A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV ( 2007-2015) - a fenntarthatóság és a környezeti nevelés tükrében - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV ( 2007-2015) - a fenntarthatóság és a környezeti nevelés tükrében PowerPoint Presentation
Download Presentation
A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV ( 2007-2015) - a fenntarthatóság és a környezeti nevelés tükrében

play fullscreen
1 / 16
A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV ( 2007-2015) - a fenntarthatóság és a környezeti nevelés tükrében
90 Views
Download Presentation
radwan
Download Presentation

A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV ( 2007-2015) - a fenntarthatóság és a környezeti nevelés tükrében

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV (2007-2015) - a fenntarthatóság és a környezeti nevelés tükrében Gonda Péter osztályvezető Nemzeti Fejlesztési Hivatal 2004.

 2. A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV II. 2007-2015 Az Európa Terv Összefogja: • Az ország középtávú távú fejlesztési elképzeléseit, céljait, a célok elérését biztosító fejlesztéseket és • A megvalósulását biztosító szervezeti, jogszabályi mechanizmusokat. E rendszer stratégiai keretbe foglalja a középtávú – a közösségi alapok által is társfinanszírozott fejlesztési területeket és programokat is tartalmazó – nemzeti fejlesztési tervek (2007–2013, 2014–2018) lehetséges és kívánatos fejlődési irányvonalait.

 3. A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV II. 2007-2015 A II. Nemzeti Fejlesztési Terv Az EU kohéziós politikájának reformja során a közeljövőben meghatározandó keretek alapján, a közösségi fejlesztési alapok felhasználását meghatározó stratégiai és programdokumentumok összessége

 4. A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV II. 2007-2015 A fejlesztéspolitikai tervezés intézményrendszere és működése A tervezésben részt vevők : • legitimálók: Országgyűlés, a Fejlesztéspolitikai Állandó Konferencia Gazdasági és Tudományos Tanácsai • döntéshozók: Kormány, Fejlesztéspolitikai Koordinációs Tárcaközi Bizottság, FKTB Tervezési Albizottsága • tervezők: minisztériumok (ágazatok), illetékes országos hatáskörű szervek, régiók, Nemzeti Fej­lesztési Hivatal, Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal, szakértők • szakmai együttműködők: tudományos kutatóintézetek, felsőoktatási intézmények • kiemelt társadalmi partnerek, partnerszervezetek: a társadalmi partnerek széles köre.

 5. A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV II. 2007-2015 A Fejlesztéspolitikai Állandó Konferencia elemeitartalmazzák • a tematikus és regionális munkacsoportok által képzett tervezési hálót, • az ezen munkacsoportok keretében folyó tervezési munkát, • a partnerekkel végzett egyeztetést, • a munkacsoportok által szervezett (pl. az elvégzett kutatásokkal kapcsolatos) nyilvános konferenciák, fórumok, műhelybeszélgetések összességét.

 6. A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV II. 2007-2015 A Fejlesztéspolitikai Állandó Konferencia munkacsoportjainak feladata Elemzik • az érintett területek helyzetét • a területek nemzetközi trendjeit, gyakorlatát • az megvalósított, illetve folyamatban lévő állami programokat Akciók kidolgozása a szakterületek érintettjei széles körének bevonására Regionális szintű prioritásrendszerek kialakítása, azok szembesítése az ágazati elképzelésekkel Javaslatokat tesznek • a fejlesztéspolitikai koncepció tartalmára, és véleményezik azt • más átfogó, országos szintű stratégiai dokumentumokhoz, és véleményezik azok tartalmát, • az érintett területek stratégiájának továbbfejlesztésére, elkészítésére, • a programok intézményrendszerének keretére. Megfogalmazzák a fejlesztési programok és intézkedések tartalmát,

 7. A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV II. 2007-2015 A partnerség szerepe az Európa Terv tervezésében Feladatok: • A hazai régiók szerepének erősítéséhez szükséges, hogy a regionális intézmények (pl. RFT, RFÜ, illetve a helyi és kistérségi szereplők) szerepe a tervezés időszakábantovább fokozódjon Ehhez szükséges: • Tevékenységi körök pontos meghatározása Eredmény: • A regionális, térségi, helyi szintű fejlesztési elvárások, elképzelések megjelenése a tervezés végeredményeként • Biztos befutó projektek

 8. A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV II. 2007-2015 A partnerség szerepe az Európa Terv tervezésében A partnerkörök javasolt csoportosítása • Tudományos szervezetek; • Országos, ágazati szervezetek (pl. Országos Környezetvédelmi Tanács, Országos Cigányügyi Tanács, Országos Területfejlesztési Tanács); • Regionális szervezetek (Regionális Fejlesztési Tanácsok..); • Szociális partnerek (OÉT NFT Bizottság szociális partnerei); • Szakmai ernyőszervezetek (környezetvédő, esélyegyenlőségi (női, fogyatékossággal élők érdekeit képviselő, valamint roma ernyőszervezetek, egyéb ernyőszervezetek).

 9. A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV II. 2007-2015 A fenntarthatóság és a környezeti nevelés megjelenése a környezetvédelmi politikában I. Fenntarthatóság • Térségi és települési környezetvédelem • Biológiai sokféleség védelme (természet és tájvédelem): Biológiai sokféleség és az élettelen természeti értékek megőrzése, tájvédelem • védett természeti terület-hálózat kialakításának folytatása; • veszélyeztetett fajok állományának megőrzése; • a Natura 2000 területek fejlesztése; • természetvédelmi kezelés és fejlesztés; • élőhely- és tájrehabilitáció; • barlangok és földtani-felszínalaktani értékek megőrzése Vidéki környezetminőség, terület, és földhasználat

 10. A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV II. 2007-2015 A fenntarthatóság és a környezeti nevelés megjelenése a környezetvédelmi politikában II. Társadalom és Környezet (Szinergikus kapcsolódások) • Fogyasztóvédelem: környezet-tudatosság fejlesztése, fenntartható fogyasztás, környezeti marketing • Munkaügy-foglalkoztatás: környezetvédelmi háttéripar, környezetvédelmi szolgáltatások, • Egészségügy: egészségnevelés • Oktatás, képzés: környezeti nevelés-oktatás, élethosszig tartó tanulás; • Kutatás-fejlesztés: környezetvédelmi kutatás-fejlesztés; • Társadalmi párbeszéd, tájékoztatás: környezeti demokrácia, társadalmi részvétel

 11. A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV II. 2007-2015 Az életminőség és a fenntartható fejlődés biztosítása az oktatáspolitika tükrében I. Az egész életen át tartó tanulás: az „okos társadalom” jövőképe • a tanulás minőségének és hatásosságának fejlesztésével növelhető a versenyképesség és a társadalmi kohézió. • az egészségügy (mentálhigiéné, egészséges életmódra való nevelés), • a gazdaság (fogyasztói nevelés, médianevelés), • a környezetvédelem (környezeti nevelés), • a szociális terület (közösségi és családi életre való nevelés), • valamint a kulturális területtel való együttműködés

 12. A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV II. 2007-2015 Az életminőség és a fenntartható fejlődés biztosítása az oktatáspolitika tükrében II. Főbb fejlesztési irányok, hangsúlyos kérdések (1) • Általános fejlesztési célok • Az oktatási rendszer rugalmasságának fokozása • A tanulók iskolai kudarcának csökkentése • Az oktatás különböző területeinek együttműködése • Az oktatás hatékonyságának kérdései • Az oktatás módszertani és tartalmi fejlesztése • A nem iskolai oktatás keretében szerzett tudás, ismeret, jártasság, készség integrációja az iskolai oktatásban • Pedagógusok módszertani és szakmai ismereteinek megújítása • Oktatási informatikai eszközfejlesztés • Közoktatás (Közoktatási stratégia alapján) • Az egész életen át tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztése révén • Az oktatás minőségének fejlesztése • Az oktatás tárgyi feltételeinek javítása

 13. A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV II. 2007-2015 Az életminőség és a fenntartható fejlődés biztosítása az oktatáspolitika tükrében Főbb fejlesztési irányok, hangsúlyos kérdések (2) • Szakképzés (Szakképzés-fejlesztési Stratégia alapján) • Felsőoktatás (A Magyar Universitas Program és az új felsőoktatási törvény koncepciója alapján) • Informatika (Az Oktatási Informatikai Stratégia alapján)

 14. AZ EURÓPA TERV A NEMZET FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2015

 15. AZ EURÓPA TERVA NEMZET FEJLESZTÉSI TERVE 2007 - 2015 STRATÉGIAI IRÁNYÍTÁS Központi programiroda: 8 + 2 fő 1 vezető 4 tengelyirányító + cég 1 területi irányító 1 módszertani + cég 1 kommunikáció + cég Felügyelet: NFH: PÁT + Elnök + Elhelyettesek (4 tengelyiroda = 4x4 iroda) (független) 8 (stratégiai főirány) iroda: 80 fő 1 ágazati 1 NFH 1 Gazdaság (civil) „partner” + társadalmi ágazatok (területi függetlenített) + cégek, partnerek Felügyelet: NFH: elnökhelyettesek, főov-k 16 (stratégiai irány) iroda: 160 fő 1-1 ágazati + ágazatok + terület 1 NFH szakmai 1 társadalom/gazdasági partnerek (függetlenített) Felügyelet: NFH: főov-k, szakmai felelősök Területi/kistérségi irodák: 260 fő (ügynökségek) Felügyelet: NFH: Elnök, főov-k, szakmai felelősök Teljes: 500-600 fő

 16. Köszönöm figyelmüket!