Download
fyzik lna podstata innosti polovodi ov ch s iastok n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fyzikálna podstata činnosti polovodičových súčiastok PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fyzikálna podstata činnosti polovodičových súčiastok

Fyzikálna podstata činnosti polovodičových súčiastok

321 Views Download Presentation
Download Presentation

Fyzikálna podstata činnosti polovodičových súčiastok

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Fyzikálna podstata činnosti polovodičových súčiastok

 2. Vlastné polovodiče sú látky, ktoré sú za normálnych podmienok nevodiče a malou zmenou napríklad teploty sa zmenia na vodiče.

 3. Nevlastné polovodiče pridaním cudzích látok vznikne nadbytok elektrónov alebo dier. Sú to napríklad diódy, tranzistory (unip., bip.), tyristory, ...

 4. Vodivosť • typu P (positiv) - dierová • typu N (negativ) - elektrónová

 5. Vodivosť typu P • 3-mocné prvky – akceptory – B, Al, Ga, In • majoritné nosiče – diery • minoritné nosiče – elektróny

 6. Vodivosť typu N • 5-mocné prvky – donory – P, As • majoritné nosiče – elektróny • minoritné nosiče – diery

 7. PN priechod Vzniká vytvorením spojitého rozhrania medzi oblasťami polovodičov typu P a N. Po vytvorení PN priechodu nastáva difúzny pohyb elektrónov a dier: – elektróny z N do P – diery z P do N Táto difúzia trvá dovtedy, pokiaľ nevznikne potenciálová bariéra.

 8. P N - + + + - - - + + - - - - + + - - + - - - + + - + + + - - - - + - - + + - + + - + - + + + + - - + P N - + + + - - - + + - - - - + + - - + - - - + + - + + + - - - - + - - + + - + + - + - + + + + - - +

 9. - + + + - - - - + + - - + + + + - - - - + + + + - - + + - - - - + + - - - - + + - - - - + + + + - - - - + + + + + + + + - - - - + + - - - - = Zapojenie PN priechodupriepustný smer P N

 10. + - + - - + - + + - - + + - + - - + - - + - - + + - - + + + + - - + - - = Zapojenie PN priechoduzáverný smer P N

 11. DÚ: Str. 63, obr. 3.3