slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lähtötilanne hankkeeseen kuuluvissa perustutkinnoissa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lähtötilanne hankkeeseen kuuluvissa perustutkinnoissa

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 20
Download Presentation

Lähtötilanne hankkeeseen kuuluvissa perustutkinnoissa - PowerPoint PPT Presentation

race
120 Views
Download Presentation

Lähtötilanne hankkeeseen kuuluvissa perustutkinnoissa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sedussa työssäoppien ammattiin- miten SeTREENI auttaa, kun työelämä kutsuu.SeTREENI – kokeiluhankkeen toiminnan kuvausta.10.-11.12.2009 Anne Lepistö

 2. Lähtötilanne hankkeeseen kuuluvissa perustutkinnoissa Anne Lepistö

 3. Sedun lukuvuoden 2009-2010 työssäoppimisjaksot www-sivuilla http://www.sedu.fi/Koulutuskeskus_Sedu/Tyoelamayhteistyo/Tyossaoppiminen.iw3 Anne Lepistö

 4. Ilmoittautuneita • - Aamupäivä 480 hlö • Iltapäivä 280 hlö • Kuva aamupäivästä ”turvallisuus teollisuuden ja • rakentamisen ammateissa” Anne Lepistö

 5. Tulossa:osallistuminen Opinlakeus-messuille 20.-21.1.2009 Kuvassa matkailualan opiskelijoita esittelemässä koulutustaan Kuortaneella 1.9.2009 Matkailuparlamentissa http://www.seamk.fi/matko/seminaariesitykset.htm Anne Lepistö

 6. tulossa 16.-17.2.2010 Kirjastoalan työelämäyhteistyön lisääminen - Koulutustilaisuus ”KOUKUSSA VERKKOON” - sosiaalinen media kirjastossa 16.2.2010KOUKUSSA VERKKOON - sosiaalisen media, nuoret ja työelämä - seminaari 17.2.2010 Anne Lepistö

 7. http://setreeni.sedu.fi Anne Lepistö

 8. 2010 toiminnan pääkohtien suunnitelmia • Laajennetun työssäoppimisen kokeiluihin osallistuvien opettajien rekrytointi TREENI-vastuuopettajat) ja työelämän yhteistyöpaikkojen löytäminen (alkukartoitus, opettajan käytössä olevien resurssien ”markkinointimateriaali”), työssäoppimisrenkaan suunnittelu ja kokeilu • SeduCoach kokeilujen laajentaminen, toiminnan kokemusten ja tulosten analysointi • Yhteistyö Sedu Ähtärin laajennetun työssäoppimisen levittämiseksi • Matkailualan perustutkinnon paikallisen tutkinnon osan suunnittelu Anne Lepistö

 9. Työssäoppimassa omassa yrityksessä; haasteita ja mahdollisuuksia Messuprojektit Anne Lepistö

 10. Sedun ohjausryhmä Työelämäyhteistyön laaturyhmät Ohjaa toimintaa ja resursseja Lv:t 2009-2011 TOAO- kehitäryhmä Peda-ryhmä TREENI-vastuuopettaja suunnittelee ja toteuttaa Työpaikkaohjaajat Työssäoppijat Elintarvikealan pt Matkailualan pt Liiketalouden pt Käsi- ja taide- teollisuusalan pt Sähköalan pt Autoalan pt lv.2009-2010 Puualan pt ÄHTÄRI / Timo Tivola Tekstiili- ja vaatetusalan pt Pintakäsittely- alan pt Kone- ja metalli- alan pt Sosiaali- ja terveysalan pt Maatalousalan pt Kuvallisen ilmaisun pt lv.2010-2011

 11. seTREENI - työelämä kutsuu –Seducoachtoiminnan kuvaus

 12. KENELLE - Seducoach Erityistä tukea tarvitseva opiskelija ei välttämättä ole erityisopiskelija, vaan hänellä saattaa olla: • sosiaalisten taitojen kehittymättömyyttä • yhteydenottojen hankaluuksia työssäoppimispaikkoihin, syynä aloitekyvyttömyys/ ujous ja arkuus/välimatkat • työelämätaitojen puutetta • heikko itsetunto • kielitaitohankaluuksia (maahanmuuttajat) • tai muita opettajan/ Seducoachin/ työpaikkaohjaajan toteamia tarpeita työssäoppimisen erityiseen tukeen ja ohjaukseen

 13. Epäonnistumisesta työssäoppimisjaksolla voi seurata opintojen keskeytyminen/pitkittyminen. SeduCoach –toiminnan tavoitteena on ehkäistä em. ongelmia ja helpottaa työssäoppimisjakson toteutumista opiskelijan omasta ja työpaikan näkökulmasta. Onnistuneen työssäoppimisjakson avulla varmistetaan myös yhteistyön jatkuvuus Koulutuskeskus Sedun ja työpaikan välillä. Tuen tarvitsemisen huomioinnissa tärkeä rooli kaikilla osapuolilla (opettaja, ryhmänohjaaja, opiskelijahuolto, opiskelija itse).

 14. Seducoachin tehtävät • Kartoittaa aktiivisesti työssäoppimisessa erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita yhteistyössä työpaikkojen ja ohjaavien opettajien kanssa. • Ohjaa ja tukee opiskelijoita työssäoppimispaikkojen etsinnässä, yhteydenotoissa, tutustumiskäynneillä ja perehdytystilanteissa työssäoppimispaikoilla • Opastaa työpaikkaohjaajaa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjauksessa • Kartoittaa oman alansa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työssäoppimispaikkoja ja pyrkii verkostoitumalla lisäämään yhteistyötä työelämän, Koulutuskeskus Sedun ja projektikoordinaattorin välillä (mm. työpajat)

 15. Sopimus Seducoach-tehtävästä • Tehtävästä tehdään erillinen kirjallinen sopimus tietylle ajanjaksolle (esim. to-jakso) • Tehtävä sisällytetään vuosityösuunnitelmaan (sopiminen koulutuspäällikön ja toimialajohtajan kanssa) • Resurssi: Opetustunteina resurssi on 12 h/opiskelija/työssäoppimispaikka. Toimistotyöajaksi muutettuna (12 h x 1,5) 18 h /opiskelija/työssäoppimispaikka. • Seducoach toimittaa kuukausittain työajan seurannan hankkeen projektikoordinaattorille kustannusten seuraamiseksi • Matkalasku tehdään kuukausittain Populus-järjestelmän kautta

 16. Toteutettuja SeduCoach kokeiluja • Elintarvikealan perustutkinto: • Työssäoppimisjaksolla olleista opiskelijaryhmästä 10, jotka erityisopiskelijoita • tai muuten tarvitsevat erityistä tukea • Työpaikkoina Valio, Atria, Citymarket, Prisma, Ruukki (työpaikkaruokala) • ja Pirjon Pakari (leipomo) • Tulokset ja kokemukset erittäin hyviä; neljälle opiskelijalle luvattiin satunnaisia • joulun ajan töitä ja kahdelle jo tulevan kesän kesätyöt, työpaikkaohjaajat • osallistuivat innokkaasti kehitys ja suunnittelutyöhön, kun opettaja kävi useasti • tapaamassa. Työpaikkaohjaajien on helpompi löytää vähän aikaa usein kuin • paljon aikaa harvoin. • Jokainen suoritti hyväksytysti työssäoppimisen (poissaolot jäivät alle sallitun • määrän/opiskelija) ja siihen liittyvän näytön • Opettaja ehti paneutua työssäoppijan tekemisiin ja päivittäinen seuranta piti hyvin ajan tasalla • Työpaikkojen viestinä: opettajien tiiviimpää mukanaoloa työssäoppimisjaksolla • voisi tiivistää, parantaisi työpaikkojen sitoutumista Anne Lepistö

 17. Kuvallisen ilmaisun sekä käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Sedu Jurva:- SeduCoachina toimii ammatillinen koulunkäyntiavustaja - Ohjattavien opiskelijoiden määrä 20, joukossa sekä työpaikoilla työssäoppimassa olevia, sekä ammattikorkeakoululla tehtävää työssäoppimista että maksullisen palvelutoiminnan tilaustöitä oppilaitoksen tiloissa (Koulutuskeskus Sedun erityistilanteet)- Haasteena erityisopiskelijat sekä vaikea työssäoppimispaikkojen saatavuus puualalla Anne Lepistö

 18. SHAKE SEDU SHAKE – työelämätreffit 1.10.2009 http://www.sedu.fi/Koulutuskeskus_Sedu/Esittely/Ajankohtaista/Vanhat_uutiset.iw3?showlocation=49f26ba9-c33d-4124-8a38-681d02b8e459&newsID=7443125a-9748-44c3-91a7-9edf09458721 Anne Lepistö

 19. Shake Sedu Shake – viestejä työelämän ja opettajien työelämätreffeiltä • TYÖELÄMÄTAIDOT • Työelämätaidot korostuivat • Opiskelijan kuuluu olla ajoissa työpaikalla • Tervehtiminen ja hyvät tavat ovat tärkeitä työelämässä • Sosiaalisia taitoja on hiottava työssäoppimisjaksolla • Miten oma-aloitteisuutta voi opettaa? • KOULUN JA YRITYKSEN YHTEISTYÖ • -Yrittäjät ovat valmiita tulemaan koululle kertomaan työelämän • pelisäännöistä jo ennen työssäoppimisjaksoja • -To-ohjaukseen yritykset haluavat runsaasti lisää koulutusta • -Lomakkeet koetaan monimutkaisiksi • -AMOS-näytöt halutaan selkeämmiksi, ne työllistävät ja • vastuuttavat to-paikkoja • -Opetussuunnitelmaan on kirjattava tavoitteet ilman kapulakieltä Anne Lepistö

 20. Yhteistyössä: Yhteystiedot: Lumiset oksat vihreän puun kimmeltää valossa jouluisen kuun. Katsoen tähtien hopeista nauhaa, toivon jouluusi lämpöä, rauhaa. Anne Lepistö projektikoordinaattori 040 868 0782 anne.lepisto@sedu.fi www.sedu.fi Törnäväntie 26 60200 Seinäjoki