Malov n ve windows
Download
1 / 37

Malování ve Windows - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. Malování ve Windows. Počítačová grafika. Malování. aplikace, která je součástí MS Windows

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Malování ve Windows' - rafael


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Malov n ve windows

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka

projekt v rámci Operačního programu

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Malování ve Windows

Počítačová grafika


Malov n
Malování Třemšínem

 • aplikace, která je součástí MS Windows

 • jednoduchý bitmapový (rastrový) grafický program určení ke tvorbě obrázků ručním kreslením

 • Spuštění:

  • Start→Všechny programy →Příslušenství → Malování


Popis prost ed programu
Popis prostředí programu: Třemšínem

 • Menu (Nabídka): ovládáme myší nebo F10

 • Panel nástrojů: výběr myší

 • Panel barev: Lt →obrys (barva popředí) Pt → výplň (barva pozadí)

 • Stavový řádek – stručně informuje o nástrojích, poloze myši, atd


Malov n1
Malování Třemšínem

Menu (Nabídka)

Panel nástrojů

Plátno – plocha na kreslení

Panel barev

Stavový řádek


Nastaven velikosti obr zku
Nastavení velikosti obrázku Třemšínem

 • Velikost obrázku je dána na pracovní ploše bílým obdélníkem (plátnem).

 • Zadání rozměrů:

  • tažením myši za úchopové body (malé čtverečky na okrajích bílého obdélníku pracovní plochy)

  • zadáním rozměrů v dialogovém okně Obrázek  Atributy – nastavit Jednotky, potom Výška, Šířka, potvrdit OK


Panel n stroj
Panel nástrojů Třemšínem

Výběr libovolného tvaru

Výběr

Guma a barevná guma

Plechovka

Lupa

Kapátko

Štětec

Tužka

Sprej

Text

Úsečka

Křivka

Obdélník

Mnohoúhelník

Elipsa

Výběr libovolného tvaru

Výběr nástroje – umístíme kurzor myši na nástroj a stiskneme Lt myši


Barva pop ed a pozad
Barva popředí a pozadí Třemšínem

Barva popředí

Barva popředí = barva nástroje

 • používá se pro čáry, okraje tvarů a text

 • Lt myši klikneme na požadovanou barvu v Paletě barev

  Barva pozadí

 • používá se pro výplň vnitřní části uzavřených tvarů, pozadí textových rámečků a při použití gumy

 • Pt (pravým tlačítkem) myši klikneme na požadovanou barvu v Paletě barev

Barva pozadí


N stroj tu ka a t tec
Nástroj Tužka a Štětec Třemšínem

- čáry volného tvaru

 • při vybraném nástroji štětec – stisknutým Lt myši kreslíme červeně (barvou popředí), Pt myši modře (barvou pozadí).

kreslí tenké čáry

kreslí čáry různých tvarů a tloušťky


N stroj guma
Nástroj Guma Třemšínem

 • vymaže kresbu tak, že ji překryje barvou pozadí

 • různé velikosti, lze nastavit tloušťku

  Barevná guma

 • Lt myši gumujeme vše (překryje barvou pozadí)

 • Pt myši gumujeme pouze barvu popředí -obrysu (překryjeme ji barvou pozadí)

  Chceme-li k mazání použít barvu odlišnou od aktuální barvy pozadí, klepneme Pt myši na požadovanou barvu na Panelu barev.


Pokud p i kreslen ud l me chybu
Pokud při kreslení uděláme chybu: Třemšínem

Vrácení změny (Zpět):

 • Úpravy → Zpět (opakovat celkem 3 krát)

  Vymazání celého obrázku:

 • Obrázek → Vymazat obrázek

Úkol :

 • Nakreslete nástrojem Štětec květ květiny.

 • Pomocí štětce a jeho tvaru šikmé úsečky vytvořte tvary písma v japonském stylu nebo hieroglify dle vlastní fantazie.


 • Vymazání Třemšínem

  • malá plocha: nástroj guma

  • větší plocha: tlačítko Výběr → Vymazat výběr (delete)

  • celý obrázek: Obraz →Vymazat

 • Uložení obrázku

  • Soubor → Uložit

 • Nastavení pravidelného obrazce - čtverce, kružnice

  • SHIFT + Lt táhnout


N stroj se ka
Nástroj Úsečka Třemšínem

– slouží ke kreslení rovných čar

Postup:

 • klikneme na nástroj Úsečka

 • na Paletě barev zvolíme barvu

 • zvolíme tloušťku úsečky

 • nastavíme ukazovátko na začátek úsečky a stiskneme levé tlačítko myši

 • tažením myši nakreslíme úsečku

  + klávesa SHIFT – svislá, vodorovná, šikmá (pod úhlem 45o) úsečka

- různá šířka čáry


Se ka
Úsečka Třemšínem

 • pro kreslení čáry Lt myši je automaticky používána nastavená barva popředí

 • pro kreslení čáry Pt myši je automaticky používána nastavená barva pozadí

  Změna barvy existující čáry:

  • Vybereme nástroj Plechovka

  • Z Palety barev vybereme požadovanou barvu.

  • Klepneme na čáru, kterou chceme změnit.


N stroj obd ln k zaoblen obd ln k a elipsa
Nástroj Obdélník, Zaoblený obdélník a Elipsa Třemšínem

 • Nastavení tloušťky obrysové čáry

  • u nástroje Úsečka (Křivka).

 • Pravidelný tvar (čtverec, kruh)

  • s klávesou SHIFT.

jen obrys (bez výplně)

s obrysem a výplní

jen s výplní

volba způsobu výplně


N stroj mnoho heln k
Nástroj Mnohoúhelník Třemšínem

 • lze kreslit složitější tvary a zajímavé obrazce

 • strany mnohoúhelníku jsou spojované úsečky

volba způsobu výplně


Postup Třemšínem

 • nejprve tažením myši nakreslíme úsečku (1. stranu mnohoúhelníku)

 • klepneme Lt vždy na místo, kde bude další vrchol mnohoúhelníku

 • spojení 1. a posledního vrcholu (uzavření mnohoúhelníku): 2 krát Lt na místo posledního vrcholu nebo 1 krát na 1. vrchol mnohoúhelníku nebo vybrat jiný nástroj

 • při uzavření se mnohoúhelník vybarví, pokud máme vybraný obrys s výplní

 • tloušťku čáry mnohoúhelníku nastavujeme u nástrojů Úsečka nebo křivka

 • chceme-li použít strany pod úhly 45o a 90o, držíme SHIFT


 • Úkol : Třemšínem

 • Nakreslete

  • vlajky některých států, např. Japonsko, Švédsko

  • dopravní značky


N stroj v b r
Nástroj Výběr Třemšínem

- označí část obrázku do pravoúhelníku (obdélníku, čtverce)

 • pomocí tohoto nástroje lze přesouvat části obrázků

 • máme-li výřez obrázku označený tímto nástrojem Výběr, můžeme měnit jeho velikost, různě ho otáčet, převracet, zkosit, ale i kopírovat do schránky

- výběr libovolného tvaru

- část obrázku si vybíráme obkreslením

- při označování detailů, malých částí nebo když nám do části obrázku, kterou chceme označit, zasahují jiné.


Mazání části obrázku nástrojem Výběr: Třemšínem

 • umožní odstranění větší plochy

 • označíme část obrázku a klávesou Delete ji odstraníme

Kopírování

 • označíme obrázek nebo jeho část nástrojem Výběr

 • Úpravy  Kopírovat nebo CTRL+C nebo Pt  Kopírovat

 • Úpravy  Vložit nebo CTRL+V nebo Pt  Vložit

 • uchopíme nakopírovaný obrázek v levém horním rohu a přetáhneme na místo, kam potřebujeme

 • můžeme opakovat


P ekl p n a ot en
Překlápění a otáčení Třemšínem

 • nástrojem Výběr označíme

 • Pt do výběru neboObrázek  Překlopit či otočit – vybrat z možností  OK


Re im pr hlednosti
Režim průhlednosti: Třemšínem

 • při zapnutém tlačítku Výběr se objeví pod Panelem nástrojů ikony průhlednosti (1. ikona – neprůhlednost, 2. ikona – průhlednost)

 • klikneme Lt myši na ikonu

průhlednost zapnutá – průhledná barva pozadí, v našem případě je bílá

Nabídka Obrázek  Kreslit neprůhledně

 • pokud chceme kreslit průhledně, nesmí být zatržítko


Úkol : Třemšínem

 • Nakreslete

  • robot

  • síť krychle, kvádru

  • žebřík


N stroj plechovka
Nástroj Plechovka Třemšínem

 • nejprve nakreslíme obrys útvaru a potom ho vybarvíme – klikneme myší dovnitř útvaru, barva se vylije do celé uzavřené plochy

 • klepnutím Lt vyplníme plochu barvou popředí, klepnutím Pt bude použita barva pozadí

 • pokud nedotáhneme čáru, vznikne mezera (okraj útvaru je přerušen), dojde k rozlití barvy po celé ploše (krok Zpět  místo např. tužkou pomocí lupy spojíme)

 • tímto nástrojem nemusíme vybarvovat jen uzavřené plochy, ale i obrysy útvarů – myší klikneme na čáru, kterou chceme změnit (u složitějšího tvaru čáry se změní barva i připojených čar

k vybarvení uzavřené plochy, popř. obrysu útvaru


N stroj sprej
Nástroj Sprej Třemšínem

 • zmáčkneme tlačítko myši a tažením myši kreslíme obrázek

 • záleží na rychlosti pohybu myši

 • Lt – barva popředí

 • Pt – barva pozadí

 • nanášíme barevné kapičky

 • 3 možnosti rozptylu kapiček


N stroj lupa
Nástroj Lupa Třemšínem

 • ke kreslení detailů

 • k jemné a přesné práci s jednotlivými body obrazu

 • výběr ze 4 možností zvětšení

 • nejprve vybereme tu část obrazu, kterou chceme zvětšit, potom vybereme lupu

 • ve zvětšeném obrázku můžeme používat všechny nástroje kromě Textu

 • chceme-li lupu zrušit, opět ji vybereme a klepneme někam do obrázku


 • pro lepší a přesnější kreslení v režimu TřemšínemLupa si lze zapnout tzv. mřížku (síť, do které kreslíme jednotlivé body):

  Zobrazit  Lupa  Zobrazit mřížku (CTRL+G)

 • zrušení mřížky:

  Zobrazit  Lupa zrušíme zaškrtnutí u Zobrazit mřížku nebo

  Zobrazit  Lupa  Normální velikost

 • můžeme si zapnout tzv. miniaturu (na obrazovce vidíme jak zvětšený náhled, tak samotný celý obrázek, pokud provádíme úpravy, jsou vidět i na miniatuře

  Zobrazit  Lupa  Zobrazit miniaturu

 • tento nástroj je vhodný pouze k jemným úpravám obrázku, není vhodné takto kreslit celý obrázek, protože tak nemáme přehled o skutečné velikosti obrázku


N stroj text
Nástroj text Třemšínem

 • text se po dopsání stává obrázkem a již nejde znovu upravovat, můžeme ho pouze označit a přesunout

 • pokud ho chceme upravit, musíme text vymazat, poopravit původní obrázek a vložit text znovu

 • pokud máme zapnutou lupu, nelze vložit text, musíme mít normální zobrazení

 • velikost a další parametry psaného textu můžeme měnit v panelu nástrojů Text

  • pokud se při zvolení nástroje textu nezobrazí, zapneme:

   Zobrazit  Panel nástrojů Text


Zobrazit panel n stroj text
Zobrazit Třemšínem Panel nástrojů Text

 • před zahájením psaní myší vyznačíme oblast, do které se text vepíše

 • pokud vyznačíme malý obdélník, bude se text zalamovat do dalšího řádku – zvětšíme za uchopovací bod

 • pokud chceme psát text přes sebe, nastavíme průhledné pozadí

 • pokud zapomeneme napsat např. háček, můžeme jej pomocí lupy (ve zvětšení vybereme z jiného textu) a kopírování umístit na správné místo

 • na text můžeme použít efekty jako překlápění a natáčení jen po 90o, roztáhnutí a zkosení nebo inverzi barev


Ulo en obr zku
Uložení obrázku Třemšínem

Soubor → Uložit

 • v horní části dialogového okna vybereme disk a složku, kam chceme obrázek uložit

 • v dolní části okna napíšeme název obrázku a zvolíme formát, ve kterém bude obrázek uložen

  • pokud nenastavíme jinak, je nabídnut formát BMP

  • pro uložení můžeme použít i formát GIF (používaný pro internet, umožňuje bezeztrátovou kompresi, je ideální hlavně pro obrázky nakreslené v programu Malování) nebo JPEG (často používaný u skenovaných obrázků v prostředí Webu)


 • Můžeme ještě zvolit úroveň barevnosti: Třemšínem

  • 24bitový rastr (paleta 16,7 milionů barev, výsledný soubor je největší)

  • 256barevný rastr (8-bitová barva – běžná u programů pro kancelářské aplikace)

  • 16barevný rastr (4-bitová barva, paleta 16 barev – dnes již zastaralá)

  • černobílý rastr (pouze černá a bílá barva)

Otevření obrázku (souboru):

Soubor → Otevřít


Úkol : Třemšínem

 • Nakreslete

  • disketu

  • stonožku


N stroj k ivka
Nástroj Křivka Třemšínem

 • ke kreslení plynulých hladkých křivek (při použití tužky vzniká kostrbatý tvar)

 • můžeme nastavit tloušťku křivky

 • nejprve tahem vyznačíme počáteční a koncový bod křivky – vidíme nakreslenou úsečku

 • na úsečku klikneme Lt (body zakřivení) – uchopením a tažením tvarujeme křivku – můžeme nejvýše 2 krát


N stroj kap tko
Nástroj Kapátko Třemšínem

můžeme si vybrat barvu (přesný odstín) přímo z obrázku

 • Lt vybereme barvu popředí

 • Pt vybereme barvu pozadí

Pokud nám při kreslení nestačí přednastavené barvy ze základního panelu, lze si zvolit vlastní barvy:

 • v nabídce BarvyUpravit barvy (nebo 2 krát Lt na barvu v Paletě barev)  Definovat vlastní barvy – Lt na paletu barev – změníme odstín a sytost a potom změníme posunutím jezdce světlost barvy Přidat do vlastních barev


Náměty na kreslení: Třemšínem

 • ryba

 • drak

 • motýl


Rozt hnout i zkosit
Roztáhnout či zkosit Třemšínem

 • nástrojem Výběr označíme

 • Pt do výběru nebo Obrázek  Roztáhnout či zkosit – Roztáhnout - doplnit velikost v %, Zkosit – úhel ve stupních  OK


Krychle ve voln m rovnob n m prom t n
Krychle ve volném rovnoběžném promítání Třemšínem

zkrátit svisle na 50%, zkosit vodorovně na 45o


Malování ve Windows – Počítačová grafika Třemšínem

Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř.

 • Windows XP Professional

 • MS Office

 • Zoner - České kliparty

 • obrázky z internetu

 • obrázky nakreslené v Malování ve Windows

  Autor: Mgr. Bohumila Zajíčková

  ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


ad