Vapaan sivistysty n ohjausj rjestelm suuntaviivaj rjestelm
Download
1 / 32

- PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

VAPAAN SIVISTYSTYÖN OHJAUSJÄRJESTELMÄ = SUUNTAVIIVAJÄRJESTELMÄ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - rad


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Vapaan sivistysty n ohjausj rjestelm suuntaviivaj rjestelm

KANSALAISOPISTOJEN VAPAAN SIVISTYSTYÖN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2005-2008OPETUSMINISTERIÖ KANNUSTAA OPISTOJEN YLLÄPITÄJIÄ EDISTÄMÄÄN SUUNTAVIIVOJEN TAVOITTEITAKANSALAISOPISTOJEN YLLÄPITÄJIEN ITSENÄINEN PÄÄTÖSVALTAPAINOPISTEIDEN MUKAISTA KOULUTUSTA RAHOITETAAN PERUSRAHOITUSTA VAARANTAMATTA VALTIONOSUUSRAHOITUKSELLATOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ RAHOITETAAN VALTIONAVUSTUKSILLA


Vapaan sivistysty n ohjausj rjestelm suuntaviivaj rjestelm

SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2005 - 2008 VUOSILLE 2005-20081. KANSALAISOPISTOJEN OSALLISTUJAPOHJAN LAAJENTAMINEN2. KOULUTUSTARJONNAN PAINOPISTEIDEN SUUNTAAMINEN * KIELI- JA KULTTUURIKOULUTUS JA MUUT YHTEISKUNTAAN INTEGROIVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJILLE * TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT OPINNOT * TIETOYHTEISKUNNAN PERUSVALMIUKSIEN PARANTAMISTA KOSKEVAT KOULUTUSKOKONAISUUDET * KANSALAISTAITOJA JA KANSALAISYHTEISKUNTAAN OSALLISTUMISEN VALMIUKSIA EDISTÄVÄT OPINNOT


Tuula sumkin oph kehitt mishankkeet 2005 1 650 000 ennakointi vaikuttavuus
TUULA SUMKIN OPH VUOSILLE 2005-2008KEHITTÄMISHANKKEET 20051.650.000 €ENNAKOINTI---------VAIKUTTAVUUS


Vapaan sivistysty n ohjausj rjestelm suuntaviivaj rjestelm

HYVÄ HANKE VUOSILLE 2005-2008*OSAAMINEN KEHITTYY*SYNTYY UUSIA TOIMINTAMALLEJA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ, JOITA VOIDAAN MYÖS LEVITTÄÄ*LISÄÄ YHTEISTYÖTÄ ERI TOIMIJOIDEN VÄLILLÄ


Vapaan sivistysty n ohjausj rjestelm suuntaviivaj rjestelm
HYVÄ HAKEMUS VUOSILLE 2005-2008*ON KOKONAISUUS*PERUSTUU KEHITTÄMISIDEAAN*VASTAA KYSYMYKSEENMITÄKENELLEMITEN JA MIKSIMILLAISILLA RESURSSEILLA


Vapaan sivistysty n ohjausj rjestelm suuntaviivaj rjestelm
RAPORTOINTI VUOSILLE 2005-2008*MITEN RAHOITUS ON KÄYTETTY*TIETOA TULOKSISTA*HYVÄT KÄYTÄNNÖT*ONNISTUMINEN JA OPPIMINEN*ITSEARVIOINTI*HYÖTYJEN ARVIOINTI


Vapaan sivistysty n ohjausj rjestelm suuntaviivaj rjestelm

ARVIOINNIN KESKEISET KOHTEET VUOSILLE 2005-2008*TULOKSET/TAVOITTEET*ASIAKASPALAUTTEET*UUDEN TOIMINNAN KOKEILU*MAHDOLLISET PYSYVÄT VAIKUTUKSET*TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET ERITELTYINÄ


Vapaan sivistysty n ohjausj rjestelm suuntaviivaj rjestelm
KIRSI LÄHDE OPM VUOSILLE 2005-2008HANKKEIDEN*VAIKUTTAVUUS*TOIMINNAN TEHOKKUUS*LAADUN VALVONTATUNNUSLUVUT+ LAADULLINEN ARVIOINTI


Vapaan sivistysty n ohjausj rjestelm suuntaviivaj rjestelm
TULOSPRISMA TALOUDEN JA TOIMINNAN OHJAUKSEN PROSESSEISSA VUOSILLE 2005-2008VALTIOVARAINMINISTERIÖTUOMAS PÖYSTIWWW.VALTIOVARAINMINISTERIO.FI


Toiminnan tasot paikallinen seutukunnallinen valtakunnallinen kansainv linen
TOIMINNAN TASOT VUOSILLE 2005-2008PAIKALLINENSEUTUKUNNALLINENVALTAKUNNALLINEN KANSAINVÄLINEN


Vapaan sivistysty n ohjausj rjestelm suuntaviivaj rjestelm

KUMPPANUUS VUOSILLE 2005-2008JA VERKOSTOTYLIOPISTOTAMMATTIKORKEAKOULUTAMMATTIOPISTOTMUUT VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPPILAITOKSETKUNTA- JA MAAKUNTAORGANISAATION YKSIKÖTKOLMAS SEKTORIJNE.


Kehitt mishankkeet
KEHITTÄMISHANKKEET VUOSILLE 2005-2008


Tieto taito taide hanke
TIETO-TAITO-TAIDE -HANKE VUOSILLE 2005-2008


Vapaan sivistysty n ohjausj rjestelm suuntaviivaj rjestelm

PROJEKTIT JA HANKKEET VUOSILLE 2005-2008

HANKE:KEHITTÄMISHANKE ERI TAVOIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMISEKSI TAITO- JA TAIDEAINEISSA

TAVOITE: Hankkeen tavoitteena on eri tavoin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen välineiden kehittäminen taito- ja taideaineissa Kaukametsän opistossa aikuisten taiteen perusopetuksessa 2002-2004.

1. Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden (käsityö ja kuvataide) laajan oppimäärän opetussuunnitelman rakenteellinen ja sisällöllinen kehittäminen suhteessa osaamisen tunnistamiseen.

2. Pedagogisten käytäntöjen kehittäminen ja tutkiminen suhteessa osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.

TOTEUTTAJAT: Kaukametsän opisto

KESTO: Opetushallituksen tukemana 2002-2004

LISÄTIETOJA: www.kajaani.fi/kaukametsa

Suunnittelijaopettaja Liisa Linkola puh. 08 6155 2528, liisa.linkola@kajaani.fiVapaan sivistysty n ohjausj rjestelm suuntaviivaj rjestelm
PROJEKTI- JA PORTFOLIOTYÖSKENTELY VISUAALISTEN TAITEIDEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPINNOISSAOPETTAJAN OPASMINNA MERILÄINEN


Vapaan sivistysty n ohjausj rjestelm suuntaviivaj rjestelm

PROJEKTIT JA HANKKEET LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPINNOISSA

 • HANKE: VIRT@ II - KUVATAIDEOPETTAJIEN PÄTEVÖITYMISKOULUTUS

 • TAVOITE: Virt@ -koulutuksessa opiskelijat suorittavat Taideteollisen korkeakoulun kuvataideopetuksen koulutusohjelmassa taiteen maisterin tutkinnon (TaM), joka antaa pätevyyden kuvataiteen opetustehtäviin mm. peruskoulussa ja lukiossa.

 • TOTEUTTAJAT: Taideteollinen korkeakoulu, taidekasvatuksen osasto

  • Tampereen yliopiston opettajakoulutuslaitos Hämeenlinnan toimipiste

  • Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos, Joensuun yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos, Oulun yliopiston Kajaanin opettajakoulutusyksikkö, Åbo Akademin Pedagogiska fakultet, Hämeenlinnan yhteiskoulun lukio, Jyväskylän Lyseon lukio, Kaukametsän opisto

  • Savonlinnan Taidelukio, Vaasan Normaalilyseo, Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan taidekasvatuksen yksikkö

 • KESTO : Opetusministeriön erillisrahoituksella 2004-2007

 • LISÄTIETOJA: www.arted.uiah.fi

 • www.kajaani.fi/kaukametsa

 • Suunnittelijaopettaja Liisa Linkola puh. 08 6155 2528, liisa.linkola@kajaani.fi


 • Vapaan sivistysty n ohjausj rjestelm suuntaviivaj rjestelm

  PROJEKTIT JA HANKKEET LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPINNOISSA


  Virtuaalinen oppimisymp rist
  VIRTUAALINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPINNOISSA


  Vapaan sivistysty n ohjausj rjestelm suuntaviivaj rjestelm

  PROJEKTIT JA HANKKEET LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPINNOISSA

  HANKE:MAAHANMUUTTAJIEN VERKKO-OPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE KAINUUSSA

  TAVOITE: Luodaan opetusportaali tukemaan maahanmuuttajien koulutusta suomen kielen, atk:n ja myöhemmin suomalaisen yhteiskunnan, kulttuurin ja koulutusjärjestelmän osalta

  TOTEUTTAJAT: Hallinnoiva opisto: Kaukametsän opisto.

  Hankkeessa mukana: Paltamon kansalaisopisto, Kianta-opisto ja Sotkamon kansalaisopisto

  KESTO: Opetushallituksen tukemana 2004-2005

  LISÄTIETOJA: www.maahanmuuttajat.fi/content/ ja www.kajaani.fi/kaukametsa

  Suunnittelijaopettaja Pirjo Aunesluoma puh. 08 6155 2400, pirjo.aunesluoma@kajaani.fi


  Yleiset kielitutkinnot
  YLEISET KIELITUTKINNOT LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPINNOISSA


  Vapaan sivistysty n ohjausj rjestelm suuntaviivaj rjestelm

  PROJEKTIT JA HANKKEET LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPINNOISSA

  HANKE:TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN KAJAANIN KYLISSÄ

  Tarkoitettu kaikille kyläläisille, jotka ovat halukkaita edistämään terveyttään. Erittäin tervetulleita ovat miehet.

  TAVOITE: Lisätä kyläläisten omaehtoista kiinnostusta terveyttään kohtaan. Ennaltaehkäistä oletettuja terveysriskejä nivomalla tiiviisti yhteen liikuntaa ja ravitsemuksen käytännön toteutus.

  TOTEUTTAJAT: Hallinnoiva opisto: Kaukametsän opisto

  Hankkeessa mukana: Kajaanin Kunto-Keskus

  KESTO: Opetushallituksen tukemana 2004-2005

  LISÄTIETOJA: www.kajaani.fi/kaukametsa

  Suunnittelijaopettaja Liisa Väisänen

  puh. 08 6155 2380, liisa.vaisanen@kajaani.fi


  Vapaan sivistysty n ohjausj rjestelm suuntaviivaj rjestelm

  PROJEKTIT JA HANKKEET LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPINNOISSAHANKE:TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN KAJAANISSA Hankerahoituksella järjestetään terveydenedistämiskursseja Kajaanissa, joissa yhdistyy liikunta ja ravitsemus sekä laaditaan ravitsemuskasvatuksen oppimateriaalia yhteistyössä KTOL:n kanssa.TAVOITE: Yksilö/kuntataso -täysipainoisesti elävä ja osallistuva kuntalainen, joka omaehtoisesti huolehtii terveydestään Valtakunnan taso -oppimateriaalin laatiminen ja testaaminen kansalais- ja työväenopistojen käyttöön TOTEUTTAJAT: Hallinnoiva opisto: Kaukametsän opisto Hankkeessa mukana: Kajaanin kaupunki Sosiaali-ja terveystoimi Kansalais- ja työväenopistojen liitto ( KTOL )KESTO: Opetushallituksen tukemana 2005-2006LISÄTIETOJA: www.kajaani.fi/kaukametsa Suunnittelijaopettaja Liisa Väisänen puh. 08 6155 2380, liisa.vaisanen@kajaani.fi


  Vapaan sivistysty n ohjausj rjestelm suuntaviivaj rjestelm

  PROJEKTIT JA HANKKEET LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPINNOISSAHANKE:LAATUA KANSALAISEN LAUTASELLEOpetussuunnitelmasuosituksen laatiminen Opetusmateriaalin tuottaminen kahteen opetussuunnitelmasuosituksen opintojaksoon Pilottikurssien järjestäminen opintojaksoista Opistojen kotitalousopettajien koulutus opetusjaksojen toteuttamiseksi. TiedottaminenTAVOITE: Hankkeen tarkoituksena on luoda kansalaisopistoverkostoilleperusvalmiudet rakentaa uusi tavoitteellinen oppimiskokonaisuus teemasta elintarvikkeet, ruoka ja ravitsemusTOTEUTTAJAT: Kansalais- ja työväenopistojen liitto, Finfood, Kaukametsän opistoKESTO: Maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella 2005-2006LISÄTIETOJA: www.kajaani.fi/kaukametsa Suunnittelijaopettaja Liisa Väisänen puh. 08 6155 2380, liisa.vaisanen@kajaani.fi


  Vapaan sivistysty n ohjausj rjestelm suuntaviivaj rjestelm

  PROJEKTIT JA HANKKEET LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPINNOISSAHANKE:MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄKokonaisvaltainen vuorovaikutus ja kokemuksellisuus kielten opiskelussa yhteisen kielen löytämiseksi maahanmuuttajan ja valtaväestön kesken. TAVOITE: Syventää maahanmuuttajien kielitaitoa ja laajentaa sanavarastoa arkielämän jäsentämisen tueksi ja näin edesauttaa kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.Tutkia, kehittää ja hyödyntää verkko-opetuksen mahdollisuuksia käsityön, kuvataiteen ja musiikin alueella kielten opiskelussa perinteisen opiskeluympäristön tukena. Tuottaa tutkimusaineistoa kielen ja kulttuurin yhteistyöstä kielen oppimisen tukena.TOTEUTTAJAT:Hallinnoiva opisto: Kaukametsän opisto Hankkeessa mukana: Oulun yliopisto/Kajaani koulutusyksikkö, Eeva-Maija Lappalainen KT Lohtajan Nettikahvila, Marja Hyvönen, projektipäällikköKESTO: Opetushallituksen tukemana 2005-2006LISÄTIETOJA: www.kajaani.fi/kaukametsa Suunnittelijaopettaja Heli Karppinen puh. 08 6155 2521, heli.karppinen@kajaani.fi


  Vapaan sivistysty n ohjausj rjestelm suuntaviivaj rjestelm

  PROJEKTIT JA HANKKEET LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPINNOISSA

  HANKE:MORE

  TAVOITE: Mallintaa pakolaisten valintaa, vastaanottoa ja kotoutumista kehittämishankkeiden ja tutkimushankkeiden avulla yhteistyössä irlantilaisten sekä kansainvälisten järjestöjen (UNHCR, IOM, ECRE) kanssa. Kaukametsän opiston tavoitteena hankkeessa on mallintaa maahan- muuttajien koulutusta ja kotoutumista.

  TOTEUTTAJAT: Projektin vastuutaho on työministeriö ja yhteistyökumppanina Irlannin oikeusministeriön vastaanotto- ja integraatioyksikkö. Muut yhteistyökumppanit ovat Ulkomaalaisvirasto, Suomen Kuntaliitto, Suomen Punainen Risti, Etelä-Suomen lääninhallitus, Hämeen ja Kainuun TE-keskukset, Lahden ja Kajaanin kaupunki, ETNO sekä pakolaisten järjestöjä.

  KESTO: Hanke kestää vuoden 2005 huhtikuun loppuun. Hanketta rahoitetaan Euroopan pakolaisrahaston yhteisön laajuisista toimista.

  LISÄTIETOJA: www.more.fi www.kajaani.fi/kaukametsa Suunnittelijaopettaja Eeva Kilpeläinen puh. 08 6155 2383, eeva.kilpelainen@kajaani.fi


  Vapaan sivistysty n ohjausj rjestelm suuntaviivaj rjestelm

  PROJEKTIT JA HANKKEET LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPINNOISSAHANKE:BECOMING MORE VISIBLETAVOITE:Kehittää turvapaikanhakijoiden työ -ja opintotoimintaaBecoming Mora Visible -projekti luo erilaisia malleja turvapaikanhakijoiden elämänhallinnankehittämiseen tarjoamalla koulutusta, lyhytkursseja ja uusia menetelmiä yhteisötaitojen oppimiseen.Projekti myös tukee turvapaikanhakijoiden työllistymisen edellytyksiä Suomessa ja heidän kotimaissaan. Turvapaikanhakijoiden lisäksi projektin kohderyhmänä on vastaanottokeskusten ja kansalais- ja työväenopistojen henkilökunta. Heille tuotetaan ohjaavaa materiaalia, järjestetään koulutusta, sekä levitetään BMV -projektia edeltäneen Becoming Visble -projektin luomia, kullekin toimijalle soveltuvia malleja. BMV-projekti edistää vuorovaikutusta turvapaikanhakijoiden ja kantaväestön välillä osallistumalla ja järjestämällä rasismin vastaista toimintaa ja tapahtumia. Projekti edistää näkyvyyttä tiedottamalla turvapaikanhakijoista, heidän tilanteestaan ja luo yhteyksiä ympäröivään yhteiskuntaan.Projekti verkostoituu ja tekee yhteistyötä monien kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena on edistää monikulttuurisen työelämän ja yhteiskunnan rakentamista.


  Vapaan sivistysty n ohjausj rjestelm suuntaviivaj rjestelm

  TOTEUTTAJAT: LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPINNOISSA Kehittämiskumppanuuden muodostavat Turun, Tampereen, Vaasan ja Kajaanin vastaanottokeskukset sekä Kansalais- ja työväenopistojen liitto ry. BMV -projekti muodostuu viidestä osaprojektista, jotka toimivat tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään ja sekä kehittämiskumppanuuden muodostavien tahojen kanssa. Kehityskumppanien ja projektin henkilöstön monipuolisesta osaamisesta haetaan synergiaetua koulutuksen ja muun toiminnan suunnitteluun, mallintamiseen ja levittämiseen. Projektia hallinnoi Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piiri. Kansalais- ja työväenopistojen liitto Kajaanissa toimijoina ovat Kajaanin vastaanottokeskus, Maahanmuuttajapalvelut Kaukametsän opisto suunnittelijaopettajat Heli Karppinen, Liisa Väisänen, Eeva KilpeläinenKESTO: ESR:n EQUAL-yhteisöaloitehanke -rahoituksella 2004 - 2007LISÄTIETOJA: www.kajaani.fi/kaukametsä


  Vapaan sivistysty n ohjausj rjestelm suuntaviivaj rjestelm

  PROJEKTIT JA HANKKEET LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPINNOISSA

  HANKE:KESSELI

  TAVOITE: Vahvistaa Suomen ja Venäjän nykykulttuurin tuntemusta ja luoda pohjaa rajan ylittävälle yritystoiminnalle. Jalostaa tietoa Kulttuurit kasvokkain -kirjaksi, virtuaalikoulujen kursseiksi, materiaaliksi kirjastojen tietopalvelupisteisiin, suomen ja venäjän kielen opetukseen.

  TOTEUTTAJAT: Suomussalmen kunnan sivistyspalvelut, Kuhmon yhteislukio, Kaukametsän opisto, Karjalan tasavallan opettajien täydennyskoulutusinstituutti, Petroskoin valtion yliopisto, Petroskoin pedagoginen yliopisto, Petroskoin koulu nro 17, Karjalan Sanomat ja Suomussalmen ystävyyskoulut Karjalassa.

  KESTO: 2002-2005 Hanketta rahoittavat mukana olevat kunnat, Kainuun Liitto

  ja EU:n Interreg III A Karjala-ohjelma.

  LISÄTIETOJA: www.suomussalmenlukio.fi/kesseli, www.kajaani.fi/kaukametsa

  Suunnittelijaopettaja Eeva Kilpeläinen puh. 08 6155 2383, eeva.kilpelainen@kajaani.fi


  Suomen kielen verkko opetus
  SUOMEN KIELEN VERKKO-OPETUS LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPINNOISSA


  Vapaan sivistysty n ohjausj rjestelm suuntaviivaj rjestelm

  PROJEKTIT JA HANKKEET LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPINNOISSA

  HANKE:KAJAANIN JA LÄHIALUEEN KANSALAISOPISTOVERKOSTO

  Tietotekniikan ajokortti Noste-ohjelman avulla

  TAVOITE: Noste-ohjelman tavoitteena on parantaa enintään perusasteen tutkinnon suorittaneiden henkilöiden työelämässä pysymistä ja urakehitystä, lieventää suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymisen aiheuttamaa työvoimavajausta ja vaikuttaa työllisyyteen.

  SISÄLTÖ:Verkostoon kuuluvatkansalaisopistot järjestävät atk-opetusta 30 - 59 -vuotiaille työssä oleville henkilöille. Koulutukseen kuuluvat valmentava koulutus kansalaisen @-ajokorttien, A -ajokorttien ja AB -ajokorttien suorittamiseen sekä niihin kuuluvien tutkintojen suoritus.

  KESTO: Oulun lääninhallituksen tukemana 2003 - 2007

  HANKKEEN YHTEISTYÖ JA VERKOSTOITUMINEN:

  Hallinnoiva opisto: Kaukametsän opisto

  Hankkeessa mukana: Sotkamon kansalaisopisto ja Paltamon kansalaisopisto

  LISÄTIETOJA: Rehtori Eila Parviainen puh. 08 6155 2525 eila.parviainen@kajaani.fi

  www.kajaani.fi/kaukametsa, www.noste-ohjelmat.fi ja www.tieke.fi