atot ty valtaisesti n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ATOT TYÖ VALTAISESTI PowerPoint Presentation
Download Presentation
ATOT TYÖ VALTAISESTI

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 24
Download Presentation

ATOT TYÖ VALTAISESTI - PowerPoint PPT Presentation

raja-hatfield
70 Views
Download Presentation

ATOT TYÖ VALTAISESTI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ATOT TYÖVALTAISESTI Työssäoppien Yhteisopettajuutta hyödyntäen Integroiden Työpajoissa ja työsaleissa Työelämälähtöisissä projekteissa

 2. AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT • Ammatillisissa perustutkinnoissa on 20 ov ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia • 16 ov pakollisia tutkinnon osia • 4 ov valinnaisia lisäosia • Attojen tavoitteet on alakohtaistettu tutkinnon perusteisiin • Atot arvioidaan arvosanalla T1-K3 • Lukio-opinnot voivat korvata attoja Atto-osaaminen on osa ammattitaitoa, jota tarvitaan erilaisissa työtilanteissa!

 3. ATOT TYÖSSÄ OPPIEN Kenelle attojen oppiminen työssä sopii? • Opiskelijoille, jotka oppivat parhaiten tekemällä • Opiskelijoille, jotka ovat laajennetussa työssäoppimisessa • Opiskelijalle, joka on sitoutunut valmistumaan ryhmää nopeammin • Opiskelijalle, joka etenee ryhmää hitaammin • Kaikille! • KAIKKI ATOT ON OPITTAVISSA AMMATILLISISTA LÄHTÖKOHDISTA ”OPPIA VOI MUUALLAKIN KUIN LUOKKATILOISSA”

 4. ATTOJA TYÖSSÄOPPIEN, INTEGROIDEN JA TYÖVALTAISESTI • integroiminen ammatillisiin opintoihin yhteisopettajuutta ja työvaltaisuutta hyödyntäen • oppiminen työsalissa tai -pajassa työtehtävissä • työelämälähtöisissä projekteissa, joita toteutetaan yhteistyössä ammatillisten opettajien kanssa • työssäoppien, jolloin työssäoppimisen aika pitenee • työvaltaisuutta voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai koko ryhmälle

 5. ATTOJEN TYÖVALTAISTAMINEN JA INTEGROIMINEN AMMATILLISIIN OPINTOIHIN 4.Arviointi Osaamisen arviointi Dokumentointi (SOME) 3. Toteutus Ohjaus (oppimisen arviointi) Yhteisopettajuus Työssäoppimispaikka Esimerkki toteutuksesta (SASKY) 2. Yhteistyö (ammatilliset opettajat, atto-opettajat ja työpaikkaohjaajat ) 1. Puretaan opetussuunnitelma osaamiseksi Mitä opitaan integroiden ammattiaineisiin? Mitä opitaan työssäoppimisjaksolla? Tarkempi kuvaus esimerkistä

 6. Lähitunnit jakson alussa ja lopussa suuntaavat oppimista ja auttavat arvioinnissa Somen hyödyntäminen ohjauksessa (ks. seuraava dia) OHJAUS Ryhmän ohjauksessa atto-opettajat voivat myös jakaa ohjausvastuuta keskenään Opiskelijaa ohjaa ensisijaisesti atto-opettaja (yhdessä ammatillisen opettajan, työssäoppimista ohjaavan opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa) Opiskelijaa ohjataan oppimisen kaikissa vaiheissa Tarvittaessa atto-opettajan ohjauskäynnit jakson aikana

 7. Somen hyödyntäminen ohjauksessa Kuva: http://flic.kr/p/do1TLX Hanna Toijala CC BY-NC-SA

 8. Kun tarve herää • Työssäoppimispaikka sovitaan alan ja oppilaitoksen käytäntöjen mukaisesti

 9. Suunnitteluvaiheessa

 10. Prosessin alussa

 11. Prosessin aikana

 12. Prosessin lopussa

 13. Prosessin jälkeen

 14. Atot työssä oppien - mallin edut ja haasteet

 15. Oppimisen arviointi • kriteeri-/tavoiteperusteista, jatkuvaa • opiskelijan itsearviointi • esim. oppimispäiväkirja tai muu dokumentointi ja ohjauskeskustelut • ammatinopettaja ja atto-opettaja yhdessä • esim. oppimispäiväkirjojen kommentointi, ohjauskeskustelut ja ohjauskäynnit • työpaikkaohjaaja • palautekeskustelut ja jatkuva havainnointi • vertaisarviointi • esim. somen avulla: blogikirjoitukset, oppimispäiväkirjojen ja tehtävien kommentointi • lähiopetus tarvittaessa

 16. Osaamisen arviointi • kriteeri-/tavoiteperusteista • arviointikeskustelut: mukana työpaikkaohjaaja, ammatinopettaja ja atto-opettaja • mahdollinen näyttö • vertaisarviointi, palautekeskustelut koko ryhmän kanssa

 17. Mallin käyttöönotto ja edellytykset Mitä vaaditaan rakenteilta, resursseilta ja johtamiselta?

 18. Rakenteet Työnjako • muodostetaan esim.moniammatillinen tiimi (ammatilliset opettajat, atto-opettaja, opo ja mahdollisuuksien mukaan työelämän edustaja) • selkeä työnjako • lähiopetuksesta vapautuva resurssi käytetään suunnittelu-, ohjaus- ja arviointityöhön • koulutusalakohtainen suuntautuminen atto-opettajientyönjaossa

 19. Rakenteet jatkuu Lukujärjestys ja modulointi • lukuvuosisuunnittelussa mahdollistetaan työvaltainen toteutus • huomioidaan alakohtaiset erot Työnkuvat • opettajan työnkuvan/opetusvelvollisuuden rakentaminen osaamisperusteiseksi • oppilaitoksen ja työelämän jatkuva yhteydenpito

 20. Resurssit Aika • yhteissuunnittelun mahdollistaminen, riittävästi aikaa ja tukea suunnitteluun ja ohjaukseen • Lukujärjestyksen ja vuosisuunnittelun on mahdollistettava joustava toteutus Henkilömäärä • malli ei vähennä opettajan tuntiresurssien tarvetta vaan vaatii normaalin opetusresurssin Laitteet • langaton verkkoyhteys ja riittävä tietotekninen laitteisto Erityisosaaminen • oppimisen tukipalvelut käytettävissä • atto-opettajanalakohtainen osaaminen

 21. Pedagoginen johtaminen Strateginen johtaminen ja linjaukset • johdon myönteinen asenne, kollegoiden tuki • yhteissuunnittelu rakenteisiin • riittävän laadukkaat työssäoppimispaikat sopivalta etäisyydeltä (top-rekisteri) Prosessin johtaminen • kirjoitettava opetussuunnitelmiin ja strategioihin

 22. Pedagoginen johtaminen Henkilöstön osaamisen kehittäminen • osaamiskartoitukset • työelämäosaamisen varmistaminen • some-osaaminen • ohjaustaidot • yhteistyötaidot • opettajan moniosaajuus Muutosjohtaminen • johto auttaa muutoksessa ja tukee toteuttajia