slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Klubbinformation PowerPoint Presentation
Download Presentation
Klubbinformation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Klubbinformation - PowerPoint PPT Presentation


  • 95 Views
  • Uploaded on

Klubbinformation. 8 februari 2012. Våra krav. 3,7 procent = 910 kronor – Generellt utlägg vid oenighet – Lägsta löner höjs i syfte att säkerställa värdet – Utbildning i stället för uppsägning – Kompetensutveckling

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Klubbinformation' - rae


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Klubbinformation

8 februari 2012

v ra krav

Våra krav

3,7 procent = 910 kronor

– Generellt utlägg vid oenighet– Lägsta löner höjs i syfte att säkerställa värdet– Utbildning i stället för uppsägning– Kompetensutveckling

*) avsätta 0,x procent till kompetensutveckling*) kartlägga tillgången till relevanta kortare utbildningar för de industrianställda.

forts. sid. 3

slide3

–Avtalsförsäkringar, avtalspension och omställning– Rehabilitering och företagshälsovård– Intjänade rättigheter– Föräldralön, ytterligare en månad

– Större inflytande vid inhyrning och visstidsanställning

– Arbetsskyldigheten vid övertid (Teknikavtalet)– Bolagsstyrelseutbildning– Ledighet vid facklig utbildning

– hög delaktighet

– tydligt märke.

arbetsgivarnas krav

Arbetsgivarnas krav

Låga löneökningar 1) 3,2 procent på 22 månader 2) 1,45 procent på 10 månader

Avtalets utlöpningstid i november.

.

slide5

TAG

– Generell lokal disposivitet = öppningsklausul.

– Inga individgarantier

Arbetstid

– Påse med 32 timmar

– Större korridor

– Möjlighet till mer övertid.

Anställningstrygghet

– Visstidsanställningar upp till 24 månader utan lök

.

slide6

IOK

–mer lokal och individuell lönebildning

– mer verksamhetsanpassade arbetstidslösningar

– ingen åtskillnad på arbetare och tjänstemän

– lokal disposivitet i sin helhet, men också att kravet på lök tas bort

– ”Permissionskatalogen” ska begränsas

– prov på anställningar utan lök

– större möjligheter till övertid

– arbetstidsförkortningen ger arbetsgivaren rätt att ensidigt lägga ut pension

– ytterligare avräkning på avtalspensionen

– pingsthelgen utraderas från avtalet

– friare arbetstidsförläggning

– utradering av betalningsregel vid veckovila, kompensation

utan löneavdrag till 72 timmar (Kemiska)

.

slide7

Stål- och metall

–längre visstid utan lök

– semestervikarie- och praktikarbete ska inte kvalificera till företrädesrätt

– ”bättre regler” för turordning vid uppsägning och återanställning så att företagens behov tillgodoses

– regler om lägsta semesterlön tas bort

– rörlighet mellan avtalsområdena.

.

slide8

GAF

–semestervikarie- och praktikarbete ska inte kvalificera till företrädesrätt

– tre månaders uppsägningstid vid egen uppsägning

– möjlighet till individuell överenskommelse om arbetstidens förläggning

– arbetstidsförkortning på 36 minuter vid dagarbete ovan jord löses av

– förflyttning till och från arbetsplatsen ska inte ingå i arbetstiden

– månadsbegränsningen vid övertid tas bort

– övertidstaket höjs till 300 timmar

– möjlighet till större variationer i arbetstiden

– rörlighet mellan avtalsområdena.

.

resultat

RESULTAT

Avtalsperiod: 1 februari 2012–31 mars 2013

Löneökning: 3 procent den 1 februari 2012

– Teknikavtalet ger individgaranti på 395 kronor. Övriga avtal inga förändringar av stupstockar vid oenighet om pottens fördelning.

– Övriga ersättningar höjs med avtalsvärdet. (Lägsta lön höjs med 3,9 % för Allokemisk industri och med

4,3 % för Kemiska fabriker.)

– Förbättringar av avtalsförsäkringar.

– LO och SN påbörjar ett arbete med omställningsfrågor.

arbetsgrupper f rbunds och industrigemensamt

Arbetsgrupper, förbunds- och industrigemensamt

Utbildning i stället för uppsägning

Kartläggning av relevanta utbildningar

Rehabilitering och företagshälsovård

arbetsgrupper p branschniv

Arbetsgrupper på branschnivå

TAG–”Regelsystem för lokalförhandlingar som bättre tillgodoser parternas intressen”

– UppbördsavtaletGemensamma metallavtalet–Arbetstider – Kompetensförsörjning inom branschenKemiska fabriker–Livsarbetstid och delpensionAllokemiska avtalet–Livsarbetstid och delpension – Modernisering av avtalet

slide12

IOK

  • –Övergripande avtalsstruktur
  • Stål- och metall–Lönebildning utifrån gemensamt måldokument – Riktlinjerna för delpension – Övertidsregistrering och utfall av 80 timmar övertid/
  • två månaderGruv–Avtalets arbetstidsregler ses över
vriga branschspecifika ndringar

Övriga branschspecifika ändringar

Kemiska fabriker–Avlösning av pingsthelg till midsommar, jul och nyår – Avräkning på pensionsdelar över 7,5 IBB i lokala förhandlingar Gruv–Löneöversyn i samband med pottens fördelning – Betald dygnsvila – En lägsta lönegrupp införes i avtalet (18 000 kr) – 50 timmars övertid på en månad ändras till 80 tim. på två mån. – Beredskapstilläggen höjs (25 procent) – Underjordtillägget ges följsamhet med löneutvecklingen – Månadsbetalning av Gruv-LP – Permissionsbestämmelserna skrivs in i avtalet – Överenskommelse om ersättning vid arbetsolycksfall gäller till den ersatts av försäkringslösning

slide14
Stål och Metall

–Livsarbetstidspremie (LP) ändras från en variant av arbetstidsförkortning till ASL kompletterande avtalspension.