slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Złącze pn Polaryzacja złącza Charakterystyki prądowo-napięciowe diody Parametry techniczne diod Prostowniki

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Złącze pn Polaryzacja złącza Charakterystyki prądowo-napięciowe diody Parametry techniczne diod Prostowniki - PowerPoint PPT Presentation


 • 277 Views
 • Uploaded on

Diody półprzewodnikowe i ich zastosowanie. Złącze pn Polaryzacja złącza Charakterystyki prądowo-napięciowe diody Parametry techniczne diod Prostowniki. ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA – Jakub Dawidziuk wtorek, 10 czerwca 2014. Rodzaje przyrządów półprzewodnikowych.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Złącze pn Polaryzacja złącza Charakterystyki prądowo-napięciowe diody Parametry techniczne diod Prostowniki' - raine


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Diody półprzewodnikowe i ich zastosowanie

 • Złącze pn
 • Polaryzacja złącza
 • Charakterystyki prądowo-napięciowe diody
 • Parametry techniczne diod
 • Prostowniki

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA – Jakub Dawidziuk wtorek, 10 czerwca 2014

rodzaje przyrz d w p przewodnikowych
Rodzaje przyrządów półprzewodnikowych

Rozwój elektroniki był i jest ściśle związany z rozwojem przyrządów półprzewodnikowych, osiąganiem przez nie większych prądów przewodzenia, wyższych napięć blokujących i korzystniejszych parametrów dynamicznych. Przyrządy półprzewodnikowe można podzielić na trzy zasadnicze grupy: przyrządy jonowe, elektronowei półprzewodnikowe.

 • jonowe to prostowniki rtęciowe, ignitrony i tyratrony,
 • elektronowe to diody i triody próżniowe,
 • półprzewodnikowe to diody półprzewodnikowe, tranzystory bipolarne, tyrystory konwencjonalne, tyrystory wyłączalne, tranzystory polowe mocy, tranzystory IGBT, ulepszone przyrządy mocy sterowane napięciowo, układy scalone analogowe i cyfrowe.
p przewodniki
Półprzewodniki

Wykorzystanie materiałów półprzewodnikowych spowodowało rozwój przemysłu elektronicznego dzięki produkcji takich przyrządów półprzewodnikowych jak diody, tranzystory i układy scalone. Atomy węgla, germanu i krzemu posiadają cztery elektrony w paśmie walencyjnym. Znajdują się one pomiędzy metalami i niemetalami i nazywają się półprzewodnikami. Oporność właściwa półprzewodników jest dużo większa niż metali i dużo mniejsza niż dielektryków.

Podstawowym materiałem stosowanym przy produkcji elementów półprzewodnikowych jest krzem.

Oporność właściwa: german 45 Ωcm, krzem 230 000 Ωcm, węgiel 0,35 Ωcm.

charakterystyka pr dowo napi ciowa diody
Charakterystyka prądowo-napięciowa diody

Zakres przebicia

Zakres przewodzenia

slide9

Charakterystyka prądowo-napięciowa diody

UWAGA: skale osi prądu i napięcia dla kierunku przewodzenia i zaporowego sąróżne!!

slide11

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

Temat i plan wykładu

 • Prostowniki
 • Prostowniki jednofazowych
 • Prostowniki trójfazowe
 • Zastosowania prostowników

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA – Jakub Dawidziuk wtorek, 10 czerwca 2014

slide12

Zasilacze napięcia stałego

Zasilacz napięcia (prądu) stałego - transformatorowy, zbudowany jest z: transformatora zmieniającego napięcie zasilające (np. 230 V) na żądane napięcie (np. 12 V). Napięcie to jest prostowane poprzez diodę (prostownik półokresowy), lub mostek Graetza składający się z czterech diod (prostownik pełnookresowy). Wyprostowane napięcie może być wygładzone poprzez filtry składające się z cewki, opornika, dławika i kondensatorów elektrolitycznych i stabilizowane za pomocą scalonych układów stabilizujących.

Popularne zasilacze transformatorowe występują najczęściej w obudowie zawierającej wtyk sieciowy i są wkładane bezpośrednio do gniazda sieciowego.

prostowniki
Prostowniki
 • Prostownik jest układem przekształcającym napięcie przemienne na napięcie jednego znaku, które po dalszym odfiltrowaniu może być zamienione na napięcie stałe.
 • Najczęściej wejściowym napięciem przemiennym jest napięcie sieciowe:
 • 230 V, 50 Hz – prostowniki jednofazowe;
 • 400 V, 50 Hz – prostowniki trójfazowe.
prostowniki jednofazowe i tr jfazowe
Prostowniki jednofazowe i trójfazowe
 • prostowniki przekształcają napięcie przemienne na napięcie stałe,
 • wartość stałego napięcia wyjściowego jest regulowana przez ustalenie odpowiedniego wejściowego napięcia przemiennego,
 • dzielone są na układy jednopołówkowe (półokresowe, jednopulsowe) i dwupołówkowe (całookresowe, dwupulsowe),
 • prostowniki jednofazowe i trójfazowe,
 • prostowniki wielofazowe,
 • prostowniki sterowane.
symbole prostownik w
Symbole prostowników

Symbol prostownika mostkowego (po lewej) i prostownika (po prawej) używane w schematach blokowych

zastosowanie prostownik w
Zastosowanie prostowników

Prostowniki są stosowane w energetyce, zasilaniu maszyn i urządzeń (np. w elektrowozach), w galwanotechnice oraz w większości urządzeń elektronicznych zasilanych z sieci energetycznej lub jakimkolwiek napięciem przemiennym (np. układy elektryczne samochodów). Prostownikiem jest również detektor diodowy wykorzystywany do detekcji sygnału radiowego zmodulowanego modulacja amplitudy AM lub modulacja częstotliwości FM.

Nazwa ''prostownik'' jest używana również w języku potocznym jako określenie ładowarki akumulatorów samochodowych. (Technicznie nie jest to jednak określenie poprawne, ponieważ ładowarki takie składają się z transformatora, prostownika właściwego (często sterowanego), układu regulującego, itd.)

prostownik jednopo wkowy obci enie r
Prostownik jednopołówkowy obciążenie R
 • podczas dodatniej półfali dioda przewodzi,
 • podczas ujemnej półfali dioda jest blokowana,
 • kształt prądu diody powtarza kształt napięcia na obciążeniu.
prostownik jednopo wkowy rc
Prostownik jednopołówkowy RC

f=50 Hz jednopołówkowy

f=100 Hz dwupołówkowy

adowanie baterii z prostownika jednopo wkowego
Ładowanie baterii z prostownika jednopołówkowego
 • dioda przewodzi jeżeli wartości chwilowe napięcia wejściowego przekroczą napięcie baterii,
 • dioda jest blokowana w czasie kiedy wartości chwilowe napięcia zasilającego są niższe od napięcia baterii,
 • kształt prądu diody powtarza kształt napięcia wymuszającego jego przepływ.

(b) Przebiegi napięć i prądu

prostownik mostkowy pe nookresowy dwupulsowy
Prostownik mostkowy pełnookresowy (dwupulsowy)
 • może być użyty bez transformatora
 • diody przewodzą podczas dodatnich i ujemnych półfal napięcia zasilającego,
 • pojemność kondensatora filtrującego dwa razy mniejsza niż w 1f, dla tych samych Io i ΔU (dlaczego?)
prostownik mostkowy pe nookresowy dwupulsowy z transformatorem
Prostownik mostkowy pełnookresowy (dwupulsowy) z transformatorem

N

zero sieci

masa elektroniki

prostownik napi symetrycznych
Prostownik napięć symetrycznych
 • na wyjściu napięcia symetryczne względem masy (dodatnie i ujemne o jednakowej wartości bezwzględnej),
 • dobra sprawność ponieważ wykorzystywane są obie połówki okresu sygnału wejściowego we wszystkich uzwojeniach transformatora.
prostownik tr jfazowy jednopo wkowy
Prostownik trójfazowy jednopołówkowy

Prostowniki trójfazowe charakteryzują się one znacznie mniejszym tętnieniem napięcia wyjściowego niż prostowniki jednofazowe.

Jednopołówkowe

Trójfazowy prostownik jednopołówkowy może działać tylko w układzie trójfazowym z przewodem neutralnym. Oznacza to, że układ źródeł napięcia (lub uzwojeń wtórnych transformatora) musi być połączony w gwiazdę (połączenie w trójkąt nie posiada przewodu zerowego).

prostownik tr jfazowy dwupo wkowy
Prostownik trójfazowy dwupołówkowy

Trójfazowy prostownik dwupołówkowy może być stosowany w dowolnym układzie napięcia trójfazowego - zarówno z przewodem neutralnym jak i bez niego. Napięcie wyjściowe wykazuje bardzo małe tętnienie (w porównaniu do prostowników opisanych powyżej). Energia źródeł zasilania jest wykorzystywana w największym zakresie, co jest szczególnie istotne w przypadku urządzeń dużej mocy, jak np. spawarki transformatorowe. Często prostowniki w tego typu urządzeniach posiadają możliwość sterowania wartością prądu wyjściowego.

slide27

Diody Zenera. Stabilizatory parametryczne.

Stabilizatory parametryczne stosowane są zazwyczaj tylko przy małych mocach wyjściowych i niezbyt wygórowanych wymaganiach jakościowych. Charakteryzują się one małą sprawnością , a ich współczynniki stabilizacji mają umiarkowaną wartość przy zmianach obciążenia i napięcia wejściowego.

Wartość napięcia stabilizowanego jak i prądu wyjściowego zależą głównie od parametrów elementu nieliniowego. Jest to istotna wada tego typu układów ponieważ w przypadku konieczności zmiany tych wielkości, konieczna jest wymiana elementu nieliniowego (diody Zenera).

slide33

Najprostszym stabilizatorem napięcia jest układ z wykorzystaniem diody Zenera. Takie i podobne układy nazywane są również stabilizatorami parametrycznymi.Zmiany napięcia wejściowego ΔUwe pociągają za sobą zmiany prądu diody ΔID, to jednak nie pociąga za sobą dużych zmian napięcia wyjściowego ΔUwy. Można przyjąć, że pozostaje ono stałe i równe napięciu Zenera UZ.

warto ci katalogowe

Wartości katalogowe

UZ - napięcie Zenera

rz - rezystancja różniczkowa (Zenera)

Izmax - prąd maksymalny

Pzmax – maksymalna moc rozproszenia

Pzmax = Izmax Uz

z cze metal p przewodnik dioda schottky ego
Złącze metal-półprzewodnik dioda Schottky’ego
 • Po „zetknięciu metalu i półprzewodnika” układ dąży do równowagi termodynamicznej poprzez przegrupowanie e-.
 • Ponieważ Wme > Wpp , to wiecej e- będzie przepływać z pp do me niż odwrotnie.
 • po stronie me pojawia się cienka warstwa ładunku ujemnego, a po stronie pp znacznie szersza warstwa ładunku dodatniego, dipolowa warstwa ładunku przestrzennego
 • bariera potencjału jest równa różnicy potencjałów wyjścia elektronów (Vme – Vpp)
 • złacze prostujace => dioda Schottky’ego

A

K