z vislos elektrick ho odporu vodi a od jeho vlastnost mgr eduard skonc n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Závislosť elektrického odporu vodiča od jeho vlastností Mgr. Eduard Skonc PowerPoint Presentation
Download Presentation
Závislosť elektrického odporu vodiča od jeho vlastností Mgr. Eduard Skonc

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Závislosť elektrického odporu vodiča od jeho vlastností Mgr. Eduard Skonc - PowerPoint PPT Presentation


 • 272 Views
 • Uploaded on

Závislosť elektrického odporu vodiča od jeho vlastností Mgr. Eduard Skonc. Obsah. Od čoho závisí el. odpor vodiča Závislosť el. odporu vodiča od jeho dĺžky Závislosť el. odporu vodiča od plochy jeho prierezu Závislosť el. odporu vodiča od materiálu, z ktorého je vyrobený

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Závislosť elektrického odporu vodiča od jeho vlastností Mgr. Eduard Skonc


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
obsah
Obsah
 • Od čoho závisí el. odpor vodiča
 • Závislosť el. odporu vodiča od jeho dĺžky
 • Závislosť el. odporu vodiča od plochy jeho prierezu
 • Závislosť el. odporu vodiča od materiálu, z ktorého je vyrobený
 • Závislosť el. odporu vodiča od jeho teploty
 • Zopakovanie učiva – Otestujte sa !
 • Použitá literatúra
o ovplyv uje elektrick odpor vodi a
Čo ovplyvňuje elektrický odpor vodiča?
 • Dĺžka vodiča
 • Plocha prierezu vodiča
 • Materiál, z ktorého je vodič vyrobený
 • Teplota vodiča
ako z vis el odpor vodi a od jeho d ky
Ako závisí el. odpor vodiča od jeho dĺžky?

l = 0,25 m

l = 0,5 m

l = 1 m

Čím dlhší je vodič tým menší prúd ním prechádza.

ako z vis el odpor vodi a od jeho d ky1
Ako závisí el. odpor vodiča od jeho dĺžky?

Čím dlhší je vodič tým väčší je jeho elektrický odpor.

Elektrický odpor vodiča je priamo úmerný jeho dĺžke.

R~ l

Koľkokrát sa zväčší dĺžka vodiča, toľkokrát sa zväčší jeho odpor.

ako z vis el odpor vodi a od plochy jeho prierezu
Ako závisí el. odpor vodiča od plochy jeho prierezu?

S = 0,5 mm2

S = 1 mm2

S = 2 mm2

Čím väčší je prierez vodiča tým väčší prúd ním prechádza.

ako z vis el odpor vodi a od plochy jeho prierezu1
Ako závisí el. odpor vodiča od plochy jeho prierezu?

Čím väčšia je plocha jeho prierezu tým menší je jeho elektrický odpor.

Elektrický odpor vodiča je nepriamo úmerný ploche prierezu vodiča.

1

__

R~

S

Koľkokrát sa zväčší plocha prierezu vodiča, toľkokrát sa zmenší jeho odpor.

z vislos el odporu od materi lu z ktor ho je vyroben
Závislosť el. odporu od materiálu, z ktorého je vyrobený:

Elektrický odpor vodiča ovplyvňuje aj to, z akého materiálu je vyrobený.

Najlepšími vodičmi sú samozrejme kovy. Za bežných podmienok sú to striebro, zlato, potom meď, hliník... .

Železný vodič má v porovnaní so strieborným vodičom (rovnakých rozmerov a teploty) až 6-krát väčší elektrický odpor.

ako z vis el odpor vodi a od jeho teploty
Ako závisí el. odpor vodiča od jeho teploty ?

Pre kovové vodiče platí, že so zväčšujúcou teplotou sa ich odpor zväčšuje.

od oho nez vis el odpor vodi a
Od čoho nezávisí el. odpor vodiča?
 • Teplota vodiča
 • Dĺžka vodiča
 • Materiál, z ktorého je vodič vyrobený
 • Ohybnosť vodiča
ak zdvojn sob me d ku vodi a jeho el odpor sa
Ak zdvojnásobíme dĺžku vodiča jeho el. odpor sa:
 • zdvojnásobí,
 • nezmení,
 • zmenší o polovicu,
 • prakticky nezmení.
ak zdvojn sob me plochu prierezu vodi a jeho el odpor sa
Ak zdvojnásobíme plochu prierezu vodiča jeho el. odpor sa:
 • zmenší,
 • nezmení,
 • zväčší,
 • zdvojnásobí.
s rast cou teplotou sa odpor kovov ho vodi a
S rastúcou teplotou sa odpor kovového vodiča:
 • nemení,
 • zväčšuje,
 • zmenšuje,
 • stráca.
najv odpor kladie elektrick mu pr du vodi vyroben zo
Najväčší odpor kladie elektrickému prúdu vodič vyrobený zo:
 • striebra,
 • železa,
 • medi,
 • zlata.
pou it literat ra
Použitá literatúra
 • J. Janovič a kol., Fyzika pre 8. ročník základných škôl, SPN 2001