kirim kongo kanamali ate hastali inda b ld r m s stem l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ HASTALIĞINDA BİLDİRİM SİSTEMİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ HASTALIĞINDA BİLDİRİM SİSTEMİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ HASTALIĞINDA BİLDİRİM SİSTEMİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 420 Views
 • Uploaded on

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ HASTALIĞINDA BİLDİRİM SİSTEMİ. Sunumun içeriği. Bulaşıcı hastalıkların bildirim sistemi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının mevcut bildirim sistemi KKKA hastalığının bildirim sistemindeki değişiklikler (web tabanlı sistem)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ HASTALIĞINDA BİLDİRİM SİSTEMİ' - rae


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sunumun i eri i
Sunumun içeriği
 • Bulaşıcı hastalıkların bildirim sistemi
 • Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının mevcut bildirim sistemi
 • KKKA hastalığının bildirim sistemindeki değişiklikler (web tabanlı sistem)
 • Web tabanlı sistemin kullanma talimatı
 • Yeni gelişmeler konusunda bilgiler
slide3

Ülkemizde, sağlık ile ilgili temel veri kaynaklarından en önemlilerinden biri bulaşıcı hastalıkların ihbarı ve bildirimi ile elde edilen bilgilerdir.

 • Bu bilgilerin güvenilir bir biçimde elde edilmesi için verinin elde edilmesi ve transferinde ihtiyaç duyulan standartların konması ve kullanılması gerekmektedir.
veri toplanmas n n nemi
Veri toplanmasının önemi
 • Önceliklerin saptanması,
 • Planlama,
 • Kaynak ayırma ve aktarma,
 • Epidemilerin önceden tahmini ve saptanması,
 • Hastalık koruma ve kontrol programlarının geliştirilmesi ve monitörizasyonu amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için önemlidir
bula c hastal klar n bildirimi ve ihbar sistemi
Bulaşıcı hastalıkların bildirimi ve ihbarı sistemi
 • etkin bulaşıcı hastalıklar kontrolü
 • etkin yanıt verme sistemi
 • etkin hastalık sürveyansı
 • etkin bilgi akışı (bildirim)
 • standart vaka tanımları
 • laboratuvar desteği
slide6
Bulaşıcı hastalıkların bildirimi ve ihbarı,

Bulaşıcı Hastalıkların Bildirimi Sistemi Yönergesi’ nde (24.02.2004 / 1534) belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanmış olan “Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi Standart Tanı ve Sürveyans Rehberi”ne göre yapılmaktadır.

slide8

BİLDİRİM SİSTEMİNDE YER ALAN HASTALIKLAR

GRUP A

GRUP B

GRUP C

GRUP D

 • AKUT HEMORAJİK ATEŞ
 • CREUTZFELDT-JAKOB H.
 • EKİNOKOKKOZ
 • H. INFLUENZA Tip b (Hib) ENF.
 • İNFLUENZA
 • KALA-AZAR
 • KONJENİTAL RUBELLA
 • LEJYONER HASTALIĞI
 • LEPRA
 • LEPTOSPİROZ
 • ŞİSTOZOMİYAZ
 • TRAHOM
 • TOKSOPLAZMOZ
 • TULAREMİ
 • AIDS
 • AKUT KANLI İSHAL
 • BOĞMACA
 • BRUSELLOZ
 • DİFTERİ
 • GONORE
 • HIV ENFEKSİYONU
 • KABAKULAK
 • KIZAMIK
 • KIZAMIKÇIK
 • KOLERA
 • KUDUZ/KUDUZ RİSKLİ TEMAS
 • MENİNGOKOKSİK HAST.
 • NEONATAL TETANOZ
 • POLİOMİYELİT
 • SİFİLİZ
 • SITMA
 • ŞARBON
 • ŞARK ÇIBANI
 • TETANOZ
 • TİFO
 • TÜBERKÜLOZ
 • AKUT VİRAL HEPATİTLER
 • CAMPYLOBACTER JEJUNI
 • CHLAMYDIA TRACHOMATIS
 • CRYPTOSPORIDIUM SP
 • ENTAMOEBA HISTOLYTICA
 • ENTEROHEMORAJİK E.COLI
 • GIARDIA INTESTINALIS
 • SALMONELLA SP.
 • SHIGELLA SP.
 • LISTERIA MONOCYTOGENES

ÇİÇEK

SARI HUMMA

EPİDEMİK TİFÜS

VEBA

slide9

SİSTEMDE YER ALAN HASTALIKLARIN BİLDİRİMİNDE KURUMLARIN ROLÜ

GRUP A

GRUP B

GRUP C

GRUP D

Yataklı tedavi kurumları

Birinci basamak sağlık kurumları

Yataklı tedavi kurumları

Tüm sağlık kurumlar

seçilen etkenler için standart tekniklere göre tanı koyanLaboratuvarlar

c grubu hastal klar
C grubu hastalıklar

Ortak özellikleri

 • Trahom hariç hiç biri için birinci basamaktan bildirim istenmemesi
 • İkinci basamak ve üzerinde bu hastalıklar için tanı ve tedavi hizmeti sunabilen her sağlık kurumunun, bu hastalıkların bildirimini yapmakla da yükümlü olması
slide11

Grup C Hastalıkların Bildirim Sistemi

İlgili sağlık kuruluşları

Günlük

Form 014

Form 014

Günlük

İlçe Grup Başkanlığı

Form 014

Günlük

İl Sağlık Müdürlüğü

Form 017 C

Aylık

Sağlık Bakanlığı

web tabanl bildirim sistemi
Web tabanlı bildirim sistemi
 • KKKA Vaka bildirimleri ülke genelinde hizmet veren 2. ve 3. Basamak Devlet Hastanelerinden İl Sağlık Müdürlüklerine yapılacaktır.
aile hekimleri veya birinci basamak sa l k kurulu undaki hekimler
Aile hekimleri veya birinci basamak sağlık kuruluşundaki hekimler
 • Şüpheli/olası vakaların

“Kene Tutunması ile Gelen Hastalara Yaklaşım Algoritması” ve “KKKA Vaka Yönetim Algoritması”

uyarınca takibini ve gerektiğinde ikinci/ üçüncü basamağa sevk edilmesini sağlamalıdır

kinci ve veya nc basamak sa l k kurulu unda vakay takip eden hekimler
İkinci ve/veya üçüncü basamak sağlık kuruluşunda vakayı takip eden hekimler
 • sevk edilen şüpheli/olası vakaların tüm bilgilerinin sisteme eksiksiz biçimde kaydedilmesinden sorumludur

Sisteme kaydı yapılmayan şüpheli/ olası vakaların serum örnekleri değerlendirmeye alınmayacaktır

slide17

KKKA Web Tabanlı Sisteme eksiksiz kaydı yapılan şüpheli/olası her vaka için bir epi numarası tayin edecektir.

 • Epi numarası: İlin plaka kodu/Yıl/İl tarafından takip edilen kaçıncı vaka olduğu/vakanın kaçıncı örneği olduğu. Örneğin 06/2010/01-1
rnek al nmas
Örnek alınması
 • KKKA şüphesiyle takip edilmekteyken vefat eden kişilere ilişkin bilgiler İl Sağlık Müdürlüğüne ivedilikle bildirilecek ve mutlaka bu kişilerden serum örneği alınmış olmasına dikkat edilecektir
kkka hastal n n s rveyans sisteminde kullan lan tan mlamalar
KKKA Hastalığının Sürveyans Sisteminde Kullanılan Tanımlamalar

Klinik Tanımlama

 • Şikayetler: Ateş, ani başlayan baş ağrısı, genel vücut ağrısı, halsizlik, bulantı-kusma, karın ağrısı, ishal
 • Laboratuvar bulguları: Lökopeni, trombositopeni, ALT, AST, LDH, CK yüksekliği
slide20

Destekleyici Bulgular

 • Kanama belirtileri
 • Hemorajik ya da purpurik döküntü,
 • Epistaksis,
 • Hemoptizi,
 • Melena,
 • Diğer hemorajik semptomlar
slide21

Epidemiyolojik Hikaye

 • Kene ısırığı/kene ile temas, hayvanlarla yakın temas
 • Kırsal kesimde yaşama, son iki hafta içinde kırsal alan ziyareti
 • Hayvan dokusu-kanı veya vücut sıvıları ile yakın temas
 • Hastaların kan veya vücut sıvıları ile temas veya laboratuvarda çalışma
 • Hasta çevresinde benzer şikayeti olan başka vakaların varlığı
vaka tan mlar
Vaka Tanımları
 • Şüpheli vaka
 • Olası vaka
 • Kesin vaka
slide23

Şüpheli vaka

 • Klinik tanımlamaya uyan ve başka bir nedenle açıklanamayan vaka
slide24

Olası vaka:

 • Şüpheli vaka tanımlaması ile epidemiyolojik hikayeye uyan ve destekleyici bulgulardan en az ikisinin bulunduğu vaka
 • Bir bölgede herhangi bir nedenle açıklanamayan birden fazla vakanın görülmesi halinde, destekleyici bulgular olmasa da klinik tanımlamaya uyan vaka
slide25

Kesin vaka

 • Klinik tanımlamaya uyan ve laboratuvar kriterlerinden en az birisi ile doğrulanmış vaka
 • Kesin tanı almış bir vaka ile epidemiyolojik olarak bağlantısı olan vaka
2010 yili kirim kongo kanamali ate b lge merkezler
2010 YILI KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ BÖLGE MERKEZLERİ

EDİRNE

İSTANBUL

SAMSUN

TRABZON

BOLU

BURSA

TOKAT

ERZURUM

ANKARA

SİVAS

İZMİR

VAN

KAYSERİ

DİYARBAKIR

ADANA

ANTALYA

slide39

VAKA YÖNETİM ALGORİTMASI

Son 2 Hafta İçinde Endemik Bölgeyi Ziyaret Edenlerde

Endemik Bölgede Yaşayanlarda

Vücuduna Kene Tutunanlarda

ANİ BAŞLAYAN

Ateş, baş ağrısı, yaygın vücut ağrısı, artralji, halsizlik, ishal ve kanama bulgularından en az ikisinin varlığı

EVET

Tam Kan Sayımı

EVET

Trombosit < 150.000 ve/veya Lökosit < 4000

HAYIR

Şikâyetler Devam Ediyorsa Günlük Tam Kan Takibi Yapılır

 • Hasta Yatırılır
 • KKKA Tanısı İçin Kan Alınır
 • Günlük Hemogram, Hemostaz Paneli Ve Biyokimya Bakılır
 • Destek Tedavisi Başlanır

2. Basamak Sağlık Kuruluşuna Sevk Edilir

 • 60 Yaşından Büyük Olanlar
 • Klinik Durumu ve Laboratuvar Değerleri Hızla Bozulanlar
 • Şuur Bulanıklığı Olanlar
 • Trombosit<50.000, aPTT’si Uzamış Olanlar
 • KKKA Hastalığı Tablosunu Ağırlaştıracak Organ Yetmezliği Ve Hematolojik Hastalık Gibi Eşlik Eden Başka Hastalığı Olanlar

3. Basamak Sağlık Kuruluşuna Sevk Edilir

3. Basamak Sağlık Kuruluşuna Sevk Edilir