slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
חללים מוקפים PowerPoint Presentation
Download Presentation
חללים מוקפים

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

חללים מוקפים - PowerPoint PPT Presentation


 • 217 Views
 • Uploaded on

חללים מוקפים. 2. מבוא. העבודה במקום מוקף הוא מסוג העבודות המסוכנות ביותר ובד"כ התאונות בהן קטלניות. יש לזכור שהאווירה בחלל המוקף הינה רעילה ונפיצה וקיימת אפשרות של חנק ואיבוד הכרה בכניסה לחלל מוקף. 3. נושאים. דרישות החוק – כניסה לחלל מוקף (פב"ט). הסיכונים הקיימים בכניסה לחלל מוקף.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

חללים מוקפים


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
מבוא

העבודה במקום מוקף הוא מסוג העבודות המסוכנות ביותר ובד"כ התאונות בהן קטלניות. יש לזכור שהאווירה בחלל המוקף הינה רעילה ונפיצה וקיימת אפשרות של חנק ואיבוד הכרה בכניסה לחלל מוקף.

3

slide3
נושאים
 • דרישות החוק – כניסה לחלל מוקף (פב"ט).
 • הסיכונים הקיימים בכניסה לחלל מוקף.
 • סימוכין.
 • ציוד מגן אישי נדרש.
 • פעולות לביצוע לפני תחילת העבודה.
 • אמצעי בטיחות והגנה שיש לנקוט לפני ביצוע העבודה.
 • הוראות בטיחות בעת העבודה במקום מוקף.
 • סיכום

4

slide4
מטרות
 • לחזור על דרישות החוק בעבודה בחלל מוקף.
 • לרענן את :
  • הסיכונים,
  • נהלי הבטיחות
  • אמצעי הבטיחות
  • ציוד מגן האישי הנדרש לעבודה בחלל מוקף.
 • לבדוק קיום אכיפת החוק במפעל.

5

slide5
סימן ח': אדים מסוכנים– פקודת הבטיחות

הגדרה

 • "מקום מוקף" הינו – חדר, תא, מכל, בור, מעבר לאדים, צינור או חלל מוקף כיוצא באלה, שבו קיימת או עלולה להיות קיימת סכנה לאדם כתוצאה מהמצאות גזים או אדים או אבק רעילים, מזיקים, דליקים, נפיצים או קורוזיביים, או רמה בלתי תקינה של חמצן, ואשר אינו מיועד לשהייה קבועה או ממושכת של בני אדם, לרבות מערכות ביוב , ממגורה ומאצרה.

6

slide7
סימן ח': אדים מסוכנים – פקודת הבטיחות

כניסה למקום מוקף

לא יכנס אדם למקום מוקף לכל מטרה שהיא, אלא אם נתמלאה אחת מדרישות אלה:

(1) האדם הנכנס לבוש מכשיר נשימה מתאים.

(2) ננקטו כל האמצעים המעשיים לסלק אדים העלולים להיות שם ולמנוע חדירת אדים, וכל עוד לא הראה מבחן נאות שאין במקום אדים מסוכנים יהיה האדם הנכנס חגור חגורה שאליה מחובר לבטח חבל שקצהו החופשי מוחזק בידי אדם בחוץ.

8

slide9
הסיכונים
 • אווירה נפיצה – הצטברות של אדים דליקים כאשר כל ניצוץ יכול לגרום לפיצוץ.
 • חנק – חוסר בחמצן עקב השינוי בין יחס החמצן שבחלל המקום לבין כמות הגזים הרעילים.
 • התחשמלות – מנגיעה במוליכים עקב מקום העבודה הצר והצפוף.
 • הרעלה – משאריות גזים רעילים.
 • חשיפה לחומ"ס בחלל המוקף.

10

slide10
סימן ח': אדים מסוכנים – פקודת הבטיחות

יציאה ממקום מוקף

 • כוות-איש (פתח אדם) תותקן למקום מוקף שאין דרך נאותה אחרת ליציאה ממנו; כוות-איש מלבנית או סגלגלה לא תפחת מארבעים וששה סנטימטרים באורך וארבעים ואחד סנטימטרים ברוחב, וכוות-איש עגולה – מארבעים וששה סנטימטרים בקוטר, ובמכלית או בציוד נע אחר – מארבעים ואחד סנטימטרים באורך ושלושים וששה סנטימטרים ברוחב, ואם הכווה עגולה – מארבעים ואחד סנטימטרים בקוטר.

11

slide11
הסיכונים - המשך
 • נפילה/החלקה/מעידה - בכניסה ויציאה מחלל המוקף.
 • סכנת טביעה - כאשר עובדים בבורות מים.

12

slide12
סימוכין
 • סימן ח': אדים מסוכנים – פקודת הבטיחות.
 • כניסה למכלים ולחללים מוקפים – הוראה פנימית
 • הרשאת בטיחות לכניסה ו/או לעבודה במקומות סגורים/מוקפים

13

slide13
פעולות לביצוע לפני תחילת העבודה
 • מינוי מפקח (מוסמך) לחללים מוקפים, לפיקוח על העבודה מתחילתה ועד סופה.
 • קביעת עובדים מוסמכים המיועדים לבצע את העבודה ע"פ כישוריהם.
 • תדריך לכל העובדים הכולל הקראת הוראות הבטיחות והדגשת הסיכונים הקיימים בחלל המוקף.

14

slide14
פעולות לביצוע לפני תחילת העבודה
 • הכנה ובדיקת תקינות כלי העבודה והתאמתם לעבודה בסביבה נפיצה (במידה וקיימת).
 • הכנה ובדיקת תקינות ציוד מגן אישי וציוד לחירום.
 • תיאום עם הגורמים במתקן – ע"פ הרשאת הבטיחות הניתנת לאחר יישום הסעיפים הנ"ל.

15

slide15
ציוד מגן אישי נדרש
 • מכשיר נשימה מתאים.
 • חליפה (לבנה טייבקס, PVC)- בהתאם לעבודה.
 • רתמת בטיחות וחבל הצלה שקצהו מחוץ למכל.(בד"כ נדרשים 2 חבלי אבטחה).
 • כפפות מתאימות.
 • מגפיים/ערדליים.

16

slide16
ציוד מגן אישי נדרש - המשך
 • משקפי מגן.
 • מגן פנים – בהתאם לצורך.
 • מסכת מילוט בחירום
 • ציוד הצלה (כננת ידנית, חבל, מנ"פ למחלץ,...)
 • גלאי אישי לחמצן + גזים רעילים בהתאם לתכולת המכל

17

slide19
אמצעי בטיחות לפני ביצוע העבודה
 • אוורור מאולץ של המקום הסגור
 • ביצוע בדיקת ריכוז חמצן.
 • ביצוע בדיקות נפיצות ורעילות.
 • לבדוק שכלי העבודה כולל תאורה הם מסוג מוגן התפוצצות (EX-PROOF) ופועלים במתח עבודה של 24 וולט.
 • ניתוק פיזי של המכל מכל קווי הזרימה המוזנים אליו.

20

slide20
אמצעי בטיחות לפני ביצוע העבודה
 • ניתוק המערכות מכל מקור של אנרגיה – חשמל, קיטור, אוויר דחוס.
 • הצבת מחלץ חיצוני עם אמצעי כבוי אש מתאים.
 • ציוד הצלה ועזרה ראשונה.
 • קיום אפשרות כניסה ויציאה בטוחה.
 • בדיקת תקינות מקלחות חירום.

21

slide21
הוראות בטיחות בעת העבודה
 • יש לבדוק שלעובדים יש ציוד מגן מתאים.
 • יש לבדוק שמוצב איש אבטחה מוסמך לצורך השגחה ואזעקה במקרה חירום והוא נמצא בקשר עין עם העובד בחלל המוקף ועם מכשיר קשר תקין ( תקשורת עם המרפאה...) .
 • יש לדאוג לאוורור יעיל, אין לעשן בזמן העבודה בחלל המוקף.

22

slide22
הוראות בטיחות בעת העבודה
 • אין להכניס לתוך החלל המוקף מכלי גז דחוס מכל סוג.
 • חובה לבצע נוהל " וועדת סגירת חלל מוקף" על מנת להימנע מנעילה אקראית של החלל המוקף כאשר קיים שם עובד/ים או ציוד.
 • יש לתחם את אזור העבודה בסרט סימון.
 • יש לשלט בשילוט מתאים את אזור הכניסה לחלל מוקף לא נעול
 • להרחיק אנשים שאינם שייכים וחיוניים לעבודה.

23

slide23
סיכום

סיכמנו את דרישות החוק לכניסה ויציאה מחלל מוקף.

מיצינו את דבר החוק בנושא ציוד מגן אישי שבו נשתמש בחלל מוקף.

יישרנו קו והבנו מהם הסיכונים הקיימים בעבודה זו, ראינו מה הן הפעולות לביצוע ומה הם אמצעי הבטיחות שבהם יש לנקוט לפני תחילת העבודה והפנמנו את הוראות הבטיחות שיש לנקוט בעת העבודה.

תודה על ההקשבה

24