Download
hniloba pazneht u ovc n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HNILOBA PAZNEHTŮ U OVCÍ PowerPoint Presentation
Download Presentation
HNILOBA PAZNEHTŮ U OVCÍ

HNILOBA PAZNEHTŮ U OVCÍ

487 Views Download Presentation
Download Presentation

HNILOBA PAZNEHTŮ U OVCÍ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Modernizace výuky odborných předmětů Reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.08/03.0032 HNILOBA PAZNEHTŮ U OVCÍ Vypracovala : Macurová Eva

  2. O NEMOCI : - Původem nakažlivé nemoci je baktérie Dichelobacter (Bacteroides) nodosus - Málo odolná vlivům vnějšího prostředí (přímé sluneční paprsky ji ničí za 8 až 10 hodin, přístup kyslíku za 24 hodin, vysušení za 3 až 7 dní, teplota 55oC za 15 minut, běžné dezinfekční prostředky - během několika minut), jejím rezervoárem jsou mikroabscesy - paznehtů subklinických nosičů - Je to nakažlivé onemocnění ovcí, provázené hnisavě nekrotickými změnami na paznehtech a kulháním - Produkuje proteázy - enzýmy rozrušující tkáně paznehtu - Predispoziční faktory jsou mokré stání, pastviny, blátivé kamenité cesty, které zraňujé distální části končetin. - Podle patogenity rozdělen do 2 typů - virulentní a benigní kmeny…

  3. O NEMOCI : - anaerobní baktérie, obligátní patogen - antigenně je rozlišena do 14 sérotypů - liší se aktivitou proteáz: - virulentní kmeny jsou označovány jako stabilní (S kmeny) - jejich proteázy jsou relativně stabilní, pokud jsou vystaveny zvýšené teplotě - S1, S2, S3,S4, S5, S6, S7, S8, S9 - benigní kmeny jsou označovány jako nestabilní (U kmeny) - jejich proteázy jsou při vystavení vyšší teplotě nestálé, U1, U2, U3, U4, U5, vyjímkou jsou kmeny „hot“ U5 - doprovodná mikroflóra - bakterie Fusobacterium necroforum - je normální běžnou součástí střeva zvířat a vnějšího prostředí - ve vnějším prostředí je schopna dlouhodobého přežívání - je potenciálním patogenem přežvýkavců (vyvolává interdigitální dermatitidu zvířat)

  4. PŘÍZNAKY : - postižena různě velká část stáda - zpravidla velmi intenzivní (nezatěžování končetin) - postiženo několik končetin (zpravidla obě hrudní končetiny) - intenzita a četnost ve stádě je závislá na: citlivosti hostitele Podmínkách zevního prostředí - je vlhké a teplé počasí kmenu baktérie D. nodosus - virulentní kmen - ztráta užitkovosti, vyhubnutí, přítomnost myáz v letním období - Benigní nakažlivé kulhání - léze stupně 1 a stupně 2, s vyjímkou „hot“ kmenů U5, které mohou způsobit léze stupně 4 a 5 - Léze - stupeň postižení podle přítomného kmenu D. nodosus ve stádě se mohou vyskytovat oba typy kmenů, S i U kmeny.

  5. STUPNĚ POSTIŽENÍ, SKÓRUJÍCÍ SYSTÉM : Stupeň 0 : normální pazneht Stupeň 1 : zvlhnutí a zčervenání kůže a ztráta srsti mezi paznehty

  6. Stupeň 2 : mírný zánět a poškození rohoviny vnitřní stěny paznehtu Stupeň 3 : střední intenzita zánětu a střední poškození tkání vnitřní stěny chodidla Stupeň 4 : těžký zánět a těžké poškození tkání zasahující k vnější straně chodidla Stupeň 5 : velmi těžké poškození tkání s velmi těžkým zánětem zasahujícím hluboké vrstvy škáry a hlubších vrstev paznehtu

  7. DIAGNOSTIKA : - Klinické posouzení lézí - typické patologické změny na paznehtech - V případě prvních infekcí ve stádě vždy bakteriologického vyšetření (anaerobní kultivace nekrotického materiálu a izolace Dichelobacternodosus) - v průběhu časných lézí nebo nízkých stupňů postižení není možné rozlišit benigní a virulentní nakažlivé kulhání -pádný důvod k provedení kožních stěrů a laboratorní diagnostiky - bakteriologická kultivace - provedení testu želatin gel proteázy PREVENCE : - Přísun zvířat do chovu - Pouze z chovů s naprosto známou nákazovou situací - Přes minimálně jednoměsíční karanténu s minimálně dvojím klinickým preventivním vyšetřením zaměřeným na změny vyvolané nakažlivým kulháním ovcí a lokálním preventivním ošetřením paznehtů karantenovaných zvířat - Profylaktická vakcinace - inaktivovaná vakcína FOOTVAX inj. a. u. vet. (Schering - Plough) - Preventivní dezinfekce paznehtů zvířat formou pravidelných koupelí ve vanách a rohožích s antibakteriálním roztokem (10 % modrá nebo zelená skalice, 5 až 10 % formaldehyd) - Zoohygiena

  8. LÉČBA : vyžaduje dlouhodobý a cílený přístup - KOMPLEX OPATŘENÍ - vyžaduje součinnost všech zásad se změnou zoohygieny chovu - lokání ošetření - úpravě paznehtu a odstranění všech nekrotických tkání - ošetření antibakteriálními roztoky - antibiotika na bázi tetracyklinu · roztoky směsi formaldehydu a ledové kyseliny octové v různém poměru mísení - roztoky modré nebo zelené skalice - koupele paznehtů zvířat v brodících vanách nebo rohožích - 10 % roztokem modré nebo zelené skalice - celková aplikace antibiotik - oxytetracyklin, penicilin se streptomycinem, linkospektin - terapeutická vakcinace - FOOTVAX inj. a. u. vet. (Schering - Plough) - úprava krmné dávky - ZnSO4 a vitamínu A - prognóza - vzhledem k zachování života zvířete při patřičné léčbě dobrá - vzhledem k eradikaci původce ze stáda vždy dubiózní

  9. LÉČBA : - chirurgická (odstranění nekrotické tkáně, formaldehyd, obvaz) - koupele – modrá skalice, formalin balzám na ošetřování defektů rohoviny na kopytech a paznehtech, zabraňuje trouchnivění pod obvazem, podporuje zdravý růst rohoviny a udržuje rohovinu pružnou. Tinktura na ošetřování kopyt a paznehtů Bukový dehet na kopyta a paznehty