szolg lat az egyh z k z ss g ben communio peccatorum communio sanctorum
Download
Skip this Video
Download Presentation
„Honnan jön segítségem?”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

„Honnan jön segítségem?” - PowerPoint PPT Presentation


  • 114 Views
  • Uploaded on

Szolgálat az egyház közösségében communio peccatorum / communio sanctorum. „Honnan jön segítségem?”. Presbiteri nap – Albertirsa, 2012. április 28. Miről szeretnék beszélni?. I. Mi az egyház? – dogmatikai szempont II. Szolgálat az egyház közösségében – gyakorlati szempont.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '„Honnan jön segítségem?”' - raisie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
szolg lat az egyh z k z ss g ben communio peccatorum communio sanctorum
Szolgálat az egyház közösségében

communio peccatorum /communio sanctorum

„Honnan jön segítségem?”

Presbiteri nap – Albertirsa, 2012. április 28.

mir l szeretn k besz lni
Miről szeretnék beszélni?

I. Mi az egyház?– dogmatikai szempont

II. Szolgálat az egyház közösségében – gyakorlati szempont

1 1 a sz jelent se egyh z egy h z
1.1 A szó jelentése:„Egyház” – egy ház?
  • Az “egyház” kifejezés a görög “ecclesia” szóból származik
  • Kihívottak gyülekezete
  • Etimológiailag
1 2 nek nk mit jelent az egyh z
1.2 Nekünk mit jelent az egyház?

- Társadalmi megítélés

- Jogi aspektus

- Teológiai aspektus

1 3 az egyh z sz let se
1.3 Az egyház születése

Az első Pünkösd- ApCsel 2,37-42

37Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: "Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?" 38Péter így válaszolt: "Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.  39Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk." 40Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket: "Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől!"  41Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. 42Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.

az skereszty n gy lekezet p ld j n a mai gy lekezeteknek is alapja
Az őskeresztyén gyülekezet példáján, a mai gyülekezeteknek is alapja:

1) Apostoli tanítás

2) közösség

3) kenyér megtörése

4) közös imádkozás

1 4 egyh z az jsz vets gben
1.4 Egyház az Újszövetségben

Isten népe (Zsid 4,9)

Isten Izraele (Gal 6,16)

Isten temploma (1Kor 3,16)

Választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet (1Pt 2,9)

Isten szántóföldje, épülete (1Kor 3,9)

Ház, épület- Péter a kőszikla, a szegletkő Krisztus (Ef 2,20-22),

Krisztus a fundamentum (1Kor 3,11)

Lelki ház 1Pt 2,5

Az egyház Krisztus teste (1Kor 12,12-27)

A jó pásztor nyája- Jn 10,1-18; 1Pt 2,25; 1Pt 5,2; Jel 7,17; ApCsel 20,28.

Krisztus jegyese (2Kor 11,2)

1 5 evang likus egyh zfogalom
1.5 Evangélikus egyházfogalom

Hitvallási iratainkban

Dogmatikai fogalmak

gostai hitvall s vii cikke az egyh z
Ágostai Hitvallás VII. cikke: AZ EGYHÁZ

„Tanítják továbbá, hogy az egy anyaszentegyház minden időben megmarad. Az egyház a szentek gyülekezete amelyben az evangéliumot tisztán tanítják és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki. Az egyház valódi egységéhez elegendő, hogy egyetértés legyen az evangélium tanításában és a szentségek kiszolgáltatásában. De nem szükséges, hogy az emberi hagyományok vagyis az emberi eredetű egyházi szokások és szertartások, mindenütt egyformák legyenek. Amint Pál mondja: "Egy a hit, egy a keresztség, egy az Isten és mindeneknek Atyja" stb. Ef 4,5-6.”

gostai hitvall s viii cikke mi az egyh z
Ágostai Hitvallás VIII. cikke:MI AZ EGYHÁZ?

Az egyház valójában a szentek és igazán hívők gyülekezete. De mivel ebben az életben sok képmutató és gonosz él közéjük keveredve, ezért a szentségekkel akkor is szabad élni, ha gonoszok szolgáltatják ki. Krisztus mondása szerint: "Az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek" stb. (Mt 23,2). Mind a szentségeknek, mind az igének Krisztus rendelése és parancsa folytán van hatóereje, még akkor is, ha gonoszok szolgálnak velük.

apol gia azaz az gostai hitvall s v delme
Apológia, azaz az Ágostai Hitvallás védelme

„…mi a Szentírás alapján azt véljük, hogy az egyház tulajdonképpeni értelemben véve azoknak a szenteknek gyülekezete, akik igazán hisznek Krisztus evangéliumában, és vették a Szentlelket. Emellett azonban bevalljuk, hogy a külsőségeiben látható egyházban ez életben sok képmutató és rossz ember van a jók közé keverve, és ezek a külsőségekben való közösség alapján az egyháznak tagjai, és azért hivatalt is viselhetnek az egyházban.”

schmalkaldeni cikkek az egyh zr l
Schmalkaldeni cikkek: Az egyházról

… Istennek hála, a hét éves gyermek is tudja, mi az egyház, ti. a szent hívők és juhok, akik az ő pásztoruknak hangját hallják. Azért a gyermekek így imádkoznak: hiszek egy szent keresztyén egyházat. E szentség nem a karingekben, nem a hosszú kabátokban és egyéb szertartásaikban vagyon, amiket a Szent Irás ellenére kieszeltek, hanem Isten igéjében és az igaz hitben.

dogmatikai fogalmak
Dogmatikai fogalmak

Az egyház fogalma

Az egyház egyedül, mint ilyen

- Krisztus élő teste

- Krisztus országa

Láthatatlan- látható

Küzdő és diadalmas

Szent és bűnös

milyen legyen az evang likus egyh z strat gia
Milyen legyen az evangélikus egyház? Stratégia

Ha az egyház mai helyzetére kérdezünk rá: az evangélikus egyház legyen missziós központja az országon belül lassan növekvő keresztény vallási többségnek.

Ha a szakrális feladatára kérdezünk rá: igehirdető, spirituális egyházat szeretnénk,

Ha a társadalmi feladatára kérdezünk rá: oktató-szolidáris egyházat szeretnénk

Ha az egyház irányíthatóságára kérdezünk rá, egyházunkat gyülekezetek szolidáris közösségeként képzeljük el.

Ha a feladat elvégzés hogyanjára kérdezünk rá: vitákban érlelődő többségi döntések következetes végrehajtásáravan szükség

slide17
7A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. 11És ő "adott" némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, 12hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, 13míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, 14hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától; 15hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus.
a gy lekezeti szolg lat sszetev i
A gyülekezeti szolgálat összetevői:

Csapatmunka

Elhívás

Szentlélek ajándékai

milyen szolg latokat tehet nk
Milyen szolgálatokat tehetünk?

Családlátogatás, hívogatás

Baba-mama kör

Imaszolgálat

Technika

Bibliaóra, bibliakör tartása (háznál, gyülekezeti házban)Katechéta szolgálat (hitoktatás iskolában, gyülekezetben)Konfirmációra való felkészítésben segítés (látogatás, órákon való részvétel), (fiatalok, felnőttek)BibliaiskolaSzeretetszolgálat (diakónia)BeteglátogatásKórházlátogatásÖregotthon látogatásaEgyedül élő idősek támogatásaLelkigondozásTemplomi rend fenntartása (pl. érkezők fogadása)Gazdasági- és pénzügyek intézéseÉpítési és műszaki ügyekÉpületkezelés és épületfenntartásIrodai ügyek és jegyzőkönyvvezetésJogi tanácsadásFenntartói járulékszedés- sáfárkodásTakarításIratterjesztésGyülekezeten belüli kommunikáció (sajtó, hangkazetta, videó)Gyülekezeti rendezvényekNyári táborozások vezetése, segítéseKirándulások szervezése, vezetéseGyermek játékdélután szervezéseKántorizálásÉnekkari szolgálatKapcsolattartás más gyülekezetekkel

slide25
„Ha gödörben érzed magad, akkor a legjobb mód, hogy odamész valakihez, akiről látod, hogy benne van egy gödörben. Aztán bátorítod, szereted, kisegíted a gödörből. Aztán azt találod, hogy te is kinn vagy.”
ad