jaunimo po i ris narkomanijos prevencij ir vykdom prevencin veikl n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jaunimo požiūris į narkomanijos prevenciją ir vykdomą prevencinę veiklą PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jaunimo požiūris į narkomanijos prevenciją ir vykdomą prevencinę veiklą

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Jaunimo požiūris į narkomanijos prevenciją ir vykdomą prevencinę veiklą - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

Jaunimo požiūris į narkomanijos prevenciją ir vykdomą prevencinę veiklą. Giedrius Vaidelis Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vedėjas. Kas yra jaunimo politika?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jaunimo požiūris į narkomanijos prevenciją ir vykdomą prevencinę veiklą' - rafael-houston


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
jaunimo po i ris narkomanijos prevencij ir vykdom prevencin veikl

Jaunimo požiūris į narkomanijos prevenciją ir vykdomą prevencinę veiklą

Giedrius Vaidelis

Jaunimo politikos plėtros ir

programų įgyvendinimo skyriaus vedėjas

kas yra jaunimo politika
Kas yra jaunimo politika?
 • Kryptinga veikla, kuria sprendžiamos jaunimo problemos ir siekiama sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei bei jo integravimuisi į visuomenės gyvenimą
 • Veikla, kuria siekiama visuomenės ir atskirų jos grupių supratimo bei tolerancijos jauniems žmonėms
jaunimo politikos gyvendinimo sritys
Jaunimo politikos įgyvendinimo sritys
 • pilietiškumo ugdymas ir karo prievolės atlikimas;
 • švietimas, mokymas, mokslas, studijos ir ugdymas;
 • neformalus ugdymas;
 • darbas ir užimtumas;
 • apsirūpinimas būstu;
 • laisvalaikis, poilsis, kūryba ir kultūra;
 • socialinė ir sveikatos apsauga;
 • sveikatingumas, kūno kultūra ir sportas;
 • narkomanija ir kitos priklausomybės formos;
 • nusikalstamumo prevencija;
 • kitos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytos sritys.
slide4
Jaunimo atrankinės ir tikslinės psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos projektų 2008m. konkursui teikiami projektaituri:
 • padėti jaunimui, kurie dėl tam tikrų rizikos veiksnių (neigiamos bendraamžių, šeimos, bendruomenės ir mokyklos aplinkos įtakos) gali pradėti vartoti psichoaktyvias medžiagas, todėl prevencijos priemonėmis siekiama sumažinti rizikos veiksnius bei sustiprinti apsauginius veiksnius.
 • padėti jaunimui, kuriam yra būdingas probleminis elgesys, pozityviai pakeisti savo elgesį, mąstymą, skatinti jaunimo socialinę integraciją, jaunimą, jų artimuosius nukreipti profesionalių specialistų pagalbai.
kiti u daviniai
Kiti uždaviniai:

siūlyti pozityvią alternatyvą žalingiems įpročiams;

propaguoti sveiką gyvenseną, mokyti organizuoti laisvalaikį be alkoholio ir narkotikų;

teikti jaunimui, jų tėvams, draugams ir artimiesiems informaciją ir konsultacijas socialinės pagalbos klausimais

ugdyti geresnį jaunimo supratimą ir požiūrį į šią problemą

...

projekt teik jais gali b ti
Projektų teikėjais gali būti:
 • Jaunimo organizacijos
 • Su jaunimu dirbančios organizacijos,

Registruotos: Asociacijų įstatymo

Viešųjų įstaigų įstatymo,

Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo

Labdaros ir paramos fondų įstatymo

nustatyta tvarka bei kurių steigėjas nėra valstybės ar savivaldybių institucijos;

kiti reikalavimai
Kiti reikalavimai:
 • 2/3 projekto vykdytojų turi būti nuo 14 iki 29metų;
 • 2/3 projekto dalyvių turi būti nuo 14 iki 29 metų;
 • projekto, kurio veikla tiesiogiai susijusi su psichoaktyvinių medžiagų pradėjimo vartoti prevencija, vykdytoju turi būti bent vienas asmuo, turintis socialinio darbo, socialinio pedagogo, pedagoginį, medicininį ar psichologinį išsilavinimą ir darbo patirtį.
 • Visi konkursams teikiami projektai turi vadovautis LR Jaunimo politikospagrindų įstatyme numatytais jaunimo politikos įgyvendinimo principais:
2007m finansuoti organizacij projektai
2007m. Finansuoti organizacijų projektai:

Klaipėdos jaunimo sveikatos centras “BENDRAAMŽIAI“;

“Alternatyvos 2007”

Kretingos rajono saviraiškos klubas "Mes tik“;

“Narkoantimada”

Visuomeninė organizacija "Socialinės tarnystės savanoriai“;

“Rizikos gr.vaikų ir jaunimo socialinis ugdymas ir psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija”

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga "Žingsnis“;

Operacija Sniego gniūžtė 2007”

Visuomeninės organizacijos "Tėvai prieš narkotikus"

Vilniaus apskrities padalinys; “Draugaukime”

2007m finansuoti organizacij projektai1
2007m. Finansuoti organizacijų projektai:

Všį "APSISPRENDIMAS“;

“Jaunimas be narkotikų”

Labdaros ir paramos fondas "Vilties švyturys“;

“Šito man nereikia”

Všį “Psichologinės paramos ir konsultavimo centras”

“Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija rizikos grupės jaunimo tarpe”

Fondas "Dvasinės pagalbos jaunimui centras“

“Paauglių atsparumo svaiginančiom medžiagom didinimas per socialinį ugdymą”

pagrindin s veiklos
Pagrindinės veiklos:
 • „mini kelionės“ į „sveikatos zonas“
 • Infoautobuse įrengta ekspozicija „Sveika - nesveika“
  • Sudaromas sveiko ir nesveiko laisvalaikio praleidimo vietas žymintis žemėlapis,
  • „Sveikų – nesveikų“ maisto produktų muziejaus eksponatai,
  • „intensyvios informacijos savaitės“
 • nemokamos individualios profesionalųkonsultacijos jaunimui
 • Paskaitos ir diskusijos prevencinėmis temomis
 • aktyvi ir savotiškai agresyvi antireklama, jaunimui priimtinai būdais(sukurti klipai, DVD su filmukais, www.antinarco.net)
 • 3 „Sniego gniūžtės“, „Snaigės“, „Tilto“ stovyklos, tęstiniai renginiai bei „Sniego gniūžtės“ konferencija
 • Organizuosim turiningą laisvalaiko praleidimą rizikos grupės jaunimui
 • Paskaitos tėvams
po i ris narkomanijos prevencij ir vykdom veikl
Požiūris į narkomanijos prevenciją ir vykdomą veiklą
 • Visuomenės (artimųjų) nesupratimas; neadekvati reakcija;
 • Jaunimui nepatrauklūs metodai;
 • Pasenę stereotipai ir metodai neužleidžia vietos inovatyviems, jaunimui patraukliems projektams ir metodams;
 • Dvigubi (trigubi) standartai (jaunimo veidmainiškumas);
 • Idėjų stoka; Projektai dažniausiai skirti aktyviam ir organizuotam jaunimui
problemos
Problemos:
 • Nepastovus(dalinis) finansavimas; Neefektyvi (epizodiška) prevencija;
 • Nepakankamas visuomenės suvokimas ir spaudimas skatina institucijas, atsakingas už prevenciją, formalizuoti procesus, nesigilinant į patį procesą ir prasmę;
 • Prevencijos projektų specifiškumas;
 • Kompetetingų vadovų trūkumas;
 • Daug institucijų ir fondų, skirtingi reikalavimai;Tarpžinybiškumo stoka; “Persidengimai”;
 • “Madinga tema”, bet ...
slide14

Ar Jūs dalyvaujate/ dalyvavote formalių (t.y.juridiškai registruotų, turinčių savo struktūrą, įstatus ir pan.) organizacijų ar neformalių jaunimo grupių/ klubų ir pan. veikloje?(proc.)

N=1005

slide15
Kaip manote, kodėl tik nedidelė jaunimo dalis dalyvauja jaunimo nevyriausybinių organizacijų veikloje? (Proc.)

* Respondentai galėjo nurodyti kelis atsakymo variantus. Atsakymų suma viršija 100%

N=1005

kuris i emiau pateikt teigini geriausiai apib dina j s laisvalaikio organizavim proc
Kuris iš žemiau pateiktų teiginių geriausiai apibūdina Jūsų laisvalaikio organizavimą? (Proc.)

N=1005

k darysim
Ką darysim?
 • Tarpžinybinis bendradarbiavimas su kt. ministerijomis ir žinybomis;
 • Ieškosime būdų kaip pasiekti neorganizuotą jaunimą;(Atvirų jaunimo centrų programa; Netradicinių jaunimui patrauklių sporto šakų propagavimas, jaunimo interesų ir metodų derinimas);
 • Stiprinsime bendradarbiavimą su socialiniais partneriais (NVO ir kt.su jaunimu dirbančiomis institucijomis ir organizacijomis);
 • Palaikysime ir plėtosime tokių, teisingai dirbančių (kompetetingų), jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų tinklą;
slide18

Kurie iš šių informacijos kanalų apie jaunimo organizacijas Jums būtų patraukliausi, priimtiniausi? Iš kur norėtumėte apie jas sužinoti? Kokiais kanalais jos turėtų informuoti apie savo veiklą?(Proc.)

* Respondentai galėjo nurodyti kelis atsakymo variantus. Atsakymų suma viršija 100%

N=1005

o gal
Skatinti ir remti veiklas ir priemones stiprinančias socialinį atsparumą, atsakingumą, aktyvumą, dar vienu žingsniu ankstinant prevencines veiklas...

Iš tikro “Kiekvienam nuodui turi būti priešnuodis...”

O gal?
slide20
Ačiū!

Gedimino 37, Vilnius

www.jrd.lt

Tel.:(8 5)246 0885

info@jrd.lt