congres passend onderwijs en zorg voor jeugd verbinden 16 mei 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Congres Passend onderwijs en zorg voor jeugd verbinden 16 mei 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Congres Passend onderwijs en zorg voor jeugd verbinden 16 mei 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Congres Passend onderwijs en zorg voor jeugd verbinden 16 mei 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Congres Passend onderwijs en zorg voor jeugd verbinden 16 mei 2013. Maatwerkoplossingen in het OPDC Nieuwe Stijl. Even voorstellen. Mieke de Keyzer Stichting Projecten Speciaal Onderwijs Herstart en Op de Rails Jos Derksen Rebound Ontwikkelgroep NJi. Aanleiding.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Congres Passend onderwijs en zorg voor jeugd verbinden 16 mei 2013' - rainer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
congres passend onderwijs en zorg voor jeugd verbinden 16 mei 2013

Congres Passend onderwijsen zorg voor jeugd verbinden 16 mei 2013

Maatwerkoplossingen in het OPDC Nieuwe Stijl

even voorstellen
Even voorstellen
 • Mieke de KeyzerStichting Projecten Speciaal OnderwijsHerstart en Op de Rails
 • Jos DerksenRebound Ontwikkelgroep NJi
aanleiding
Aanleiding
 • Invoering passend onderwijs 1-8-2014
 • Herinrichting zorgstructuur schools en bovenschool
 • Geven van een doorstart aan projecten als Op de Rails, Herstart en Rebound
 • Inrichting van een OPDC nieuwe stijl
 • Meer regionale mogelijkheden dan voorheen en dus maatwerk leveren

3

wat komt aan de orde
Wat komt aan de orde?
 • Verworvenheden Herstart, Op de Rails en Rebound
 • Brochure OCW:Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in v.o. (december 2012)
 • Werkdocument naar aanleiding van Brochure OCW door meerdere organisaties
 • Opdracht voor SWV Passend Onderwijs VO
enkele voorlopers van passende onderwijsvormen in passend onderwijs

Enkele voorlopers van passende onderwijsvormen in Passend Onderwijs

www.portaal-hs-odr.nlwww.nji.nl

Drieluik Herstart, Rebound of Op de Rails?

veilig op school zonder thuiszitten resultaten 2011 2012
Veilig op school zonder thuiszittenResultaten 2011-2012
 • Herstart van 400 thuiszitters, gemiddelde verblijfsduur van 3,5 maand, 44% stroomt terug naar regulier onderwijs, 38 % naar speciaal onderwijs.
 • 1700 leerlingen weer Op de Rails, gemiddelde verblijfsduur van 36 weken, 60% stroomt terug naar regulier onderwijs, 33% naar speciaal onderwijs.
 • 3700 leerlingen in rebound, gemiddelde verblijfsduur van 4 maanden, 75% stroomt terug naar regulier onderwijs, 13% naar speciaal onderwijs.
slide7

Modellen voor ondersteuning

 • Extra ondersteuning in de eigen klas
 • Extra ondersteuning in een trajectklas
 • Tijdelijke plaatsing op een aparte voorziening
 • Tijdelijke plaatsing op een cluster 4 school
verworvenheden en succesfactoren
Verworvenheden en succesfactoren
 • Monitoren m.b.v. kengetallen: digitaal administratief systeem, jaarlijkse tussenrapportages
 • Meten van kwaliteit: zelfevaluatie instrumenten met handleiding/toelichting voor verbeterinterventies, tevredenheidslijsten
 • Uitwisseling good practices: landelijke dagen, digitale Inspiratiemap, inventarisatie programma’s, regionale kennisgroepen
 • Onderwijs-zorg arrangementen: afspraken met zorgpartners over versnelde intake, inzet van trainers, afstemming
 • Rendement vaststellen: inventarisatie effecten rebound, rendementsmeting Herstart en Op de Rails
doorstart en behoud expertise
Doorstart en behoud expertise
 • Breng in kaart welke expertise er nu is en wat de huidige kwaliteit van de voorziening is.
 • Voldoende middelen genereren voor opvang van thuiszitters en voor het handhaven van veiligheid
 • Aandacht voor risicoleerlingen en thuiszitters in het primair onderwijs en de overgang bo-vo
 • Doorstart van huidige arrangementen en voorzieningen.
brochure
Brochure

“Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs” (december 2012)

Totstandkoming

Betrokkenheid veld

Basis voor AMvB (maart 2013)

11

welke onderwijs mogelijkheden zijn er
Welke (onderwijs) mogelijkheden zijn er?
 • Extra ondersteuning in een reguliere school
 • OPDC Nieuwe stijl (zie Wet voortgezet onderwijs)
 • Symbiose
 • Voortgezet Speciaal Onderwijs
1 binnen reguliere school
1. Binnen reguliere school
 • Extra ondersteuning in klas en school
 • Leerlingen blijven regulier ingeschreven
 • Bevoegd gezag is verantwoordelijk
 • Onderdeel van S.O.P.
 • Eventueel met inzet middelen SWV
 • Arrangementen cluster 1 en 2
2 opdc nieuwe stijl
2. OPDCNieuwe Stijl
 • Leerlingen die tijdelijk geen onderwijs kunnen volgen reguliere school en geen kind tussen wal en schip
 • Plaatsing elders in een OPDC of Herstart, Op de Rails, Rebound
 • Beleidskeuze SWV voor zo’n voorziening
 • Middelen (OdR, HS en Rebound) gebundeld in het bedrag lichte ondersteuning (totaal 366,-- ll vmbo 3-4)
2 opdc nieuwe stijl1
2. OPDC Nieuwe Stijl
 • Leerlingen volgen maximaal 2 jaar onderwijs op OPDC
 • Huidige projecten Herstart, Op de Rails, Rebound kunnen OPDC worden
 • SWV verantwoordelijk voor kwaliteit onderwijs en inspectie houdt toezicht
 • Klachten ouders bij klachtencommissie SWV
 • Examineren kan niet door OPDC
2 opdc nieuwe stijl2
2. OPDCNieuwe stijl
 • Ondersteuningsplan SWV geeft doelgroepen aan
 • Iedere leerling in OPDC krijgt een Ontwikkelings- perspectief
 • Instroom mogelijk vanuit po en vo. So via ‘u bocht’
 • School waar ingeschreven blijft verantwoordelijk voor loopbaan en tellen daar mee voor opbrengsten
 • Langer dan 3 maanden onderwijs door docenten met bevoegd- en bekwaamheidseis onderwijs
2 opdc nieuwe stijl3
2. OPDC Nieuwe stijl

Mogelijke routes:

 • Regulier VO  OPDC
 • (Speciaal) basisonderwijs  vo OPDC
 • (Voortgezet) speciaal onderwijs  geen tlv inschrijven VO  OPDC
3 symbiose
3. Symbiose
 • Voor leerlingen ingeschreven in vso het volgen van een deel van het onderwijs te volgen op regulier
 • Onderlinge afspraken (overeenkomst en middelen)
 • Omvang: min. 3 uur per week en gedurende ten minste twee jaar
 • Inspectie richtlijn 60% van urendoor regulier onderwijs
4 voortgezet speciaal onderwijs
4. Voortgezet Speciaal Onderwijs
 • SWV maakt afspraken over de leerlingen
 • Toelaatbaarheidsverklaring van het SWV (kan van gehele land)
 • Duur van de tlv en categorie 1, 2 of 3
werkwijze en strategie
Werkwijze en strategie
 • Stevige analyse huidige situatie
 • Visieontwikkeling
 • S.O.P. is dragend
 • Keuzeperspectief
 • Financieel inzicht
slide21

Met dank voor de aandachtMieke de Keyzer

m.dekeyzer@projectenso.nl

Jos Derksenjwpmderksen@gmail.com