Pakalpojumu projektu izveides ietekme uz teritorijas attīstība. - PowerPoint PPT Presentation

pakalpojumu projektu izveides ietekme uz teritorijas att st ba n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pakalpojumu projektu izveides ietekme uz teritorijas attīstība. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pakalpojumu projektu izveides ietekme uz teritorijas attīstība.

play fullscreen
1 / 13
Pakalpojumu projektu izveides ietekme uz teritorijas attīstība.
199 Views
Download Presentation
quynn-nichols
Download Presentation

Pakalpojumu projektu izveides ietekme uz teritorijas attīstība.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pakalpojumu projektu izveides ietekme uz teritorijas attīstība.

 2. 20,5% no visa finansējuma Stratēģiju īstenošanā ir dažādu pakalpojumu projektiem • 50% - Baldonei • 50 % - Stopiņu un Salaspils partnerībai • 60% - Pierīgas partnerībai

 3. Pakalpojumu projekti, kuri ir visaktuālākie iedzīvotājiem? Sociālie projekti Pašvaldības Biedriebības / nodibinājumi baznīca • Pirtis, dušas • Veļas mazgāšanas telpas • Sociālās istabas • Sociālie centri • Krīžu centri • Reitterapija • Veselības atjaunošanas pakalpojums • Logopēda pakalpojumi • Vingrošana māmiņām ar bērniem • Labdarības virtuve (zupas)

 4. Sadzīves pakalpojumibiedrības / nodibinājumiuzņēmēji • Foto pakalpojums • Teritorijas kopšanas • Velo darbnīca • SPA centrā – ūdens aerobika • Frizētava • Medījumu apstrāde • Mobilā velo klase (inventārs) • Asenizatora pakalpojumi • Dārziņu apstrāde, zālāju pļaušana

 5. sabiedriskie pakalpojumibiedrības / nodibinājumiuzņēmējipašvaldības • Mobilā datora klase • Mobilā sulas spiede • Jauna tūrisma pakalpojuma centra izveide (jahtām) • Attīstošo rotaļlietu un spēļu biblioteka • Laivu noma • Morgs

 6. Ar zivsaimniecību saistīti • Tūrisma pakalpojums ar zvejniecības procesiem • Zivju kūpināšana • Niedru pļaušanas pakalpojums

 7. Projektu ilgtspēja • Biedrību pakalpojumu projektus bieži uztur pašvaldības. • Pašvaldība + biedrība = sadarbība • Darbiniekus apmaksā (sociālajos) pašvaldības. • 100 latnieku piesaiste. • Biedrība veica tādus izglītības pakalpojumu veidus, kas pēc tam rada darba vietas. • Biedrībai ar lielāku pieredzi ir ilgtspējīgāka darbība. • Uzraudzība vismaz 5 gadus.

 8. Pakalpojumu projekti, kas dod lielāko efektu teritorijas attīstībā. • Projekti, kas vērsti uz raksturīgo katrai teritorijai un to tradīcijām. (jahtu kluba pakalpojumi, tūrisma maršruti ar velosipēdiem, laivu nomas utt.) • Sabiedriskā pakalpojuma vides sakārtošanā, lai radītu darba vietas. • Projekti tuvāk dzīves vietai. • Medpunkts. • Sociālās mājās (novecošana) • Interneta punktu izveide mazajos miestiņos. • Sabiedriskie pakalpojumi, kas dos pienesumu sabiedrībai (uzņēmēji)

 9. Lielākie izaicinājumi veidojot jaunus projektus? • Vai būs pieprasījums? • Risks ieguldīt naudu – uzņēmējiem. • Partnerībai nav riska līdzatkarība • Īpašuma tiesības.

 10. Finansēšanas pieeja. • Finansējums mazs kvalitatīvam lielam projektam. • Izvērtēšanas laiks (LAD) pārāk liels, lai uzsāktu darbību. • Nomas iespējas trešajām personām. • Neattiecināmās izmaksas. (piem. Laivu motori) • Piekrastes zvejniekus uzskata par nelegāli nodarbinātām personām. • Komersantam nav finansējums ko ieguldīt kā sakuma kapitālu. • Zivju projektos aktuāli ir projektus īstenot tagad un uzreiz.

 11. Lielākie izaicinājumi uzlabojot esošo pakalpojumu kvalitāti. • Risks – augsta cena sadzīves pakalpojumiem (uzņēmējiem) • LEADER nevar atrisināt globālās problēmas. • LEADER var būt tikai kā mazais palīgs lielākām aktivitātēm. • Sociālie projekti neattīstās, paliek tādi kā bija. Cilvēki pierod pie tā, kas tiek piedāvāts. • Dārgas izmaksas sociālajiem projektiem un ļoti zema atdeve.

 12. Pakalpojumu nākotne • Inovācija! • Pakalpojumi nepieciešami. • Daudzi sociālie projekti ir mākslīgi, kuriem nav nākotnes. • Individuālus un specializētus pakalpojumus. • Ir nepieciešama lielāka publicitāte un reklāma projektiem. • Apmācību pakalpojumi. • Pakalpojumi, kuri rada darba vietas. • Pakalpojums kā bizness. • Nav kopēja koncepta LEADER! • Mobilos pakalpojumus. • Pakalpojumi uz vietām. Tālākie sadārdzinās. • Atbilstošai teritorijai atbilstoši projekti.

 13. Ko mēs varam darīt, lai radītu jaunus, inovatīvus projektus?