Jak microsoft d l software
Download
1 / 49

- PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Jak Microsoft d ělá software?. Michael Juřek Software Architect Microsoft s.r.o. mjurek @microsoft.com. Agenda. V čem je MS stejný a v čem jiný? Prostředí, firemní kultura, ... Týmy Procesy Nástroje. V čem je MS stejný? Stejné problémy. Predikce postupu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - rafer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Jak microsoft d l software

Jak Microsoft dělá software?

Michael Juřek

Software Architect

Microsoft s.r.o.

mjurek@microsoft.com


Agenda
Agenda

 • V čem je MS stejný a v čem jiný?

 • Prostředí, firemní kultura, ...

 • Týmy

 • Procesy

 • Nástroje


V em je ms stejn stejn probl my
V čem je MS stejný?Stejné problémy

 • Predikce postupu

 • Odhad (a dodržení) nákladů a termínů

 • (Ne)koordinovanost lidí

 • Vnitřní boje a rivalita skupin

 • Špatná komunikace

 • Neodhalení rizik včas


V em je ms jin jin dimenze
V čem je MS jiný?Jiná dimenze

 • Množství lidí

 • Množství produktů (-> závislostí)

 • Velikost spravovaného kódu

 • Větší specializace lidí

 • Množství jazyků a nástrojů


Historick sla
Historická čísla


Velikost t m
Velikost týmů

 • IBM DOS 1981

Omluvte prosím nekvalitní reprodukci z knihy.


Velikost t m1
Velikost týmů

 • Windows 3.0 a Windows 95

Omluvte prosím nekvalitní reprodukci z knihy.


Velikost t m2
Velikost týmů

 • Windows 2000

Omluvte prosím nekvalitní reprodukci z knihy.


A je t druh polovina
... a ještě druhá polovina

 • Windows 2000 – 5325 lidí

Omluvte prosím nekvalitní reprodukci z knihy.


Agenda1
Agenda

 • V čem je MS stejný a v čem jiný?

 • Prostředí, firemní kultura, ...

 • Týmy

 • Procesy

 • Nástroje


Multin rodn firma
Multinárodní firma

 • Vývoj silně koncentrován:

  • Redmond Campus poblíž Seattlu

 • Vývoj některých technologií i v jiných lokalitách:

  • Různá místa v USA (často pozůstatky akvizic)

  • Indie, Čína– levná pracovní síla

  • Dánsko – ex-Navision

  • Izrael – některé bezpečnostní technologie

  • MS Research – Cambridge, Japonsko, ...Firemn kultura
Firemní kultura

 • Každý vývojář má nárok na svoji místnost

  • Rozměry neřešme 

 • Cola & pop-corn

 • Tisíce třípísmenných zkratek

 • Slang:

  • Dog fooding – sám používám nehotový produkt

  • Death march – dokončování produktu

  • War room – tým rozhodující o prohlášení produktu za hotový

  • ...


Agenda2
Agenda

 • V čem je MS stejný a v čem jiný?

 • Prostředí, firemní kultura, ...

 • Týmy

 • Procesy

 • Nástroje


De centralizace
(De)centralizace

 • Rozdělení do 4 velkých divizí

 • Produktové týmy uvnitř divizí jsou relativně nezávislé

 • Koordinace/spolupráce je úkolem týmů, senior management ji kontroluje, ale neřídí

 • Principy MSF a infrastruktura ve vývojovém procesu jsou povinné:

  • V jejich implementaci je značná míra volnosti


Organizace t mu
Organizace týmu

 • Produkty vytváří produktové jednotky “Product Units”

  • Obsahují 3 hlavní disciplíny (Dev, Test, PM)

  • Řídí je “Product Unit Manager”

  • Velikost cca 30-200 lidí

 • Program Management (PM)

  • Zodpovědnost za definici produktu, její dodržení a koordinaci

 • Development (Dev)

  • Zodpovědnost za implementaci produktu

 • Test

  • Zodpovědný za testování a zajištění kvalityAgenda3
Agenda

 • V čem je MS stejný a v čem jiný?

 • Prostředí, firemní kultura, ...

 • Týmy

 • Procesy

 • Nástroje


Prvn kroky
První kroky

 • Shromáždění požadavků (marketing, Product Manager)

 • Definice vize – schválena senior vedením

 • Široký tým upřesní vizi a definuje hlavní témata produktu, stanoví rámcová data.

 • Produktová jednotka pak provede detailní plánování produktu:

  • Persóny

  • Scénáře

  • Termíny


Pers n y personas
Persóny (personas)

 • V kontextu vývoje zastupuje uživatele anebo jejich skupinu (podobné „actor“)

 • Persona není abstraktní a neosobní „actor“, je to fiktivní, ale konkrétní osoba

 • Popisuje se její chování, návyky, motivace apod., je možné ji ztotožnit s konkrétním člověkem

 • Používá se ke stanovení cílů (a z nich pak scénářů)


Sc n e
Scénáře

 • Persónám se přiřadí konkrétní scénáře na základě analýzy zpětné vazby od vybraných zákazníků, vývoje trhu, ...

 • Scénář se rozpadá na menší části – rysy („features“)

 • Jednotlivé rysy se ohodnotí:

  • Např. pracnost, složitost, důležitost, míra rizika na tříbodové stupnici

 • Tyto údaje slouží k upřesnění termínů a v případě termínových tlaků jsou rozhodující o případné redukci rysů


Pl nov n miln k
Plánování milníků

 • Milník = jednotka postupu v projektu

  • Cíl: Flexibilní plánování, sledování, stabilizace a zpětná vazba

  • Typický postup milníků: M0, M1, M2, Mx…, Beta1, Beta2, RTM

 • Umožňují měření postupu a zbývající vzdálenosti

 • Rysy jsou přiřazeny jednotlivým milníkům podle definovaných pravidel (priorita, složitost, ...)

  • Umožňuje flexibilní plánování mezi jednotlivými milníky, eventuální redukci rozsahu rysů

 • Milník je dosažen, pokud jsou splněna jeho kvantitativní i kvalitativní kritéria

  • Zaručuje, že se nepostupuje vpřed příliš rychle bez koordinace

  • Zaručuje relativně stabilní produkt na konci milníku

  • Dosažení milníku je vždy explicitně ohlášeno a spojeno s verzí produktu


Matice kompromis
Matice kompromisů

 • Počáteční režim:

  • Fixní zdroje, zvolíme rozsah, přizpůsobíme termín

 • V dalších fázích projektu:

  • Fixní zdroje, zvolíme termín, přizpůsobíme rozsah

   • Pozor na Beta zákazníky

 • Pouze v mimořádných případech:

  • Fixní termín, zvolíme rozsah, přizpůsobíme zdrojeJm na iterac
Jména iterací

 • M0,M1, ... (Milestone) - prototypování

 • IDW (Internal Developer Workstation) – k dispozici dalším skupinám uvnitř MS

 • TAP (Technology Adoption Program) – k dispozici vybraným zákazníkům

 • Beta, CTP (Community Technology Preview) – k dispozici široké veřejnosti nebo jenom MSDN předplatitelům nebo zaregistrovaným testerům

 • RC (Release Candidate) – v podstatě hotový produkt, který ještě neprošel finálními testy

 • Escrow – produkt, který je později prohlášen za finální, pokud se nevyskytne mimořádně závažný problém

 • RTM (Ready To Manufacturing) – hotový produkt


V voj ulo en k du
Vývoj – uložení kódu

 • Cílem je efektivní, čistý, dobře faktorizovaný a udržovatelný kód

  • Hotový kód musí mít minimální životnost 10 let po dobu garantované podpory

 • Dokumentace uložena externě mimo zdrojový kód

  • Aby nedocházelo ke kolizím vývojářů a dokumentaristů

 • Všechny řetězce jsou zásadně uloženy mimo zdrojový kód

  • Lokalizace prováděna v Irsku a Japonsku

  • Např. .NET Framework lokalizován do 34 jazyků, Visual Studio do 8 jazyků


V voj v tve k du
Vývoj – větve kódu

 • Udržuje se jediný strom kódu pro celou produktovou řadu

  • Např. je možné jedním příkazem provést “build -c” a provést kompletní kompilaci CLR, ASP.NET, .NET FX, Visual Studio a setup programu včetně generování médií (cca 9 hodin)

  • V libovolném podadresáři je možné dát “build -c” a provést rekompilaci pouze části

 • Každý tým si udržuje oddělenou privátní větev kódu:

  • Interní systém SourceDepot optimalizovaný pro branching/merging

  • Počet check-in operací do hlavního stromu je minimalizován

 • Každý check-in musí projít revizí jiného vývojáře v týmu před uložením změn do hlavního stromu.

 • Po provedení check-in dostane každý člen týmu e-mail sumarizující provedené změny a opravené chyby


V voj integrace k du
Vývoj - integrace kódu

 • Virtual Build Lab (VBL)

  • Interní systém kontroly zdrojového kódu optimalizovaný pro branching/merging

  • Umožňuje koordinaci vývoje (např. SQL a .NET framework)

 • Zpětná integrace:

  • Kód se po dosažení milníku ve skupině přesouvá z privátních větví do veřejnějších větví (eventuálně až do hlavního úložiště kódu)

 • Dopředná integrace:

  • Změny v kódu od ostatních skupin se přesouvají „dolů“ do privátnějších větví

  • Umožňuje integraci doposud nezávislých změn provedených jednotlivými skupinami

  • Někdy je nutné řešit vzájemné nekompatibility změnDenn build
Denní build

 • Nový “build” produktu je vytvářen každý den

  • Vynucuje disciplínu, kritické zejména na konci projektu

 • Centrální spravované prostředí provádí build pro celou divizi (např. .NET framework+VS 2005 = 2200 lidí)

  • Nepřetržitý provoz 24x7

  • Každý tým má tzv. build facilitation developera (BFD) neustále na telefonu, aby pomohl s případnými problémy

 • Proces buildu na příkladu .NET frameworku+VS:

  • Zahájení synchronizace zdrojového kódu (~24:00)

  • Zahájení vlastního buildu (~4:00)

  • Build je dokončen (~13:00)

  • Dokončení BVT (Build Verification Tests) verifikace (~16:00)

  • Získání případných hotfixů od BFD koordinátora a inkrementální rebuild + BVT

   • Opakuje se, dokud není build úspěšný


Test ov n 1 2
Testování 1/2

 • V Test týmů jsou vývojáři zodpovědní za navržení testovacího plánu, vývoj automatických testů a provoz testovací infrastruktury

 • Důraz na kvalitu a obranu před regresními chybami, rychlou analýzu a porovnání buildů

 • Příklad - .NET framework 2.0 + VS 2005:

  • 10,339,207 funkčních testů

  • ~9000 serverů v testovací laboratoři ke spouštění testů

  • Úplné provedení všech testů trvá 21 dní

 • Interní systém správy testů dovoluje:

  • Vytvářet, měnit, analyzovat testovací případy a scénáře

  • Vzdálený re-imaging počítačů v testovací laboratoři

  • Vzdálené spuštění sady testů v testovací laboratoři

  • Vzdálenou analýzu výsledků a jejich publikování


Test ov n 2 2
Testování 2/2

 • Testovací plány jsou prvním krokem

  • Detailní dokument popisující všechny aspekty testování a požadavky na výsledky pro každý milník

 • Cílem je pokrytí alespoň 70% kódu automatizovanými testy

  • Některé skupiny dosahují až 85%

  • Cíl se neustále zvyšuje

  • Stoupá důraz na automatizované testy UI

 • Snaha odhalovat „díry“ v testování

  • Když je nalezena chyba, tester vždy musí vytvořit testovací případ, který chybu odhalí a teprve pak se chyba opravuje

 • Automatické testování pro odhalování regresních chyb

  • Zhruba dochází k 1 regresi v 3-6% oprav chyb


P edp osledn kroky
Předposlední kroky

 • Velké projekty prochází jakýmsi přistávacím manévrem, nejsou ukončeny náhle

  • Jako tanker, také nemůže přistát zničehonic

 • Klíčové kroky

  • Uzamčení množiny rysů, zákaz jakýchkoliv změn

  • Kompletní otestování k odhalení chyb

  • Snaha o dosažení nula známých chyb (ZBB)

  • Opakuje se, dokud množství nově odhalovaných chyb není dostatečně nízké

  • Zpřísnění klasifikace chyb pro opravu v dané iteraci (pouze bezpečnostní a kritické chyby)


Posledn kroky
Poslední kroky

 • Snaha o dosažení nulové úrovně změn v kódu (code churn)

 • Ukončení vývoje přebírá „War Team“ (WT):

  • Tvoří ho nejzkušenější členové týmu

  • Zodpovědný za závěrečná rozhodnutí

  • Setkává se minimálně 1x denně

 • Tell Mode – tým může opravovat závažné chyby a je povinen oznámit to WT

 • Ask Mode – tým musí požádat WT o povolení opravy

 • Neustále se zpřísňují požadavky na na povolení opravy („raising triage bar“)

 • Produkt je uvolněn, jakmile dostatečně dlouho nebyla povolena oprava chyby („escrow“) a zároveň proběhlo úspěšné poslední testování


Agenda4
Agenda

 • V čem je MS stejný a v čem jiný?

 • Prostředí, firemní kultura, ...

 • Týmy

 • Procesy

 • Nástroje


Kde se pou v vsts
Kde se používá VSTS ?

 • VSTS bylo vyvinuto s pomocí VSTS

  • Beta 2 se vyvíjela pomocí Beta 1 apod.

 • Nový vývoj podle možností přechází na VSTS

  • Např. SQL Server „Katmai“

 • Stávající projekty se vyvíjí stávajícími nástroji (např. Windows Vista)

 • Příští verze VSTS by měla nahradit veškeré dosavadní vývojové nástroje používané v MS


Modelovac n stroje
Modelovací nástroje

 • Modely UML pouze k vizualizaci a porozumění, ne ke generování kódu

 • Nejčastějším nástrojem je Visio

 • Class designer ve VS 2005 pro návrh struktury .NET kódu

 • Budoucnost – používání DSL jazyků pro specifické úlohy


V vojov n stroje
Vývojové nástroje

 • Vývojáři v MS používají pro vývoj různé nástroje

  • Visual Studio, Emacs, VI, Source Insight, ...

  • Nejsou povoleny žádné soubory specifické pro daný nástroj

 • C++ a C# obsáhnou drtivou většinu vývoje


Kvalita k du
Kvalita kódu

 • Statická analýza

  • Interní nástroje – FxCop (managed), PreFix, PreFast (nativní)

  • Nově zahrnuty ve VS Team Developer

 • Dynamická analýza

  • 2 interní profilery – jeden vytvořil SQL tým a druhý Windows tým, jeden na principu instrumentace a druhý samplingu

  • Nově zahrnuty ve VS Team Developer


Bug tracking
Bug Tracking

 • Interní systém pro sledování chyb (Product Studio).

  • Bohaté reportování a sledování historie každé položky

  • Povinně využíván všemi týmy v MS (umožňuje prolinkování chyb mezi produkty)

 • Chyby jsou ohodnoceny (“triaged”)leadery týmů a je jim přiřazena priorita 0-4

  • Opravují se pak podle priority

 • Denní stav chyb se posílá celé divizi

  • Klíčové metriky: nové/vyřešené/uzavřené chyby (sumárně i podle lidí)
Testov n
Testování

 • Vlastní testovací systém „Mad Dog“

 • V projektech používajících VSTS se přechází na vestavěné testování

 • Vysoká úroveň automatizace testů nevizuálních částí

 • Dlouhodobě neuspokojivá automatizace funkčních testů vizuálního rozhraní

  • Používají se nástroje třetích stran
Monitorov n kvality anal za dat
Monitorování kvality – analýza dat

 • Rozklad RAM

 • Chyby v málo využívaných částech

 • HW problémy

Chyby

Kde je hranice?

A cotohle?

Co jetohle?


Z v rem
Závěrem

 • MS má bohaté zkušenosti s vývojem software

 • Velmi propracovaný proces zaručující vysokou kvalitu, který se stále zdokonaluje

 • Zkušenosti z 25 let vývoje a z interních nástrojů jsou zúročeny ve Visual Studio Team System

 • Výhledově budeme používat shodné nástroje jako naši zákazníci a partneři


Ot zky

Otázky

Michael Juřek, mjurek@microsoft.com

http://msdn.microsoft.com/teamsystem