zprava o rekonstrukci v lednu roku 2008 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zprava o rekonstrukci v lednu roku 2008 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zprava o rekonstrukci v lednu roku 2008

play fullscreen
1 / 13

Zprava o rekonstrukci v lednu roku 2008

91 Views Download Presentation
Download Presentation

Zprava o rekonstrukci v lednu roku 2008

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Zprava o rekonstrukci v lednu roku 2008

  2. V lednu letošního jsme se usnesli provést kompletní rekonstrukci elektrické sítě v sokolovně z důvodu havarijního stavu. • Tuto rekonstrukci provedla firma Ladislav Duchoň a Syn • Celkový náklad rekonstrukce činil – 80 087,- Kč • Bratru Ladislavu Duchoňovi tímto děkujeme za příkladnou pomoc.

  3. Rekonstrukce kuchyně • Při jednom nepořádku jsme též rozhodli pro rekonstrukci žalostného stavu prostor kuchně. • Důvodem byl nevyhovující stav z hlediska hygieny a příslušných norem • Celková cena rekonstrukce včetně techniky – 78 264,- Kč • Tato rekonstrukce byla realizováná z velké části z daru 30 000,- Kč od Stavební firmy Kaláb s.r.o.