TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU - PowerPoint PPT Presentation

rafer
t rk ye zc l k federasyonu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU PowerPoint Presentation
Download Presentation
TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU

play fullscreen
1 / 89
Download Presentation
TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU
301 Views
Download Presentation

TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU TEFTİŞ, TEKMİL, BAYRAK TÖRENİ, BAYRAK DEVİR TESLİMİ, AND İÇME

 2. TEFTİŞ • Amaç “izcilerin iç disiplinini geliştirmek” tir. • Ancak “dış disiplin gelişmeden” “iç disiplinin oluşması” çok zordur.

 3. TEFTİŞ • Öyleyse izcilerimizde kamplardan sora da sürecek bir disiplin anlayışı geliştirmemiz gerekmektedir. İzci evinde de derli toplu, bunu kendi isteğiyle yapan medenî bir insan olmalıdır.

 4. TEFTİŞ • İşte teftiş, bu alışkanlığın kazanılmasını sağlamak için bir araçtır.

 5. TEFTİŞ • Öbek, oba ve ekipler teftiş saatinden önce titizlikle hazırlanır ve teftiş saatinden birkaç dakika önce sahalarında dizilir. Her zaman olduğu gibi oba başı obasının sağ başında, yardımcısı sol başındadır.

 6. TEFTİŞ

 7. TEFTİŞ • Teftiş, nöbetçi liderin “dikkat” düdük komutuyla başlar. • Teftişi yapacak liderler obaya yaklaştığında oba başı obasına, ……. Obası (Rahatta bulunan izciler Hazır ola geçti), Rahat, Hazır ol, Dikkat komutunu verir.

 8. TEFTİŞ • Bir adım öne çıkar ve lidere doğru dönüp selam vererek. “……. Obası teftişe hazırdır Liderim” der. Akabinde selam vermeyi bırakır, bir adım geri ile yerine geçer.

 9. TEFTİŞ

 10. TEFTİŞ • Lider “……Obası günaydın” • İzciler “Sağol” • Lider “Nasılsınız” • İzciler “Sağ ol” • Lider “Sizler de sağ olun, Rahat” der

 11. TEFTİŞ • Bundan sonra liderler gerekli değerlendirmeleri yapar, gerekiyorsa oba başını yanlarına çağırır ve sorularına cevap vermesini isteyebilirler. • Şahsa sorulmamış bütün soruları obabaşı cevaplandırır.

 12. TEFTİŞ • Teftişin biteceğini anlayan obabaşı yerine geçer ve obasına “Dikkat” komutu verir. Oba hazır ola geçer. Obabaşı bir adım öne çıkarak selam verir ve “…….. Obası Teftişi tamamlamıştır liderim” der. Liderler ayrılırken selam vermeyi bırakır, bir adım geri ile yerine geçer ve obasına “……. Obası Rahat” der.

 13. TEFTİŞ • Mutlaka objektif bir biçimde, küme, oymak ve ocaklar ile kızlar ve erkekler için ayrı ayrı değerlendirme yapılır.

 14. Günün birincisi kümelerde, oymak ve ocaklar ile kızlarda ve erkeklerde ayrıdır.

 15. Bayanların yatma yerleri, çadır ve odaları bayan liderler tarafından teftiş edilir.

 16. Teftiş esnasında, oba sahası tanzimi, oba sahası dış çevresi temizliği, tesis, üniforma gibi kriterler puanlandırılır.

 17. Bu puanlamaya önceki teftişten itibaren izlenen oba ruhu ile oyun ve günlük çalışmalarda alınan puanlar eklenir.

 18. Önceki gece kamp ateşinden alınan puanın eklenmesi ile obaların almış olduğu puan meydana çıkar.

 19. BAYRAK TÖRENİ

 20. İzci ve liderlerin bayrağa ve vatana saygı ve bağlılıklarını, üniformalı özenli ve disiplinli olarak gösterdikleri bir törendir.

 21. İzcilik faaliyetlerinin hepsinde mutlaka bayrak töreni yapılır.

 22. Bu törenin işleyiş sırası; • Toplanma (U düzeninde) • Tekmil • Bayrak devir teslimi • Bayrak Töreni • İyi dilekler • Teftiş sonuçları ve duyurular • Dağılma

 23. U düzeni

 24. Teftiş sonrasında obalar izci marşları ile yerini alır. • Tören alanı U düzeninde yerleşen izciler, U’nun açık ağzında bayrak direkleri şeklindedir.

 25. Kamp veya Kursun büyüklüğüne göre U büyüyebilir, iki, üç veya dört sıralı olabilir.

 26. TEKMİL • İzci liderleri bayrak törenlerinden önce, haftalık ünite toplantılarından önce, kamp sabahları veya açık hava etkinlikleri öncesi ve sonrası ünitedeki obalardan tekmil alır.

 27. TEKMİL

 28. Tekmilin amacı izcilerin sayısını öğrenmek, eksiği, hastayı bilmek, izcilerin görüşlerini almak ve faaliyetle ilgili bilgiler vermektir. • Tekmil sırasında izciler liderin karşısında U, derin kol veya safta dizilirler. • Obabaşları izcilerini sayar, eksikleri tespit eder, “……. Obası rahat, hazır ol, dikkat” komutunu verir.

 29. Bundan sonra obabaşı koşarak liderin karşısına gelir. Obabaşılar oba sırasına göre liderin üç adım karşısında durur ve diğer obabaşlarının gelmesini bekler. • Nöbetçi obabaşı bu dizilimin sağ başında yer alır • Bu arada izciler “hazır ol” da bekler

 30. Nöbetçi obabaşı “obabaşılar rahat, hazır ol, dikkat” dedikten sonra bir adım öne çıkarak selam verir ve “……obası …. izci ile faaliyete hazırdır liderim” der ve bir adım geri gider. Ardından diğer obabaşları da aynı şekilde tekmil verirler.

 31. Tekmilin bitiminde nöbetçi obabaşı, “Obabaşılar yerlerinize marş, marş” der. Obabaşılar koşarak obalarının başına geçer “…. Obası Rahat” diyerek obalarını rahata geçirir.

 32. Nöbetçi Lider “….. İzcileri” • (İzciler hazır ola geçer) • Nöbetçi Lider “Günaydın” • İzciler “Sağ ol” • Nöbetçi Lider “Nasılsınız” • İzciler “Sağ ol” • Nöbetçi Lider “Sizler de sağ olun, Rahat” der

 33. Bayrak töreninde bayrak devir teslimi yapılır • Bayrak devir teslim ekipleri yerlerine komutu ile iki ekip “U” düzeninin açık ağzında bayrak direği aralarına gelecek şekilde birbirlerine üç adım mesafede dururlar.

 34. Bayrak devir – teslim ekipleri üçer izciden oluşur. • Komutu ortadaki izci verir, bayrağı ortadaki izci alır, çeker, taşır ve indirir. • Bayrak sürekli göğüs hizasında tutulur. • Devir – teslim ekipleri son derece ciddi ve disiplinli bir duruş – yürüyüş sergiler.

 35. Devir teslim ekiplerinin lideri ortadaki izci, yanındakiler ise bayrak muhafızlarıdır. • Muhafızlar devir – teslim esnasında ve bayrak çekilip indirilirken selam verirler. Bayrak çekilir veya indirilirken cepheleri bayrağa doğrudur.

 36. Devir teslim ekiplerinin liderleri, Nöbetçi liderin “Bayrak Devir – Teslim ekipleri yerlerine” komutunu duyunca, “Bayrak ekibi bir adım ileri marş, sağa (sola) dön, yerlerinize uygun adım marş” der. Ekipler uygun ve sert adımlarla yerlerine gelir.

 37. Ekibin lideri “Yerinde say, Kıt’a dur, sağa (sola) dön komutu ile ekibini yerleştirir. Ekipler arasında 3 adım mesafe vardır. • Ekiplerin yerleşmesinin ardından nöbetçi lider “Dikkat” komutu verir. Tüm bayrak törenlerinde bütün ünite liderleriMilli faaliyetlerde, faaliyet yöneticileri,Kulüp ve mahalli faaliyetlerde faaliyet yöneticilerinin belirleyeceği kişiler ve bayrak muhafızları selam durur. • Devir edecek ve teslim alacak izciler bir adım öne çıkarlar. Bayrak hep göğüs hizasındadır.

 38. Bayrağı teslim eden “ŞEREFİYLE KORUDUĞUM BAYRAĞIMIZI TESLİM EDİYORUM”(Bayrağı öper ve göğüs hizasında uzatır)

 39. Teslim alan (bayrağı alır, öper göğüs hizasında tutar) ve “ŞEREFİYLE TESLİM ALDIĞIM BAYRAĞIMIZI KORUYACAĞIMA SÖZ VERİYORUM” der.

 40. Bayrağı teslim eden izci “Bayrak ekibi sola (sağa) dön – yerlerinize marş, marş” der. Ekip koşar adım giderek yerlerine geçer. • Bayrağı teslim alan izci “Bayrak ekibi sola (sağa) dön – yerlerinize marş, marş” der ve ekip koşarak bayrak direğinin yanına gider.

 41. Bayrağı teslim alan izci göğüs hizasında tutmaya devam eder. Yüzü direğe dönük, sırtı “U” düzenine dönüktür. • Bayrak muhafızları ipi çözer aynı anda ikisi de ipin iki ucunu mutlaka sancak bağı ile bayrağa bağlar.

 42. Bayrak hazır olunca nöbetçi lider bayrak direğine sırtını, yüzünü izcilere dönerek “İstiklal marşı için ses veriyorum” der. • “Korkma sönmez bu şafak.” Diyerek ses verir. Ardından “İstiklal marşı için rahat – hazır ol – dikkat” diyerek İstiklal marşını söyletir.

 43. İstiklal marşının bitiminde nöbetçi lider geri dönüp bayrağa selam verir. • Tekrar geri dönüp izcilere hitaben “Rahat” komutu verir. “Sizleri, kendiniz, aileniz, vatanınız, milletiniz ve tüm insanlık için iyi dileklerle baş başa bırakıyorum” der. (1 dakika kadar süre ile iyi dileklerde bulunulur)

 44. İyi dilekler boyunca izciler rahat komutunda olduğu gibi durur. • Bayrak muhafızları, İstiklal marşı boyunca bayrağı selamlar.

 45. Bayrağı çeken izci bayrağı hızlı çeker ve konumunu bozmadan hazır olda bekler. • Rahat komutunda ipi direğe bağlar. • Ekibini sıraya geçirir “Bayrak ekibi sola (sağa) dön – yerlerinize marş, marş” der. Ekip koşar adım yerine geçer.