slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
הרויזיה לת"י 1498 – אתר משחקים המתאים לכולם PowerPoint Presentation
Download Presentation
הרויזיה לת"י 1498 – אתר משחקים המתאים לכולם

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

הרויזיה לת"י 1498 – אתר משחקים המתאים לכולם - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

הרויזיה לת"י 1498 – אתר משחקים המתאים לכולם. יום עיון 28.7.2010 מכון התקנים עו"ד יהודה מירון נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות. עקרונות הרוויזיה בנושאי הנגישות. אתר המשחקים כמקום מפגש בין ילדים, מימוש מגוון פעילויות יצירתיות ולא שגרתיות לטווח גילאים ויכולות

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'הרויזיה לת"י 1498 – אתר משחקים המתאים לכולם' - quito


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

הרויזיה לת"י 1498 – אתר משחקים המתאים לכולם

יום עיון 28.7.2010

מכון התקנים

עו"ד יהודה מירון

נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות

slide2
עקרונות הרוויזיה בנושאי הנגישות
 • אתר המשחקים כמקום מפגש בין ילדים, מימוש מגוון פעילויות יצירתיות ולא שגרתיות לטווח גילאים ויכולות
 • חלה על אתרי משחק "רגילים" בישראל (דרישות חובה גם לאתר ייעודי)
 • האתר ככור היתוך חברתי ← עיקרון ההכלה (Inclusion principle) :
  • אמצעי להשתלבות בחברת הילדים (היכרות ומגע הדדיים)
  • "אני כמו כולם" - אמצעי להגברת הביטחון, הדימוי העצמי ושמירת הכבוד האנושי
 • עצמאות הילד – חלקית ואינה מלאה; לחלקם יידרש מלוה שלמשל, יעביר מתקן עזר לניידות מנקודת כניסה ליציאה
slide3

עקרונות הרוויזיה בנושאי הנגישות (המשך)

 • עבור הורה עם מוגבלות:
  • חיזוק דימויו בעיני ילדו כהורה המסוגל להעניק ביטחון, הגנה והשתתפות בחווית המשחק בדומה להורים אחרים.
 • חופש תכנון למתכננים –
  • מבנה האתר ומטרותיו
  • תכולת המתקנים
  • אין דרישות לנגישות בתוך המתקן למעט במתקן משולב מגודל מסוים ולנדנדה
 • בטיחות - אין פשרות! (יש תוספות)
slide4
מטרות הרוויזיה לת"י 1498
 • קביעת הוראות כלליות לאתר המשחקים (שלטים, גישה, בטיחות מינימלית)
 • לאפשר לילד עם מוגבלות:
  • נגישות רציפהלפתחי מתקני משחקים שונים, ולחלקם – אף לתוכם,
 • לאפשר לאדם עם מוגבלות המלווה ילד באתר משחקים ליתן לו עזרה ולפקח עליו
slide5
המקורות לרוויזיה ומסמכיה
 • מקורות עליהם התיקון מתבסס:
  • חקיקה והנחיות בארה"ב
  • חקיקה ותקינה (ת"י 1918) ישראליים
  • ניסיון וידע נצבר בישראל
 • מסמכי הרוויזיה ומועדי תחילה*:

* הודעה פורסמה בילקוט הפרסומים התש"ע, עמ' 2282 (14.3.2010)

slide6
הוראות הנגישות
 • "אתר משחקים" – חלק 8 הגדרה (סע' 1.3.2)
  • חשיבות:
  • ודאות בתחולת סדרת התקנים
  • אפשרות להתייחס לשטח שמעבר לאתר

סוגי המתקנים:

slide7
הוראות הנגישות (המשך)
 • אל אתר המשחקים – בתקנות שר המשפטים
 • מהכניסה לאתר:
  • תהיה נגישות רציפה מכניסה לאתר, לכניסה וליציאה של:
  • מתקן קרקעי מטיפוס 1 – אחד מכל מין (הגדרה 1.3.12 בחלק 8);
  • מתקן קרקעי מטיפוס 2 – אחד מכל מין;`אם יש 6 נדנדות תלויות לפחות – ל-2 לפחות
  • מתקן משולב – נגישות למספר רכיבים מועדפים בתוכו לפי כמות הרכיבים המוגבהים (ואם מיועד עד לגיל 3 – הוראה נפרדת)
  • מתקן סגור שאינו חלק ממתקן משולב: נגישות עד לפתח אחד לפחות או שניים אם יש לו, בהתאמה, עד 3 או מעל 3 פתחים
slide8

הוראות הנגישות (המשך)

 • דרך נגישה – הסתמכות על סדרת התקנים ת"י 1918
 • מבחן לאפיון פני דרך שהיא גם חיפוי מנחת הולם וגם נגישה (סע' 3.3.3)
 • ממדי דרך באתר ובתוך מתקן (רוחב מזערי, שיפועים וכו')
 • קישור דרך נגישה לפתחי / יציאת מתקן משחקים:
  • מתקן משחקים מטיפוס 1 – דרך נגישה וטווחי הגעה (סע' 3.7)
  • מתקן משחקים מטיפוס 2 – דרך נגישה, שטח פנוי לכסא גלגלים, תיאום הפרשי גובה בין הכסא למקום ישיבה במתקן ועוד
  • מתקן משולב – באמצעות מערכת העברה או כבש
1498 1
נגישות מתקן משולב - מערכת העברה וכבש נגיש (ת"י 1498 חלק 1 – ג"ת)

מערכת העברה

 • מערכת העברה – דרגת נגישות מופחתת
 • כבש נגיש - דרגת נגישות מלאה

כבש נגיש

slide10
נגישות מתקן משולב (המשך)

מימוש הנגישות אל מתקן משולב (סע' 3.5.3):

אם מתקיים אחד מבין טור 1 או טור 2 – יש לבצע את האמור בטור 3 בהתאם להערות טור 4

(נדרש שבאתר יהיו סה"כ לפחות 4 רכיבים מוגבהים בין במתקן משולב אחד או יותר) - להלן חלק מטבלה 4:

3 3 5
התאמות נגישות (בטיחות) לאדם עם מוגבלות ראיה (סע' 3.3.5)
 • צמצום סיכונים לפגיעת גוף ('התאמות שליליות')
 • מימוש – התרעה לאדם עיוור מפני מתקנים בדרגת הסיכון הגבוהה ביותר (נדנדה תלויה וסחרחרות (צלב ומתלי ריחוף))
 • אמצעים: ניגוד מישושי וניגוד חזותי או חסימה בניגוד חזותי, בגבול מרחב הנפילה של המתקן

גבול מרחב הנפילה

כניסה

slide12
דרישות כלליות
 • שלטים (סע' 2.3):
  • השגחה בלבד
  • חלוקת אחריות לסיכון בין הרשות המקומית לציבור

6-

6

slide13
דרישות כלליות (המשך)
 • טיפול בסיכונים:
  • מהו גבול ההתערבות למניעת סיכונים לילדים מגורמים מחוץ לאתר?
  • צורך במניעה מול יכולת מעשית, מידת ההתערבות בפעילויות שאינן נוגעות לאתר המשחקים, ודאות עבור מי שאחראי לאתר (להקמה ולתפעול), וסבירות.
 • הדרישות (סע' 3.1.2):
  • התייחסות רק לסיכון הנמצא עד 15 מטרים מגבול האתר
  • הקמת מחסום מתאים (ונגיש) - נקיטת אמצעים בגבול האתר כדי להגביל ולעכב גישה מיידית ובלתי נשלטת של ילדים ("התפרצות") לגורם סיכון
slide14
תחולת התקן
 • הוראות נגישות יחולו על:
  • אתרים חדשים ששטחם עולה על 150 מ"ר;
  • אתר קיים שעובר שיפוץ / שדרוג בשטח של 150 מ"ר לפחות
 • הוראות הנגישות לא יחול על:
  • אתר משחקים בשמורת טבע, גן לאומי או יערות קק"ל שחל עליהם פטור לפי תקנות שוויון זכויות (התאמות נגישות באתר) - 2008
  • מתקן משולב שמצריך יכולת ניידות ואתגריות גבוהים במיוחד