javnozdravstveni zna aj prometnih nesre a n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Javnozdravstveni značaj prometnih nesreća PowerPoint Presentation
Download Presentation
Javnozdravstveni značaj prometnih nesreća

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Javnozdravstveni značaj prometnih nesreća - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Javnozdravstveni značaj prometnih nesreća. Ivana Brkić Biloš, dr.med. Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Prometne nesreće-javnozdravstveni problem. Značajan udio u ukupnoj smrtnosti i pobolu Vodeći su uzrok smrti u djece i mladih

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Javnozdravstveni značaj prometnih nesreća


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
javnozdravstveni zna aj prometnih nesre a

Javnozdravstveni značaj prometnih nesreća

Ivana Brkić Biloš, dr.med.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

prometne nesre e javnozdravstveni problem
Prometne nesreće-javnozdravstveniproblem
 • Značajan udio u ukupnoj smrtnosti i pobolu

Vodeći su uzrok smrti u djece i mladih

Vodeći uzrok prijevremene smrtnosti unutar skupine ozljeda

 • Značajan uzrok invalidnosti
 • Opterećuju zdravstveni sustav
 • Utječu na socijalni i ekonomski razvoj države
umrli u hrvatskoj 2009 g vode e skupine bolesti
Umrli u Hrvatskoj 2009. g. - vodeće skupine bolesti

Prometne nesreće 1,2%

Izvor podataka: DZS, obrada HZJZ

dobnospecifi ne stope smrtnosti od prometnih nesre a u hrvatskoj
Dobnospecifične stope smrtnosti od prometnih nesreća u Hrvatskoj
 • U proteklom petogodišnjem razdoblju (2005.- 2009.)

prosječna stopa smrtnosti od prometnih nesreća iznosila je 14,8/100 000

 • Najviše stope smrtnosti zabilježene su u dobi od 15-24 godine (20,2/100 000), te u starijoj dobi iznad 65 godina (22/100 000)
 • U svim dobnim skupinama

stope su značajno veće u muškaraca nego u žena

Izvor podataka: DZS, obrada HZJZ

smrtnost uslijed prometnih nesre a u razdoblju 1970 2010 godine
Smrtnost uslijed prometnih nesrećau razdoblju 1970.-2010.godine

1979: 1605

2010: 426

Izvor: MUP

slide7
Prema podacima MUP-a u proteklom desetogodišnjem razdoblju (2000.- 2009.) prosječno je godišnje u prometnim nesrećama ozlijeđeno

23 126 osoba

 • U 2009. godini ukupno je zbog prometnih nesreća

zabilježeno 6 442 hospitalizacije

broj osoba s invaliditetom kao posljedica prometnih nesre a
Broj osoba s invaliditetom kao posljedica prometnih nesreća
 • Prema podacima Hrvatskog registra o osobama s invaliditetom:
 • Prometne nesreće - uzrok invaliditeta kod 0.5% registriranih osoba s invaliditetom

U: 2 721

M: 1 884

Ž: 837

 • Prema popisu stanovništva 2001.g
 • UKUPNO:18 411
 • MUŠKI: 12 143
 • ŽENSKI:6 268
slide9

S obzirom na složenost prevencija prometnih nesreća

ZAHTIJEVA MULTISEKTORSKI I MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP

.

neki od glavnih imbenika koji utje u na te inu prometnih nesre a
Neki od glavnih čimbenika koji utječu na težinu prometnih nesreća
 • Osobine pojedinca (vulnerabilnost)
 • Neprimjerena i prevelika brzina
 • Neupotreba sigurnosnih pojaseva
 • Neupotreba kacige
 • Uporaba alkohola i droga
uloga javnog zdravstva u prevenciji prometnih nesre a
ULOGA (JAVNOG) ZDRAVSTVAU PREVENCIJI PROMETNIH NESREĆA:
 • Uključivanje sigurnosti u

prometu u aktivnosti na području

promicanja zdravlja i prevencije bolesti

 • Sistematsko prikupljanje zdravstveno statističkih podataka o zdravstvenom značenju, obilježjima i posljedicama prometnih nesreća, analiza
uloga javnog zdravstva
ULOGA (JAVNOG) ZDRAVSTVA:
 • Poticanje i provođenje istraživanja usmjerenih poboljšanju znanja o čimbenicima rizika i razvoju, primjeni i evaluaciji uspješnosti mjera prevencije
 • Unaprjeđenje izvanbolničke i bolničke skrbi te rehabilitacije za sve ozlijeđene
 • Zagovaranje sigurnosti u prometu...
slide13
Povodom obilježavanja početka „Desetljeća sigurnosti u cestovnom prometu“11. svibnja 2011. godine, portal www.zdravlje.hr pokreće nagradni kviz «Sigurno u prometu!»
slide14
Drugo globalno istraživanje o stanju sigurnosti u cestovnom prometu(“Global Status Report on Road Safety”)
 • Koordinator projekta na razini svijeta: Svjetska zdravstvena organizacija
 • Metodologija: putem standardiziranog upitnika prikupljaju se podaci na nacionalnoj razini (svibanj/lipanj 2011)
slide15
postojanje vodeće institucije na području sigurnosti u prometu
 • veličina problema prometnih nesreća
 • postojanje legislative o sigurnosti u prometu
 • provođenje mjera vezano za ključne čimbenike u nastanku prometnih nesreća: uporaba alkohola u prometu, uporaba sigurnosnog pojasa i kacige
 • hitno medicinsko zbrinjavanje unesrećenih u prometnim nesrećama
slide16
Istraživanje “Global Status Report on Road Safety” provedeno je prvi puta 2008. godine uz sudjelovanje 178 država iz cijelog svijeta uključujući Hrvatsku

http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2009/en/

hvala na pozornosti
Hvala na pozornosti!

Zajedno

možemo spasiti milijune života