slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Konsekvenserne af den globale opvarmning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Konsekvenserne af den globale opvarmning

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Konsekvenserne af den globale opvarmning - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Konsekvenserne af den globale opvarmning. Hvad bliver konsekvenserne?. Konsekvenser for naturen. Temperaturstigning på 1 grad (uundgåeligt). Oceanerne vil blive mere sure med ukendte konsekvenser for hele marine økosystemer.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Konsekvenserne af den globale opvarmning


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Hvad bliver konsekvenserne?

Konsekvenser for naturen

Temperaturstigning på 1 grad (uundgåeligt)

 • Oceanerne vil blive mere sure med ukendte konsekvenser for hele marine økosystemer.
 • 80 % af verdens koralrev vil blive ødelagt på grund af ændringer af havvandets kemi og koralblegning som følge af højere vandtemperaturer.
 • Potentielle ødelæggelser af økosystemer, når de forskellige led i fødekæderne reagerer med forskellig hastighed på klimaændringerne.
 • Ændringer og ødelæggelser som følge af ændrede udbredelser af skadedyr (ses allerede i dag) og et stigende antal skovbrande.
 • 10 % af jordens økosystemer ændres med tab af mellem 2 og 47 % af deres arter.
 • Tab af tempereret nåleskov
slide3

Hvad bliver konsekvenserne?

Konsekvenser for naturen

Temperaturstigning på 2 grader (meget sandsynligt)

 • 97 % af verdens koralrev går tabt.
 • 16 % af de globale økosystemer ændres.
 • Økosystemerne mister mellem 5 og 66 % af deres indhold af arter, afhængigt af, hvor udsatte og klimafølsomme, arterne er.
 • Total tab af det arktiske sommerisdække med følgende sandsynlig udryddelse af isbjørn og hvalros.
 • Kun 42 % af den eksisterende arktiske tundra forbliver stabil, hvilket bringer ynglende, højarktiske vadefugle og gæs i fare. Også almindelige midtarktiske arter bliver ramt.
 • 50 % af Kinas nordlige skovområder går tabt.
 • 50 % af Sundarban-vådområderne i Bangladesh går tabt.
slide4

Hvad bliver konsekvenserne?

Konsekvenser for naturen

Temperaturstigning på 2 - 3 grader

 • Amazonas regnskov kollapser med tab af et stort antal dyre- og plantearter.
 • 80 % af den sydafrikanske Karoo går tabt, hvilket truer 2800 plantearter med udryddelse.
 • 5 sydafrikanske reservater mister over 40 % af deres dyrebestand.
 • Kalaharis sandklitter kan begynde at vandre, hvilket vil true et stort antal økosystemer i det sydlige Afrika.
 • Great Lakes-vådområderne i Nordamerika kollapser.
 • I Australien sker der et totalt tab af Kakadu-vådområder samt den alpine zone.
 • I Kina vil hele det nordlige skovområde gå tabt.
slide5

Hvad bliver konsekvenserne?

Konsekvenser for naturen

Temperaturstigning på 3 grader og derover

 • Kun få økosystemer kan tilpasse sig klimaændringerne.
 • 22 % af alle økosystemer har ændret sig.
 • 50 % af alle naturreservater ude af stand til at leve op til deres naturbevarelsesmål.
 • 22 % af alle kystvådområder går tabt.
 • Økosystemerne mister mellem 7 og 74 % af deres artsindhold.
 • Tab af op til 60 % af jordens skovareal.
 • I Europa nærmer mange alpine arter sig deres udryddelsestærskel.
 • Middelhavsområdet mister 60 % af områdets arter.
 • Der sker et stort tab af levesteder for trækfugle i såvel Nordamerika som Europa.
slide6

Hvad bliver konsekvenserne?

Konsekvenser for naturen

Temperaturstigning på 4 grader og derover

 • Permafrosten slipper sit tag i de øverste jordlag i mere end 90 % af den arktiske tundra med voldsomme konsekvenser for de arktiske plante- og dyrearter.
 • Sandsynligt tab af de fleste af jordens regnskove.
 • Uberegnelige, men store negative konsekvenser for livet i havene på grund af en kombination af varmere vand, ændret næringsstoftilførsel fra dybhavet til havets overfladelag og et surere havmiljø. Risiko for, at store dele af oceanerne bliver forvandlet til havørkner uden liv.
 • I øvrigt store og uforudsigelige negative konsekvenser for alle naturlige økosystemer
slide7

Hvad bliver konsekvenserne?

Konsekvenser for mennesket

Temperaturstigning på 1 grad (uundgåeligt)

 • Global øgning i antallet af hedebølger og medfølgende dødsfald.
 • Flere tilfælde af ekstrem nedbør med oversvømmelser, jord- og mudderskred.
 • Flere tilfælde af malaria og denguefeber i flere egne af jorden.
 • Flere astmatilfælde forårsaget af mere pollen.
 • Flere tilfælde af tørke. Vedvarende tørke og vandmangel i dele af Australien. Øget risiko for tørke på de russiske stepper og i Middelhavsområdet.
 • Fra 300 helt op til 1600 millioner mennesker vil opleve øget mangel på ferskvand.
 • Tabet i den globale kornproduktion på 20 til 35 millioner tons af den samlede produktion.
 • 18 til 60 millioner flere risikerer fødevaremangel og sult.
slide8

Hvad bliver konsekvenserne?

Konsekvenser for mennesket

Temperaturstigning på 2 grad (meget sandsynligt)

 • Tærskelværdi for at landbrugsudbytterne også falder i de rige lande.
 • 1 til 2.8 mia. mennesker udsat for mangel på ferskvand.
 • Havstigning og kraftigere storme og orkaner presser et stigende antal mennesker væk fra kystområder. Mellem 12 og 26 mio. afhængigt af, hvor godt kysterne sikres.
 • Antallet af mennesker udsat for malaria stiger spec. i Afrika og Asien.
 • Tab i global kornproduktion på op til 180 mio. tons.
 • Antallet af mennesker, der kan blive udsat for hungersnød, stiger med op til 180 mio. yderligere.
 • Inuit-jægerkulturen står over for udslettelse.
 • Antallet af miljøflygtninge stiger kraftigt specielt i Afrika.
slide9

Hvad bliver konsekvenserne?

Konsekvenser for mennesket

Temperaturstigning på 3 grader og derover

 • Yderligere forværringer på alle områder.
 • Antallet af mennesker, som presses væk fra kystområder, stiger med 25 - 40 millioner.
 • Antallet af mennesker, som er udsat for hungersnød, stiger med op til 400 mio.
 • Antallet af mennesker udsat for mangel på ferskvand stiger yderligere.
slide10

Hvad bliver konsekvenserne?

Konsekvenser for mennesket

Temperaturstigning på 4 grader og derover

 • Hele områder mister deres landbrugsproduktion. Heriblandt Australien og store dele af Afrika.
 • Yderligere forværringer på alle områder som fødevareforsyning, ferskvand, vektorbårne sygdomme som malaria osv.
 • Mange af verdens storbyer trues af oversvømmelser, heriblandt London, Shanghai, Tokyo og Hongkong. Også København vil være blandt de truede byer.