Realizacija programabilnog poja ava a
Download
1 / 20

Realizacija Programabilnog Poja?ava?a - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Elektronski fakultet Niš Katedra za elektroniku. Realizacija Programabilnog Pojačavača. Mentor: Prof .dr Mile Stojčev. Student: Ivan Mitić 10553. 1. Operacioni Pojačavač i. Operacioni pojačavač je kolo koje pojačava razliku napona na njegovim ulazima

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Realizacija Programabilnog Poja?ava?a' - quon-cash


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Realizacija programabilnog poja ava a

Elektronski fakultet Niš

Katedra za elektroniku

Realizacija Programabilnog Pojačavača

Mentor:

Prof .dr Mile Stojčev

Student:

Ivan Mitić 10553


1 operacioni poja ava i

1. Operacioni Pojačavači

Operacioni pojačavač je kolo koje pojačava razliku napona na njegovim ulazima

S obzirom da na njegovom izlazu mora postojati konačan napon, a da mu je naponsko pojačanje beskonačno veliko, napon između ulaznih krajeva mora biti jednak nuli.


Tipovi poja ava a

tipovi pojačavača

1. Invertorski pojačavač:

2. Neinvertorski pojačavač:

3. Jedinični pojačavač:


Realizacija programabilnog poja ava a

operacionipojačavač TL072CN

Operacioni pojačavač TL072 je dvostruki pojačavač sa JFET-ovima

1 - Izlaz 1

2 - Invertujući ulaz 1

3 - Neinvertujući ulaz 1

4 - VCC

5 - Neinvertujući ulaz 2

6 - Invertujući ulaz 2

7 - Izlaz 1

8 – VCC+

Raspored nožica


Realizacija programabilnog poja ava a

2. Elektronski Prekidači

Elektronski prekidač i su elektronska komponente u kojima se jedan ili više ulaznih signala kanalše prema jednom ili više izlaza uz pomoć kontrolnog električnog sgnala

Električni prekidači sadrže poluprovodničke uredjaje kao što su bipolarni (BJT) i tranzistori sa efektom polja (FET)


Realizacija programabilnog poja ava a

elektronski prekidač ADG201

ADG201A je monolitni CMOS uređaj koji sadrži četiri nezavisna selektivna prekidača


Realizacija programabilnog poja ava a

3. Mikrokontroleri

Mikrokontroler je u sustini pravi ''mali racunar'' na cipu, koji sadrzi sve gradivne blokove CPU-a (ALU, PC, SP, registre i dr.), ali takodje i RAM, ROM, paralelne i seriske U/I portove, generatore takta i dr.

Mikrokontroler koristi ogranicen skup jedno-ili dvo-bajtnih instrukcija koje se koriste za pribavljanje programa i podataka iz interne memorije


Realizacija programabilnog poja ava a

mikrokontroler PIC16F877A

 • Mikrokontroler PIC16F877A poseduje tipcnu RISC arhitekturu. Arhitektura poseduje odvojene magistrale za podatke i programski kôd. Obim podataka je 8-bitni, dok je programski kôd 14-bitni. Sve insrukcije su istog obima i izvsavaju se za cetiri taktna intervala. Dakle, ako koristimo oscilator npr. od 20 MHz dobijamo da ciklus instrukcuije traje 200 ns. Gradivni blokovi mikrokontrolera su:

 • Flash programska memorija – 8 kiloreci obima 14 bita

 • RAM (File Registers) – 368 bajtova

 • Aritmetičko-logička jedinica (ALU)

 • Akumulator (Working Register)

 • Hardverski magacin (Stack) organizivan u 8 nivoa

 • EEPROM memorija podataka obima 256 bajtova

 • Razne periferne jedinice (portovi, tajmeri, A/D konvertor, USART,...)

 • Strukturu memorije ovog mikrokontrolera cine tri odvojena bloka:

 • Programska memorija

 • Memorija podataka

 • EEPROM memorija podataka

U ovom projektu korišćen TAIT programator i softver za njega Icprog


Realizacija programabilnog poja ava a

raspored nožica

Korišćeni PIC16F887A pakuje se u

40-pinsko DIP pakovanje

 • Napajanje od +5V se dovodi na pinove VDD (11 i 32) a masa na pinove VSS (12 i 31).

 • Nozice OSC1 i OSC2 (pinovi 13 i 14) sluze za priklucivanje oscilatorskih komponeti (RC-kolo ili kvarc).

 • Pin 1 (MCLR/VPP) ima dvostruku ulogu. Standardno se koristi kao Reset, a u procesu programiranja kao pin za dovodjenje visokog napona (13V).

 • Ostalih 33 pina prestavljaju U/I linije. One su grupisane u pet portova (PORTA, B, C, D, E) i svaki od njih mozemo konfigurisati kao ulazni ili izlazni.


Realizacija programabilnog poja ava a

generator takta

 • Moguce su cetri varijante u konfiguraciji oscilatora:

 • LP Low Power Crystal

 • XT Crystal / Resonator

 • HS High Speed Crystal / Resonator

 • RC Resistor/Capacitor

 • Kontroler moze da radi i na 32 kHz i tada ima jako malu potrosnju

U/I portovi

Za vezu mikrokontrolera sa spoljnim svetom zaduzeni su ulazno/izlazni portovi. Ima ih pet i oznaceni kao PORTA, PORTB, PORTC, PORTD i PORTE. Razlicitog su obima. PORTE cine tri pina, PORTA sest, a ostala tri porta su osmopinski. Odredjeni pinovi U/I portova u zavisnosti od rezima rada mogu da imaju fiksne ili promenljive funkcije. Konfiguracija smera prenosa na odgovarajucoj bit poziciji porta vrsi se upisom konfiguracione reci u pripadajuci TRIS registar pri cemu nula konfigurise pin kao izlazni, a jedinica kao ulazni.


Realizacija programabilnog poja ava a

4. Programabilni Pojačavač

Promena pojačanja se može dobiti bilo promenom otpornika u povratnoj sprezi bilo otpornika na ulazu kola

Uul

Uiz

Uiz

Uiz

Uul


Realizacija programabilnog poja ava a

proračun invertorskog pojačavača

Pojačanje invertujućeg pojačavača:

 • za slučaja kada je zatvoren prekidač u grani sa otpornikom 2kΩ

 • za slučaja kada je zatvoren prekidač u grani sa otpornikom 3kΩ

 • za slučaja kada je zatvoren prekidač u grani sa otpornikom 4.3kΩ

 • za slučaja kada je zatvoren prekidač u grani sa otpornikom 10kΩ

Vrednosti za pojačanja dobijena uključivanjem više od jednog prekidača računaju se po jednačini


Realizacija programabilnog poja ava a

proračun neinvertorskog pojačavača

Pojačanje invertujućeg pojačavača:

 • za slučaja da je zatvoren prekidač u grani sa otpornikom 2kΩ

 • za slučaja da je zatvoren prekidač u grani sa otpornikom 3kΩ

 • za slučaja da je zatvoren prekidač u grani sa otpornikom 4.3kΩ

 • za slučaja da je zatvoren prekidač u grani sa otpornikom 10kΩ

Vrednosti za pojačanja dobijena uključivanjem više od jednog prekidača računaju se po jednačini


Realizacija programabilnog poja ava a

amplitudno-frekventne karakteristike

Invertorski pojačavač

Neinvertorski pojačavač


Realizacija programabilnog poja ava a

4. Realizacija Uredjaja

Blok šema uredjajaRealizacija programabilnog poja ava a

izgled štampane pločice

pogled odozdo

pogled odozgo
Realizacija programabilnog poja ava a

kraća biografija

Ivan Mitić

Br. Indeksa 10553

Rodjen 21.12.1982. u Skopju. Od rodjenja živi u Vranju gde završava osnovnu školu i Gimnaziju ’Bora Stanković’. Godine 2001. upisuje Elektronski fakultet, smer Telekomunikacije, na Univerzitetu u Nišu. Godine 2004. odlazi na četvoromesečni privremeni rad u Americi što koristi za usavršavanje engleskog jezika kojim vlada veoma dobro. Zaključno sa ovim projektom 2008. će upešno završiti studije. Interesovanja: mobilne i satelitske komunikacije, wireless, televizija, projektovanje TV sistema, IT tehnologije...