„Programos „Eureka“ mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų įgyvendinimas“ ...
Download
1 / 19

MOKESČIŲ LENGVATOS ĮMONĖMS, INVESTUOJANČIOMS Į MOKSLINIUS TYRIMUS IR EKSPERIMENTINĘ PLĖTRĄ - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

„Programos „Eureka“ mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų įgyvendinimas“ - EUREKA“ (paraiškos unikalus identifikacijos numeris: VP1-3.1-ŠMM-06-V-01-003). MOKESČIŲ LENGVATOS ĮMONĖMS, INVESTUOJANČIOMS Į MOKSLINIUS TYRIMUS IR EKSPERIMENTINĘ PLĖTRĄ. Mantas Biek ša vyr. specialistas

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' MOKESČIŲ LENGVATOS ĮMONĖMS, INVESTUOJANČIOMS Į MOKSLINIUS TYRIMUS IR EKSPERIMENTINĘ PLĖTRĄ' - quon-hubbard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

„Programos „Eureka“ mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų įgyvendinimas“ - EUREKA“ (paraiškos unikalus identifikacijos numeris: VP1-3.1-ŠMM-06-V-01-003).

MOKESČIŲ LENGVATOS ĮMONĖMS, INVESTUOJANČIOMS Į MOKSLINIUS TYRIMUS IR EKSPERIMENTINĘ PLĖTRĄ

Mantas Biekša

vyr. specialistas

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

www.mita.lt


Turinys technologinės plėtros projektų įgyvendinimas“ - EUREKA“ (paraiškos unikalus identifikacijos numeris: VP1-3.1-ŠMM-06-V-01-003).

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) samprata ir identifikavimas.

MTEP lengvata.

Pagreitinta MTEP naudojamo ilgalaikio turto amortizacija.

Dokumentacija.

Investicinio projekto lengvata.


Lengvatos: technologinės plėtros projektų įgyvendinimas“ - EUREKA“ (paraiškos unikalus identifikacijos numeris: VP1-3.1-ŠMM-06-V-01-003).

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) lengvata.

Pagreitinta MTEP naudojamo ilgalaikio turto amortizacija.

Investicinio projekto lengvata.

Lengvatų nauda – mažinamas pelno mokestis.


Norint pasinaudoti lengvata: technologinės plėtros projektų įgyvendinimas“ - EUREKA“ (paraiškos unikalus identifikacijos numeris: VP1-3.1-ŠMM-06-V-01-003).

Identifikuoti ar veiklos priskiriamos MTEP.

Parengti MTEP darbų dokumentaciją.

Pasinaudoti lengvata apskaičiuojant pelno mokestį.


Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra technologinės plėtros projektų įgyvendinimas“ - EUREKA“ (paraiškos unikalus identifikacijos numeris: VP1-3.1-ŠMM-06-V-01-003).

 • MTEP(LR mokslo ir studijų įstatymas) – sisteminga kūrybinė gamtos, žmogaus, kultūros ir visuomenės pažinimo veikla ir jos rezultatų panaudojimas.

 • MTEP apima tris veiklos sritis*:

  • Fundamentinius mokslinius tyrimus.

  • Taikomuosius (pramoninius) mokslinius tyrimus.

  • Eksperimentinę plėtrą.

*Pagal LR mokslo ir studijų įstatymą


MTEP identifikavimas (1) technologinės plėtros projektų įgyvendinimas“ - EUREKA“ (paraiškos unikalus identifikacijos numeris: VP1-3.1-ŠMM-06-V-01-003).

 • Pagrindinis kriterijus: apčiuopiamas naujumo elementas bei mokslinio ir (arba) technologinio neapibrėžtumo sprendimas.

 • MTEP darbais turi būti siekiama mokslinės ar technologijų pažangos.

 • Darbų rezultatas yra reikšmingas ne tik jį iniciavusiai bei vykdžiusiai įmonei.


MTEP identifikavimas ( technologinės plėtros projektų įgyvendinimas“ - EUREKA“ (paraiškos unikalus identifikacijos numeris: VP1-3.1-ŠMM-06-V-01-003). 2)

 • Pagalbiniai kriterijai:

 • Siekiama išspręsti mokslinę ar technologinę problemą.

 • Naujai pritaikomos žinios ir technologijos.

 • Tikėtina, kad rezultatai bus patentuotini.

 • Dauguma darbuotojų yra asmenys, įgiję aukštąjį išsilavinimą, nemaža jų dalis turi mokslo laipsnį ar ilgalaikės darbo MTEP projektuose patirties.

 • Naudojami visuotinai pripažinti mokslinių tyrimų metodai arba kuriami nauji metodai.


MTEP technologinės plėtros projektų įgyvendinimas“ - EUREKA“ (paraiškos unikalus identifikacijos numeris: VP1-3.1-ŠMM-06-V-01-003). lengvata (1)

PAVYZDYS!!!

Pajamos: 100 000 Lt

Išlaidos: 60 000 Lt iš jų 10 000 Lt – išlaidos MTEP

Išlaidos taikant lengvatą: 50 000 + 10 000 x 3 = 80 000 Lt

Pelnas nepritaikius lengvatos: 100 000 – 60 000 = 40000 Lt

Pelnas taikant lengvatą: 100 000 – 80 000 =20 000


MTEP technologinės plėtros projektų įgyvendinimas“ - EUREKA“ (paraiškos unikalus identifikacijos numeris: VP1-3.1-ŠMM-06-V-01-003). lengvata (2)

BŪTINA SĄLYGA:

MTEP darbai turi būti susiję su įmonės vykdoma įprastine ar numatoma vykdyti veikla, iš kurios yra arba bus gaunama ekonominė nauda.

Taip pat:

 • MTEP darbų sąnaudos nekaupiamos.

 • MTEP sąnaudos mažinamos gautos paramos suma.


MTEP technologinės plėtros projektų įgyvendinimas“ - EUREKA“ (paraiškos unikalus identifikacijos numeris: VP1-3.1-ŠMM-06-V-01-003). lengvata (3)

MTEP darbų sąnaudoms priskiriamos:

Darbuotojų darbo užmokestis, PSD, VSD.

Komandiruočių sąnaudos.

MTEP darbuose sunaudotų žaliavų, medžiagų, kito trumpalaikio turto sąnaudos.

Sąnaudos, patirtos perkant paslaugas susijusias su MTEP.

Sąnaudos, patirtos įsigyjant MTEP sudedamuosius darbus iš kito fizinio ar juridinio asmens.

PVM, kuris pagal PVM įstatymą negali būti atskaitomas.


Pagreitinta MTEP naudojamo ilgalaikio turto amortizacija technologinės plėtros projektų įgyvendinimas“ - EUREKA“ (paraiškos unikalus identifikacijos numeris: VP1-3.1-ŠMM-06-V-01-003).

LR pelno mokesčio įstatymas (18 straipsnis)


Dokumentacija technologinės plėtros projektų įgyvendinimas“ - EUREKA“ (paraiškos unikalus identifikacijos numeris: VP1-3.1-ŠMM-06-V-01-003).

MTEP darbų dokumentacijoje turėtų būti pateikiama:

MTEP darbų naujumas ir pažanga.

Mokslinės arba technologinės problemos ar neapibrėžtumo sprendimas.

Kokie metodai yra taikomi.

Kokie rezultatai yra gauti (numatomi gauti).

Kaip tie rezultatai yra (arba bus) panaudojami įmonės veikloje.

Kokios sąnaudos yra patirtos MTEP darbams atlikti.

Sąnaudų sumos, pritaikius MTEP lengvatą, paskaičiavimas.

Jeigu įmonė taiko MTEP veikloje naudojamam ilgalaikiam turtui trumpesnius nusidėvėjimo normatyvus – tai informacija apie tokį turtą ir jo nusidėvėjimo sumas ir pan. Jei turtas naudojamas ne vien MTEP veiklai – pateikti įrodymus, kad turtas daugiausiai naudojamas MTEP.

Jeigu įmonė sąnaudas patiria atlikdama ne vien tik MTEP darbus, turi būti nurodyti nusistatyti pagrįsti kriterijai, pagal kuriuos sąnaudos proporcingai priskiriamos MTEP darbų sąnaudoms.


Investicinio projekto lengvata technologinės plėtros projektų įgyvendinimas“ - EUREKA“ (paraiškos unikalus identifikacijos numeris: VP1-3.1-ŠMM-06-V-01-003). (1)

 • Investicinis projektas– investicijos į LR pelno mokesčio įstatymenurodytą ilgalaikį turtą, skirtos:

 • Naujų, papildomų produktų gamybai ar paslaugų teikimui.

 • Arba gamybos (ar paslaugų teikimo) pajėgumųdidinimui.

 • Arbanaujo gamybos (ar paslaugų teikimo) proceso įdiegimui.

 • Arba esamo proceso (jo dalies) esminiam pakeitimui.

 • Taip pat tarptautiniais išradimų patentais apsaugotų technologijų įdiegimui.

LR pelno mokesčio įstatymas (2 straipsnis 12-1 dalis)


Investicinio projekto lengvata technologinės plėtros projektų įgyvendinimas“ - EUREKA“ (paraiškos unikalus identifikacijos numeris: VP1-3.1-ŠMM-06-V-01-003). (2)

Apmokestinamaisiais metais pelnas gali būti sumažintas ne daugiau kaip 50 procentųinvesticinio projekto išlaidų suma.

Jei išlaidų suma yra didesnė nei 50 procentų – šią sumą viršijančios išlaidos gali būti perkeliamos už vėlesnius keturis vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius.


Investicinio projekto lengvata technologinės plėtros projektų įgyvendinimas“ - EUREKA“ (paraiškos unikalus identifikacijos numeris: VP1-3.1-ŠMM-06-V-01-003). (3)


Investicinio projekto lengvata technologinės plėtros projektų įgyvendinimas“ - EUREKA“ (paraiškos unikalus identifikacijos numeris: VP1-3.1-ŠMM-06-V-01-003). (4)

 • Turtas yra nenaudotas ir pagamintas ne anksčiau kaip prieš 2 metus.

 • Apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas tik per 2009–2013metų mokestinius laikotarpius patirtomis išlaidomis.

 • Įmonė, ketinanti sumažinti apmokestinamąjį pelną dėl vykdomo investicinio projekto, turi informuoti vietos mokesčių administratorių.

 • Turto grupės: mašinos ir įrengimai, įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.), kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga), programinė įranga, įsigytos teisės.

 • Turtas turi būti naudojamas ne trumpiau kaip 3 metus.


Lengvatų technologinės plėtros projektų įgyvendinimas“ - EUREKA“ (paraiškos unikalus identifikacijos numeris: VP1-3.1-ŠMM-06-V-01-003). reglamentavimas

 • LR pelno mokesčio įstatymas (2 str. 12, 18 dalys; 171 str.; 18 str.; 461 str.)

 • LR mokslo ir studijų įstatymas (4 str. 8, 9, 11, 26 dalys)

 • LRV 2008-11-19 nutarimas Nr. 1183 “Dėl sąnaudų priskyrimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sąnaudoms tvarkos aprašo patvirtinimo”

 • LR pelno mokesčio įstatymo komentarai

 • Frascati manual


Daugiau informacijos: technologinės plėtros projektų įgyvendinimas“ - EUREKA“ (paraiškos unikalus identifikacijos numeris: VP1-3.1-ŠMM-06-V-01-003).

Mantas Biekša

Inovacijų paramos ir technologijų perdavimo skyrius

mantas.bieksa@mita.lt

www.mita.lt

Tel.: (8 5) 2 644 713

 • Taip pat:

 • www.vmi.lt

 • Tel.: 1882


Dėkoju už dėmesį technologinės plėtros projektų įgyvendinimas“ - EUREKA“ (paraiškos unikalus identifikacijos numeris: VP1-3.1-ŠMM-06-V-01-003). !

Sekite mūsų naujienas www.mita.lt!


ad