congres grootschalige onderzoeksfaciliteiten knelpunten en belangen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Congres Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten Knelpunten en belangen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Congres Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten Knelpunten en belangen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Congres Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten Knelpunten en belangen - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Congres Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten Knelpunten en belangen. Steven Krauwer & Wouter Los. Scientists are your worst enemies. What do they want from our infrastructure?. Thema’s voor informatie en discussie. Categorieën van onderzoeksinfrastructuren

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Congres Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten Knelpunten en belangen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Scientists are your worst enemies

What do they want

from our infrastructure?

thema s voor informatie en discussie
Thema’svoorinformatie en discussie
 • Categorieën van onderzoeksinfrastructuren

Implicaties voor constructie, operations en toegankelijkheid

 • De missie van een onderzoeksinfrastructuur

Service for Excellence. Wat en hoe?

Hoe gaan belanghebbenden hiermee om?

 • Stabiliteit en sustainability

Hoe te overleven in een cultuur van projectfinanciering uit verschillende bronnen?

1 categorie n van onderzoeksinfrastructuren
1. Categorieën van onderzoeksinfrastructuren

Gedistribueerd

Virtuele

faciliteit

Technologie

gestuurd

Onderzoeksvraag

gestuurd

Fysieke

faciliteit

Single

sited

slide6

Samenwerking van bestaande

hogemagneetveldenlaboratoria in Europa

• Laboratoire National des Champs

Magnétiques Intense (Grenoble & Toulouse)

• Hochfeld-Magnetlabor (Dresden)

• High Field Magnet Laboratory (Nijmegen)

slide7

Nieuwe gedistribueerde faciliteiten

in één juridische organisatie

ELI-Beamlines Facility

in Tsjechië

ELI-Attosecond Faciliteit

in Hongarije

ELI-Nuclear Physics Facility

in Romanië

slide8

Square Kilometer Array

Artist's impression of the SKA dishes. Credit: SPDO/TDP/DRAO/Swinburne Astronomy Productions.

slide9

COPAL

Metingen vanuit vliegtuigen voor multidisciplinaire experimenten

Heavy-payload (> 10 tons) and

long endurance (> 10 hours )

aircrafts with capabilities for

European scientists

slide11

CLARIN

Virtual Language

Observatory

uitdagingen voor alle faciliteiten
Uitdagingen voor alle faciliteiten
 • Opereer en excelleer op the Europees/internationale schaal
 • Onderzoeksinfrastructuren zijn in toenemende mate gekoppeld
 • Sevices voor remote access -> relatie met e-infrastructuren
 • En danook:
 • Passendbestuur& management
 • Juridischestructuren
 • Financieelondernemen
2 de missie van een onderzoeksinfrastructuur

2. De missie van een onderzoeksinfrastructuur

Service for Excellence. Wat en hoe?

Hoe gaanbelanghebbendenhiermeeom?

implicaties van de sleutelmissie
Implicaties van de sleutelmissie

Fijndat je hier was. Kunnen we verderhelpen?

 • Bied service aangebruikendeonderzoekers
 • Adverteer; en selecteer de besteplannenvoorgebruik
 • Zorgvoorgevanceerdeapparatuur, voorzieningen en ondersteuning
 • Brenginfrastructuur-operators en gebruikendeonderzoekgroepenbijeen
 • Kijkvooruitnaarnieuwewensen en vereisten; plan bijtijds

Wow, Nature publicatie en prijsdankzijjullie

het perspectief van de infrastructuur
Het perspectief van de infrastructuur
 • Gericht op excellentie and nieuwe kennis
 • Service voor gebruikers; bied open toegang
 • Opereren op het wetenschappelijke en technische front
 • Bevorderen van innovatie
 • Maar ook:
 • Werken met vaakonzekerefinanciënvoor de langetermijn
 • Houdallebelangengroepentevriend
 • Houdookrekening met andereniet-kern doelen
het perspectief van belanghebbenden
Het perspectief van belanghebbenden
 • Onderzoekers
  • Vragen gratis toegang
  • Hopen op financiëleondersteuning van de faciliteit
 • Universiteiten
  • Willen de faciliteitenvlak in hunbuurt
  • Verwachteninfrastructuurvoorzieningenvoorstudenten
 • Industrie
  • Infrastructurenkunneninnovatie en competitievepositieondersteunen
  • Sectoren en bedrijvenwilleneigen (beschermde) toegang
 • Beleid
  • Beschouwtonderzoeksinfrastructurenals dure hobby
  • Prioriteit voor eigen onderzoekvolk; “de buitenlandse gebruiker betaalt”
  • Land of stad verwachten nationale / locale economische uitstraling en voordelen
slide18

Policy and expectations

National and local

Funding bodies

knelpunten
Knelpunten
 • Bottom-up vs top-down
 • Nationaal vs internationaal
 • Hoe bestuur je een onderzoeksfaciliteit
bottom up vs top down
Bottom-up vs top-down
 • Initiatieven voor onderzoeksfaciliteiten zijn meestal bottom-up en komen voort uit het onderzoeksveld
 • Het mobiliseren van collega’s is gemakkelijk …
 • … en die hebben wensen en verwachtingen, maar geen geld
 • Een onderzoeksfaciliteit, hoe briljant en nuttig ook, heeft alleen kans wanneer er een plaats voor is op de agenda van de funding agencies – en die wordt gemaakt op basis van de kennis van de beleidsmakers en hun adviseurs
 • Daarom: ga in een heel vroeg stadium met ze praten, zodat ze bij het opstellen van hun agenda op de hoogte zijn van je plannen
 • Besteed veel aandacht aan het onderhouden van dit contact, want ook zij hebben er belang bij dat je onderneming slaagt
nationaal vs internationaal
Nationaal vs internationaal

Internationaal is complexer dan nationaal, maar is soms noodzakelijk door bv.

 • De omvang van de investeringen (te duur voor 1 land)
 • De locatie van de faciliteit (groot oppervlak, schone atmosfeer)
 • De aard van de faciliteit (Europese academische netwerken)
 • De aard van het onderzoek (bv biodiversiteit, taal, maatschappelijke ontwikkelingen)
nationaal vs internationaal1
Nationaal vs internationaal
 • Soms ook meer opportunistisch:
  • Toegang tot struktuurfondsen
  • Keuze tussen competitie en samenwerking
  • Wens van landen om mee te profiteren van economische impact
 • Belangrijk als je voor internationaal gaat: funding agencies praten gemakkelijker met elkaar dan met kennisinstellingen in andere landen
bestuursvorm
Bestuursvorm
 • Nationaal: stichting ligt vaak erg voor de hand
 • Internationaal:
  • Funders vaak huiverig om geld te sturen naar nationale rechtspersonen buiten eigen land
  • ERIC (European Research Infrastructure Consortium) kan, als consortium van landen (dus niet universiteiten), uitkomst bieden (wanneer er geen sprake is van commerciele exploitatie), maar is makkelijker voor EU landen dan daarbuiten
bestuur wie is de baas
Bestuur – wie is de baas
 • Grootstebetalerheeft de meestestemmen

vs

 • Iedereenheeftevenveelstemrecht
 • Ditligtgevoeligernaarmateermeercentraal geld teverdelen is.
 • En dusook de kwestie van wie budget beheert.
 • Iedereenstortzijnbijdrage in eencentrale pot
 • vs
 • Iederbeheertzijneigenbijdrage
wat is dan de juiste performance of w at moet in de jaarverslagen staan
Wat is dan de juiste performance?Of: watmoet in de jaarverslagenstaan?
 • Wetenschappelijke en technologische cutting edge en excellentie
  • Gebruikerstoegelatenna peer review; publicaties, erkendedoorbraken, etc
 • Overduidelijke (nationale / Europese / wereldwijde) toegevoegdewaarde
  • Wat is de uniekeniche van de faciliteit en afgezettegenoveranderen?
 • Optimale service aangebrukers
  • Aantallen en satisfactie
 • Vermogen tot aanpassing, vernieuwing en upgrading
  • Inspelen op nieuwetechnologie en wensen + implementatie
 • Innovatie en spin-off
  • Interactie met bedrijfsleven; nieuwebedrijvigheid; impact op (locale) economie
 • Management
  • Vermogen tot verandering; interactie met belangen; internationalezichtbaarheid

Verschillen in de fasen van de levenscyclus

van een onderzoeksinfrastructuur

3 stabiliteit en sustainability

3. Stabiliteit en sustainability

Hoe teoverleven en dittemanagen?

slide27

Levenscyclus infrastructuur

Negotiation

Major

upgrade

Construction

Conception

Operation

Decommission

slide28
Geld
 • Constructie (short term commitment) vsoperatie(long term commitment)
 • Neiging van overhedenom op projectbasistefinancieren (via competitive calls), en liefsteenmalig
 • Wiebetaaltwat?
 • Voorwiezijn de financielerisico’s?
 • Dekking van operationelekostenzaldanvoornamelijk van gebruikersmoetenkomen; maar hoe?
 • Academischvscommercieelgebruik
bronnen van inkomsten
Bronnen van inkomsten
 • Nationale overheid / overheden
 • Regionale / locate overheden
 • Research councils
 • EU Structuurfondsen (investeringen, geen running costs)
 • Gebruikers (research councils, organisaties, individuen)
 • Private sector
 • Contractenvoor opdrachten
 • Uitdagingenvoor het management
 • Financial engineering met de mix aaninkomstenbronnen
 • Leningenombudgetaireonevenwichtigheden in de tijdteeffenen
 • Voldoende reserves aanhouden
 • Besluitvorming in het spanningsveld van bestuur, reviews, personeel, audits
managing distributed research infrastructures how to secure stability and sustainability
Managing distributed research infrastructuresHow to secure stability and sustainability?

Single site infrastructure; with single place of operation

and management.

Multiple sites infrastructure, with different places of operation

and a single management.

Hub and spokes with dependent operational relations.

But spokes are not necessarily “owned” by the hub.

• Construction contracts

• Service-level-Agreements