izra ajnost n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Izražajnost

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Izražajnost - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz Sprachwissenschaftliches SE (B/K/S) (Die Ästhetik des Stils) Sommersemester 2011; 515.056 Tosovic, Branko, O.Univ.-Prof. Mag. Dr.phil. Izražajnost. Darjan Horvat 0613356 darjan.horvat@edu.uni-graz.at. Sadržaj.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Izražajnost' - rafael-knight


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
izra ajnost

Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz

Sprachwissenschaftliches SE (B/K/S) (Die Ästhetik des Stils)

Sommersemester 2011; 515.056

Tosovic, Branko, O.Univ.-Prof. Mag. Dr.phil.

Izražajnost

Darjan Horvat 0613356

darjan.horvat@edu.uni-graz.at

sadr aj
Sadržaj
 • Stilska izražajna sredstva
 • Stilske figure
 • Figure ponavljanja
 • Figure konstrukcije
 • Metaplazme
 • Razgovorni stil
 • Publicistički stil
 • Znanstveno - popularni stil
 • Literatura
stilska izra ajna sredstva
Stilska izražajna sredstva
 • Ne mijenjajući racionalni sadržaj poruke, one dodaju tekstu emocionalnu boju (Charles Bally).

Stilske figure ili tropi

 • Nastale su za potrebe retorike u antičkoj Grčkoj
 • Ukrašen, lijep govor
 • Stari su retoričari figure/ukrase bilježili i razvrstavali u skupine prema srodnosti.
stilske figure
Stilske figure
 • Figura je diskurs opažen kao takav (C. Todorov).
 • Odstupanje od uobičajene, neutralne upotrebe jezika, tj. odstupanje od norme
 • FIGURA lat. figura – lik, oblik

Ne služi slikovitosti izražavanja jer riječi ne rabi u prenesenom značenju.

 • TROP grč. tropos – obrat

Služi slikovitom izražavanju jer riječi koristi u prenesenom značenju.

podjela
Podjela
 • 1.) Ponavljanja
 • 2.) Riječi
 • 3.) Konstrukcije
 • 4.) Misli
nastanak
Nastanak
 • Dodavanje (adiectio)
 • Oduzimanje (detracio)
 • Zamjena (immutatio)
 • Premještanje (transmutatio)
1 figure ponavljanja
1.) Figure ponavljanja
 • Nazivamo ih još glasovne figure, fonološke figure ili figure dikcije.
 • Utemeljene su na glasovnim učincima – ponavljanjem glasova ili riječi ostvaruje se: zvukovna izražajnost (ekspresivnost), blagozvučnost ili eufonija.
 • Povezuje se značenje i zvučanje.
anafora
Anafora
 • Ponavljanje iste riječi ili skupine riječi na početku više stihova ili strofa
 • Književnoumjetnički stil

Bele rože

Kad si Ti znala čez oblok pogledet,Kak da su rože oživele bele,Kak da su dobre Ti dragale ruke,Kak da su k Tebi privinut se štele.Dragutin Domjanić

slide9

Reklame

a) Poželi prirodu! Poželi Pago!

U Merkuru je bolje,u Merkuru je akcija!

b) Izaberite automobil naglašene estetike i individualnosti.

Izaberite Peugeot 206. Uvijek poseban.

Izaberite Peugeot koncesionara naglašene kvalitete i profesionalnosti.

Izaberite Auto Otok. Uvijek pouzdan.

(Figurativnost reklamnoga diskursa: 84)

epifora
Epifora
 • Ponavljanje istih riječi na kraju stihova
 • Književnoumjetnički stil

Smrt Smail-age Čengića

Djedi vaši rodiše se tudijer,Oci vaši rodiše se tudije, I vi isti rodiste se tudijer. Ivan Mažuranić

simploka
Simploka
 • Anafora + epifora
 • Književnoumjetnički stil

Djetinjstvo

To sada gleda onTo sada misli onTo sada sanja on Dobriša Cesarić

asonanca
Asonanca
 • Ponavljanje istih samoglasnika u stihu
 • Književnoumjetnički stil

Jesenje veče

Olovne i teške snove snivaju Oblaci nad tamnim gorskim stranama; Monotone sjene rijekom plivaju, Žutom rijekom među golim granama.

Antun Gustav Matoš

slide13

Reklama

 • Zvukovna ponavljanja

Bilo kuda, Kiki svuda; Svijet stane u Importanne, Više cvijeća, manje smeća.

 • Leksička ponavljanja

Dobar proizvod je dobar proizvod (ma koliko mi šutjeli o tome).

(Figurativnost reklamnoga diskursa: 85)

aliteracija
Aliteracija
 • Ponavljanje istih suglasnika ili glasovnih skupina u stihu
 • Književnoumjetnički stil

Cvrčak

Cvrči,cvrči cvrčak na čvoru crne smrče.

Vladimir Nazor

 • Frazeologija

Navrh brda vrba mrda.

anadiploza
Anadiploza
 • Ponavljanje riječi s kraja jednoga na početku drugoga stiha
 • Književnoumjetnički stil

Revolta

... kad prevratom ću smjelim oboriti Bastilju,Bastilju sviju kriza: moj mozak! Moj mozak!

Miroslav Krleža

2 figure konstrukcije
2.) Figure konstrukcije
 • Zovemo ih još sintaktičke figure (grč. syntaxis – slaganje riječi).
 • Nastaju odstupanjem od gramatičkoga reda riječi u nekoj cjelini (izrazu, stihu, ulomku).
 • Svako takvo odstupanje je uočljivo i izražajno, sredstvo ostvarenja posebnoga stila: stilogeno sredstvo.
 • Njima se postiže ritmičnost pjesničkoga izraza.
elipsa
Elipsa
 • Izostavljanje dijelova misli, ali tako da se smisao ipak može razabrati
 • Književnoumjetnički stil

Plameni vjetar

Sverazorni će ritam po ulici da ori:„Gori! Gori!“

Miroslav Krleža

 • Razgovorni stil

Ana je zagrlila Marka, a Marko Anu.(Ana je zagrlila Marka, a Marko je zagrlio Anu.)

 • Došli su.(Oni su došli)
slide18

Publicistički stil

Četiri godine kasnije...(kod najave filmova)

retori ko pitanje
Retoričko pitanje
 • Pitanje na koje se ne očekuje odgovor; postavlja se radi postizanja dojma.
 • Književnoumjetnički stil

Slap

Teče i teče, teče jedan slap; Što u njem znači moja mala kap?Dobriša Cesarić

 • Publicistički stil

Naslovi

Gdje je osam miliona dolara? (Dani, 2011)

asindeton
Asindeton
 • Izostavljanje veznika
 • Književnoumjetnički stil

Postolar i vrag

Vrag da skoči, pa se trza,Trese tamo, trese sjemo,Bijesno škripi, lud se vrza,Ko’tamjanom da ga kadišIli svetom vodom hladiš.Psiče, puše, kune, psuje,Grize, plače, jadikuje:Zalud! – krušku uhvatio,Ko’ da si ga prilijepio.August Šenoa

polisindeton
Polisindeton
 • Gomilanje veznika bez gramatičke potrebe

Na Drini ćuprija

Čovjek je na njoj kao na čarobnoj ljuljačci: i zemlju prelazi, i vodom plovi,i prostorom leti, i opet je čvrsto i sigurno vezan za kasabu i svoju bijelu kuću.Ivo Andrić

inverzija
Inverzija
 • Poredak riječi obrnut od gramatičkoga

Utjeha kose

U dvorani kobnoj,punoj smrti krasne U dvorani kobnoj,mislima u sivim.Antun Gustav Matoš

metaplazme
Metaplazme
 • Proteza: vuho – uho
 • Epenteza: zdrio – zrio dodavanje
 • Paragoga: njiha – njih
 • Afereza: vako – ovako
 • Sinkopa: kol’ko – koliko oduzimanje
 • Apokopa: bit – biti
 • Metateza: cavti – cvati permutacija
razgovorni stil
Razgovorni stil
 • Moram priznati da mijenjam stanicu kad vidim tj. čujem: „Više smeća, manje cvijeća!“ il’ tak nekakNeznam dal se sjećate one legendarne:„Ali haljina je nova!Sada više nije!Ti ćeš je oprati mamice!Ah srce!“E, ovo je bila biser među biserima prije negde 5 godina, a sad su sve takve!!!

(forum.hr)

publicisti ki stil
Publicistički stil
 • Reklame

http://www.najreklame.com/

 • Recepti

Korabica zelenglavica

Krastavac za lijepi stas

Poljupci artičoka

(Lingvistička stilistika: 63)

znanstveno popularni stil
Znanstveno-popularni stil
 • „Ako se ponekad čitajući knjigu ili slušajući navečer učene rasprave na radiju,osjetite strancem u svojem materinjem jeziku, ako vam se učini da netko prekrasno govori ali da nemožete nikako proniknuti u to o čemu govori, razmislite da li ste doista vi sami tome krivi ili se možda ipak negdje iza takva iskaza pomaljaju golema usta malenog vražićka, idola Jezika.“ (Lingvistička stilistika: 66)
 • Ironija
 • Metafora
 • Drugo lice množine
literatura
Literatura
 • Tošović, Branko (2002): Funkcionalni stilovi. Beograd: Beogradska knjiga.
 • Anić, Vladimir (2006): Veliki rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb: Novi Liber.
 • Silić, Josip (2006): Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika. Zagreb: Disput.
 • Katnić-Bakaršić, Marina (1999): Lingvistička stilistika. Budapest: Research support scheme
 • http://www.najreklame.com/ (Preuzeto: 15. lipnja 2011.)
 • http://kultura.net46.net/rekdiskurs.pdf (Preuzeto: 15. lipnja 2011.)
 • www.forum.hr (Preuzeto: 15. lipnja 2011.)