slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Behov for grunnundersøkelser PowerPoint Presentation
Download Presentation
TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Behov for grunnundersøkelser

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Behov for grunnundersøkelser - PowerPoint PPT Presentation


 • 189 Views
 • Uploaded on

TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Behov for grunnundersøkelser TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Grunnforholdsbestemmelser - behov og omfang Særtrekk ved geoteknisk prosjektering Standardisering - veiledninger Geoteknisk prosjektering - geoteknisk prosjektklasse

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Behov for grunnundersøkelser' - radha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tba 4110 geoteknikk materialegenskaper grunnforholdsbestemmelser behov og omfang
TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaperGrunnforholdsbestemmelser - behov og omfang
 • Særtrekk ved geoteknisk prosjektering
 • Standardisering - veiledninger
 • Geoteknisk prosjektering - geoteknisk prosjektklasse
 • Behov for grunnundersøkelser
 • Informasjon om grunnforhold
 • Omfang av undersøkelsen
 • Eksempler og diskusjoner
tba 4110 geoteknikk materialegenskaper s rtrekk ved geoteknisk prosjektering
TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaperSærtrekk ved geoteknisk prosjektering
 • Stor uensartethet og variasjon i materialegenskaper
 • Variasjoner i grunnvannstand og poretrykk med tiden
 • Vurdering av geologisk bakgrunnsvariasjon viktig
 • Erfaring fra lignende byggverk på samme grunnforhold viktig
 • Observasjonsmetoden på byggeplass ofte nødvendig
tba 4110 geoteknikk materialegenskaper ansvar ved geoteknisk prosjektering
TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaperAnsvar ved geoteknisk prosjektering
 • Geoteknisk prosjekterende skal sørge for:
  • å innhente nødvendige grunnlagsdata for prosjekteringen
  • sørge for dokumentasjon tilpasset problemstillingen
  • fastslå Geoteknisk prosjektklasse etter NS 3480 (NB! Eurocodes)
  • kvalitetssikring av underleverandører
tba 4110 geoteknikk materialegenskaper bestemmelse av geoteknisk prosjektklasse
TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaperBestemmelse av geoteknisk prosjektklasse
 • Skadekonsekvens
  • tap av menneskeliv
  • økonomisk og materielt tap
 • Vanskelighetsgrad
  • foreliggende geotekniske forhold
  • byggets kompleksitet og innflytelse av geotekniske forhold på konstruksjonen
  • tilgjengelighet av pålitelige undersøkelsesmetoder
  • tilgjengelighet av pålitelige analysemetoder
  • erfaringer fra tilsvarende konstruksjoner på tilsvarende grunnforhold
tba 4110 geoteknikk materialegenskaper bestemmelse av geoteknisk prosjektklasse7
TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaperBestemmelse av geoteknisk prosjektklasse
 • Eksempel (til ettertanke):

Bygg med lav vanskelighetsgrad

  • oversiktlige og enkle grunnforhold eller et prosjekt som er lite påvirket av grunnforholdene
  • ingen eller bare enkle grunnundersøkelser kreves for å fastlegge eventuelle geotekniske parametre
  • tilfredsstillende erfaringer fra tilsvarende grunnforhold og konstruksjoner kan dokumenteres

): passer i grunnen godt på bygging av nytt fjøs i Rissa!

tba 4110 geoteknikk materialegenskaper standardisering veiledninger
TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaperStandardisering - veiledninger
 • Norsk Standard (NS)
  • juridiske og økonomiske regler
  • prosjektering og utførelse
  • geoteknisk prøving
 • Norsk Geoteknisk Forening (NGF)
  • veiledninger feltundersøkelser
  • beskrivelsestekster
  • presentasjon av resultater
 • Statens Vegvesen (SV)
  • håndbøker for felt- og

laboratorieundersøkelser

tba 4110 geoteknikk materialegenskaper standardisering veiledninger9
TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaperStandardisering - veiledninger
 • Norsk Standard
  • Juridiske og økonomiske regler
   • NS3400 Anbudskonkurranser
   • NS3403/30 Kontraktsbestemmelser
  • Prosjektering og utførelse
   • NS3420 Beskrivelsestekster
   • P315 Veiledning til NS 3420
   • NS 3480 Geoteknisk prosjektering
   • P297 Veiledning til NS 3480
  • Laboratorieundersøkelser NS8000
   • alle rutineundersøkelser
   • ødometerforsøk
   • ikke treaksialforsøk
tba 4110 geoteknikk materialegenskaper standardiseringseksempler rutineunders kelser
TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaperStandardiseringseksempler - Rutineundersøkelser

NS 3007 Terminologi for løsmasser

NS 8000 Konsistensgrenser. Terminologi.

NS 8001 Støtflytegrensen

NS 8002 Konusflytegrensen

NS 8003 Plastisitetsgrensen

NS 8004 Svinngrensen

NS 8005 Kornfordeling

NS 8010 Jords oppbygging. Terminologi.

NS 8011 Densitet

NS 8012 Korndensitet

NS 8013 Vanninnhold

NS 8014 Poretall, porøsitet og

metningsgrad

NS 8015 Udrenert skjærstyrke, konus

NS 8016 Udrenert skjærstyrke, enaks

tba 4110 geoteknikk materialegenskaper standardisering eurocodes
TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaperStandardisering - Eurocodes
 • Felles europeisk norm for prosjektering
 • Eurocodes 7 Geoteknikk

Del 1Geoteknisk prosjektering

Del 2Bruk av laboratorieprøving i geoteknisk

prosjektering

Del 3Bruk av feltundersøkelser i geoteknisk

prosjektering

tba 4110 geoteknikk materialegenskaper eurocodes bestemmelse av karakteristisk verdi
TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaperEurocodes - bestemmelse av karakteristisk verdi

Enkeltmålinger

tba 4110 geoteknikk materialegenskaper geotekniske problemstillinger15
TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaperGeotekniske problemstillinger

Which geotechnical problems can

occur during construction and building works?

Which geotechnical information is necessary

to carry out a geotechnical analysis of the project?

tba 4110 geoteknikk materialegenskaper informasjon om grunnforhold
TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaperInformasjon om grunnforhold
 • Informasjon om grunnforhold
  • Generell informasjon
   • historisk informasjon
   • gamle fotografier
   • bygdebøker etc.
  • Geologisk informasjon
   • geologisk kartlegging
   • geologiske beskrivelser
  • Erfaringsmateriale fra området
   • tekniske rapporter
   • skaderapporter (forsikringssaker)
   • lokalkjente
  • Grunnundersøkelser
   • geotekniske boringer
   • massetak
   • private undersøkelser
tba 4110 geoteknikk materialegenskaper innledende unders kelser
TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaperInnledende undersøkelser

Studier av kartmateriale

 • kvartærgeologiske kart
 • fjellkotekart
 • grunnvanns- og hydrologiske kart
 • miljørelaterte kartlegginger
 • faresonekart/kvikkleirekartlegging
 • topografiske kart
 • bonitetskart
 • orienteringskart (fremkommelighet)
 • flyfoto
tba 4110 geoteknikk materialegenskaper utarbeidelse av borplan sintef medtek
TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaperUtarbeidelse av borplan - SINTEF Medtek

Resultater fra

tidligere undersøkelser

tba 4110 geoteknikk materialegenskaper grunnforholdsbestemmelser behov og omfang19
TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaperGrunnforholdsbestemmelser - behov og omfang
 • Grunnundersøkelsen kan omfatte:
  • Geofysiske målinger
   • seismikk
   • georadar
   • geoelektriske målinger
  • Geotekniske boringer
   • sonderinger
   • prøvetakinger
   • in situ målinger
  • Laboratorieundersøkelser
   • rutineundersøkelser
   • spesialforsøk (stivhet, styrke, permeabilitet)
  • Miljøundersøkelser
   • sonderinger
   • prøvetaking, brønner
tba 4110 geoteknikk materialegenskaper grunnforholdsbestemmelser behov og omfang20
TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaperGrunnforholdsbestemmelser - behov og omfang
 • Omfang av grunnundersøkelsen avhenger av:
  • Type byggverk
  • Aktuell fundamenteringsmetode
  • Oppdragets karakter med økonomisk ramme
  • Topografiske forhold
  • Antatte eller kjente grunnforhold i området
  • Disponibel tid og tilgjengelig utstyr
  • Tradisjon og erfaringsgrunnlag
tba 4110 geoteknikk materialegenskaper utarbeidelse av borplan
TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaperUtarbeidelse av borplan
 • Generelt:
  • bordata i dybdeprofiler
  • plassering av boringer i profiler (tverr/lengde)
  • et fåtall totalstasjoner med mulighet for sammenligning mellom data fra ulike målinger
 • Innledende enkle sonderinger (D, DT, T)
 • Supplerende trykksonderinger (CPTU)
  • grunnlag for:
   • lokalisering av prøvetakinger
   • lokalisering av in situ forsøk
   • all informasjon til saksbehandler
tba 4110 geoteknikk materialegenskaper utarbeidelse av borplan sintef medtek23
TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaperUtarbeidelse av borplan - SINTEF Medtek

Borplan med nye boringer

tverr- og lengdeprofil

slide25

Leirskred v/E6 på Leistad

i Malvik kommune

24.04.2002

slide26

Data for skredet

 • 240 m langt
 • 70-200 m bredt
 • Leire/sensitiv leire
stabilitetsvurdering e6 leistad utf rte grunnunders kelser
Stabilitetsvurdering E6 Leistad - utførte grunnundersøkelser

Skredområde

D

T 

.

NTNU pkt.6