M t ng xi n k t i m m n ng th ng a
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

KIỂM TRA BÀI CŨ. Cho hình vẽ : Điền vào chỗ trống. M. đường vuông góc kẻ từ điểm M đến đường thẳng a. MI là ……………………………….. ………………………………………. MQ là ……………………………… ………………………………………. một đường xiên kẻ từ điểm M đến đường thẳng a. a. Q. I. K. P.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - rae-fields


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
M t ng xi n k t i m m n ng th ng a

KIỂM TRA BÀI CŨ

Cho hình vẽ : Điền vào chỗ trống

M

đường vuông góc kẻ từ điểm M đến đường thẳng a

MI là ………………………………..

………………………………………

MQ là ………………………………

………………………………………

một đường xiên kẻ từ điểm M đến đường thẳng a

a

Q

I

K

P

Các đường xiên kẻ từ điểm M đến đường thẳng a là : ……………….

MQ, MK, MP

Trong các đoạn thẳng MQ, MI, MP, MK thì đoạn ngắn nhất là : ……..

MI

MK < MQ

MQ > MP

Nếu IK < IQ thì : …………………Nếu IQ > IP thì : ……………………

Nếu MK < MP thì : ………………Nếu MP > MQ thì : ……………………

IK < IP

IP > IQ


M t ng xi n k t i m m n ng th ng a

Tiết 50

§3.QUAN HỆ GIỮA BA CẠNH CỦA MỘT TAM GIÁC

BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC


M t ng xi n k t i m m n ng th ng a

Tiết 50

§3.QUAN HỆ GIỮA BA CẠNH CỦA MỘT TAM GIÁC

BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC

I/ BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC :


M t ng xi n k t i m m n ng th ng a

§3.QUAN HỆ GIỮA BA CẠNH CỦA MỘT TAM GIÁC

BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC

Bài tập ?1 hãy vẽ tam giác có độ dài 1cm, 2cm,4cm. Em có vẽ được không?

2

1

4

Không vẽ được tam giác có ba cạnh 1cm,2cm,4cm

Vì Có 1+2 <4


M t ng xi n k t i m m n ng th ng a

§3.QUAN HỆ GIỮA BA CẠNH CỦA MỘT TAM GIÁC

BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC

Bài tập: Em hãy thử vẽ một tam giác với các cạnh có độ dài 1cm, 3cm,4cm.

3cm

1cm

4

Không vẽ được tam giác có ba cạnh 1cm,3cm,4cm


M t ng xi n k t i m m n ng th ng a

Tiết 51

§3.QUAN HỆ GIỮA BA CẠNH CỦA MỘT TAM GIÁC

BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC

A

A

C

B

C

B

I/ BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC :

Định lí:

Trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh bất kì bao giờ cũng lớn hơn độ dài cạnh còn lại.

Định lí (SGK/61):

AB+AC>BC

AB+BC>AC

AC+BC>AB

Cho tam giác ABC ta có bất đảng thức sau:

AB+AC>BC

AB+BC>AC

AC+BC>AB


Ti t 50 3 quan h gi a ba c nh c a m t tam gi c b t ng th c tam gi c

A

C

B

Tiết 50-§3.QUAN HỆ GIỮA BA CẠNH CỦA MỘT TAM GIÁCBẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC

1.Bài toán: ?2 Cho tam giác ABC .Hãy viết giả thiết và kết luận của bài toán

GT

ABC

1) AB + AC > BC

KL

2) AB + BC > AC

3) AC + BC > AB

* Ta sẽ chứng minh bất đẳng thức : AB+AC>BC


M t ng xi n k t i m m n ng th ng a

Tiết 50

D

A

C

B

§3.QUAN HỆ GIỮA BA CẠNH CỦA MỘT TAM GIÁC

BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC

I/ BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC :

Định lí (SGK/61):

*Chứng minh định lí:

 • -Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AD=AC.

 • -Trong Δ ABC ta có

(Do tia CA nằm giữa hai tia CB và CD)

-Mặt khác cách dựng ΔACD cân tại A nên

-Từ (1) và (2) suy ra

 • -Trong Δ BCD, từ (3) suy ra

Vậy AB+AC > BC (đpcm)


M t ng xi n k t i m m n ng th ng a

2. Hệ quả của bất đẳng thức tam giác

 • AB + BC > AC

 • AC + BC > AB

Ta có :

 • AB + AC > BC

 • AC > AB - BC

Suy ra :

 • AB > BC - AC

 • AB > AC - BC

 • BC > AB - AC

 • BC > AC - AB

 • AC > BC - AB

Trong một tam giác, hiệu độ dài hai cạnh bao giờ cũng

nhỏ hơn độ dài cạnh còn lại.


M t ng xi n k t i m m n ng th ng a

1. Bất đẳng thức tam giác

Trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh bất kì bao giờ cũng lớn hơn

độ dài cạnh còn lại.

2. Hệ quả của bất đẳng thức tam giác

Trong một tam giác, hiệu độ dài hai cạnh bao giờ cũng

nhỏ hơn độ dài cạnh còn lại.

Nhận xét :

Trong một tam giác, độ dài một cạnh bao giờ cũng lớn hơn hiệu và nhỏ hơn tổng các độ dài của hai cạnh còn lại.


M t ng xi n k t i m m n ng th ng a

?3. Em hãy giải thích vì sao không có tam giác với ba cạnh có độ dài 1cm, 2cm, 4cm.

Lưu ý : Khi xét độ dài ba đoạn thẳng có thỏa mãn bất đẳng thức tam giác hay không, ta chỉ cần so sánh độ dài lớn nhất với tổng hai dộ dài còn lại, hoặc so sánh độ dài nhỏ nhất với hiệu hai độ dài còn lại.

Áp dụng :

Kiểm tra xem bộ ba nào trong các bộ ba độ dài sau đây không thể là ba cạnh của một tam giác :

a) 3cm, 4cm, 8cm.

b) 3cm, 5cm, 7cm.

c) 4cm, 5cm, 8cm.

d) 2cm, 5cm, 3cm.

e) 5cm, 6cm, 9cm.

Bài 16 SGK/63.Cho tam giác ABC với hai cạnh BC = 1cm, AC = 7cm.

Hãy tìm độ dài cạnh AB, biết rằng độ dài này là một số nguyên (cm). Tam giác ABC là tam giác gì ?


M t ng xi n k t i m m n ng th ng a

Công việc về nhà ba cạnh có độ dài 1cm, 2cm, 4cm.

Hướng dẫn về nhà:

a) Bài vừa học:

-.Hoc thuộc định lí về bất đẳng thức trong tam giác, học cách chứng minh định lí bất đẳng thức tam giác

-.Xem lại các bài tập đã giải, làm các bài tập 18,20/63 và 64 (SGK); Bài tập 24/26 (SBT).

3. Bài tạp thêm: cho các đoạn thanửg có độ dài như sau: 2dm; 3dm;5dm;6dm;8dm. Hãy nêu tất cả các trường hợp là bộ 3 cạnh của một tam giác (Chú ý mỗi đoạn thẳng được chọn 1 lần trong mọt tam giác)

b) Chuẩn bị tiết sau luyện tập.


M t ng xi n k t i m m n ng th ng a

GIỜ HỌC KẾT THÚC ba cạnh có độ dài 1cm, 2cm, 4cm.

CHÚC CÁC EM HỌC SINH HỌC TỐT


M t ng xi n k t i m m n ng th ng a

ABC => ba cạnh có độ dài 1cm, 2cm, 4cm.AB+AC>BC

Lấy

D trên

tia đối của tia AB

Sao cho AD = AC.

Trong BDC, từ 3 suy ra

D

A

B

C

(do ACD cân tại A )

(Tia CA nằm giữa hai tia CB và CD)

Chứng minh:

1

 • -Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AD=AC.

2

 • -Trong Δ ABC ta có

(Do tia CA nằm giữa hai tia CB và CD)

-Mặt khác cách dựng ΔACD cân tại A nên

-Từ (1) và (2) suy ra

 • -Trong Δ BCD, từ (3) suy ra

Vậy AB+AC > BC

Vậy AB+AC > BC (đpcm)


M t ng xi n k t i m m n ng th ng a

A ba cạnh có độ dài 1cm, 2cm, 4cm.

C

B

- Từ A ta kẻ AH ┴ BC (giả sử BC là cạnh lớn nhất)

 • ΔABC nên H nằm giữa B và C

 • ═► BH + HC = BC

- Mà AB>BH (đường xiên lớn hơn đường vuông góc).

H

- Mà AC>HC

 • Tương tự ta cũng chứng minh được:

 • AB + BC > AC

 • AC + BC > AB


ad