1 / 4

Hannah Montana fotky

Hannah Montana fotky. Miley Cyrus fotky. Miley Cyrus. Miley Cyrus ( Hannah Montana)životopis. herečka a zpěvačka Datum narození: 23.11.1992 Místo narození: Franklin , Tennessee, USA Znamení: Střelec

radley
Download Presentation

Hannah Montana fotky

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Hannah Montana fotky

  2. MileyCyrus fotky

  3. MileyCyrus

  4. MileyCyrus(Hannah Montana)životopis herečka a zpěvačka Datum narození: 23.11.1992 Místo narození: Franklin, Tennessee, USA Znamení: Střelec MileyCyrus se pravým jménem jmenuje DestinyHopeCyrus. Když byla malá táta ji říkal Smiley (Smíšek) a později se ze Smiley stalo Miley a to už od té doby zůstalo. Miley je dcerou zpěváka BillihoRoyeCyruse. Už od malička se objevovala v různých reklamách. Největší zlom ovšem nastal, když vyhrála casting na hlavní roli do seriálu Hannah Montana, který je v produkci Disney. Je o mladé 14-letéstředočkolačce, která je populární zpěvačkou a hvězdou. To ovšem nikdo neví, protože vystupuje s blonďatou parukou a jménem Hannah Montana a ve škole je to zase jen obyčejná holka. Nikdo neví, že vede 2 životy kromě její rodiny a kamarádů. Z Miley se stala hvězda. V seriálu hraje dokonce se svým tátou, který je také jejím managerem.

More Related