentation

raja
142 Views
Download Presentation

Zespół Szkół Gastronomicznych

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zespół Szkół Gastronomicznych Łódź, ul Sienkiewicza 88, www.gastronomik.neostrada.pl

 2. Zespół Szkół Gastronomicznych Łódź, ul Sienkiewicza 88, www.gastronomik.neostrada.pl Kierunki kształcenia: Technikum nr 4: Technik żywienia i usług gastronomicznych Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 Kucharz

 3. Zespół Szkół Gastronomicznych Łódź, ul Sienkiewicza 88, www.gastronomik.neostrada.pl ZAWODY: Technik żywienia i usług gastronomicznych Kucharz Kwalifikacja: sporządzanie potraw i napojów • Kwalifikacja 1: sporządzanie potraw i napojów (egzamin po III klasie) • Kwalifikacja 2: organizacja żywienia i usług gastronomicznych (egzamin po I semestrze IV klasy)

 4. Zespół Szkół Gastronomicznych Łódź, ul Sienkiewicza 88, www.gastronomik.neostrada.pl INFORMACJE DLA KANDYDATÓW: Przedmioty rozszerzone w technikum:biologia i matematykalubgeografia i j. angielski Przy naborze do technikum brane są pod uwagę przedmioty:j. polski, j. obcy, biologia, geografia

 5. Zespół Szkół Gastronomicznych Łódź, ul Sienkiewicza 88, www.gastronomik.neostrada.pl Zapewniamy: 1. Naukę zawodu we wzorcowych pracowniach 2. Zajęcia praktyczne i praktykę zawodową:- w restauracji szkolnej, - renomowanych hotelach i zakładach gastronomicznych: Andel’s, Qubus, Revelo, Stacja Nowa Gdynia

 6. Zespół Szkół Gastronomicznych Łódź, ul Sienkiewicza 88, www.gastronomik.neostrada.pl 3. Szkolenia rozwijające umiejętności zawodowe uczniów

 7. Zespół Szkół Gastronomicznych Praca w gastronomii na różnych stanowiskach w Polsce i na świecie Kontynuowanie nauki na studiach Działalność we własnej firmie gastronomicznej Łódź, ul Sienkiewicza 88, www.gastronomik.neostrada.pl Wysoki poziom nauczania przedmiotów zawodowych gwarantuje uzyskanie pracy w zawodzie Po ukończeniu naszej szkoły absolwent może wybrać różne kierunki dalszego rozwoju:

 8. Zespół Szkół Gastronomicznych Łódź, ul Sienkiewicza 88, www.gastronomik.neostrada.pl Wyjazd na staż do Francji i tam kontynuowanie nauki zawodu (szkoła ma podpisaną umowę z Unią Młodych Federalistów)

 9. Zespół Szkół Gastronomicznych Łódź, ul Sienkiewicza 88, www.gastronomik.neostrada.pl W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy wykraczamy poza obowiązkowy program nauczania, proponując naszym uczniom rozwijanie ich zainteresowań poprzez udział w dodatkowych zajęciach.

 10. Zespół Szkół Gastronomicznych Łódź, ul Sienkiewicza 88, www.gastronomik.neostrada.pl Zajęcia z carvingu:

 11. Zespół Szkół Gastronomicznych Łódź, ul Sienkiewicza 88, www.gastronomik.neostrada.pl Zajęcia z barmaństwa:

 12. Zespół Szkół Gastronomicznych Łódź, ul Sienkiewicza 88, www.gastronomik.neostrada.pl EGZAMIN ZAWODOWY Co roku nasi absolwenci bardzo dobrze zdają egzaminy zawodowe, co zostało zauważone i docenione przezPrezydenta Miasta p. Hannę Zdanowską

 13. Zespół Szkół Gastronomicznych Łódź, ul Sienkiewicza 88, www.gastronomik.neostrada.pl Nasze osiągnięcia Olimpiada Barmańska 2010 – I miejsce 2011 – II miejsce „Villeray&Boch” Międzynarodowy Puchar Świata 2010 brązowy medaldla Arkadiusza Wilamowskiego ucznia klasy IV Technikum nr 4 członka narodowejreprezentacjiJuniorów OSSKiC

 14. Zespół Szkół Gastronomicznych Łódź, ul Sienkiewicza 88, www.gastronomik.neostrada.pl Kuchnia Polska na Mazowszu 2010 -Grand Prix dla naszej szkoły 2011 - I miejsce w części kulinarnej III miejsce w części kelnerskiej 2012 -Grand Prix dla naszej szkoły 2013 – IV miejsce w części kulinarnej II miejsce w części kelnerskiej

 15. Zespół Szkół Gastronomicznych Łódź, ul Sienkiewicza 88, www.gastronomik.neostrada.pl Natura Food 2013 - TRADYCYJNE SMAKI REGIONU 2013 – II miejsce III miejsce OGÓLNOPOLSKIMKONKURSIE BARMAŃSKIM 2013 – II miejsce III miejsce Dzień z Podravką 2012 –Zwycięstwo w pierwszej i drugiej edycji

 16. Zespół Szkół Gastronomicznych Łódź, ul Sienkiewicza 88, www.gastronomik.neostrada.pl DZIEŃ OTWARTY Zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoły20 marca 2014 r.wgodz. 9 – 17

 17. Zespół Szkół Gastronomicznych Dziękujemy za uwagę