kaugt maksuprobleemid n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KAUGTÖÖ MAKSUPROBLEEMID PowerPoint Presentation
Download Presentation
KAUGTÖÖ MAKSUPROBLEEMID

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

KAUGTÖÖ MAKSUPROBLEEMID - PowerPoint PPT Presentation


  • 231 Views
  • Uploaded on

KAUGTÖÖ MAKSUPROBLEEMID. Tõnis Jakob OÜ MARISETT. Kodukontor.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KAUGTÖÖ MAKSUPROBLEEMID' - quinto


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kaugt maksuprobleemid

KAUGTÖÖMAKSUPROBLEEMID

Tõnis Jakob

OÜ MARISETT

kodukontor
Kodukontor

TLS § 6 (4) Kui tööandja ja töötaja lepivad kokku, et töötaja teeb tööd, mida tavapäraselt tehakse tööandja ettevõttes, väljaspool töö tegemise kohta, sealhulgas töötaja elukohas (kaugtöö), peab tööandja lisaks käesoleva seaduse §-s 5 nimetatule teatama töötajale, et töökohustusi täidetakse kaugtööna.

Töölepingus töötamise koht - TLS § 5 (1) p 8

TLS § 6 (7) Kui tööandja ja töötaja lepivad kokku, et tööandja hüvitab töötajale töö tegemisel või tööandja juhiste või korralduste tõttu tekkinud kulutused, peab tööandja lisaks käesoleva seaduse §-s 5 nimetatule teatama töötajale nimetatud kokkuleppe sisu.

erisoodustus tms 48 lg 4
Erisoodustus TMS § 48 lg 4

TMS § 48 lg 4 Erisoodustus on igasugune kaup, teenus, loonustasu või rahaliselt hinnatav soodustus, mida antakse lõikes 3 nimetatud isikule seoses töö- või teenistussuhtega, juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks olekuga või pikaajalise lepingulise suhtega, olenemata erisoodustuse andmise ajast. Erisoodustus on muu hulgas: 1) eluasemekulude täielik või osaline katmine

Töötajakson töölepingu alusel töötav isik, juhtimis- või kontrollorgani liige

tulumaks
Tulumaks

Millal tulumaks kinni pidada? ( TMS § 40 - 43)

Millal tulumaks lisaks maksta? ( TMS § 48 – 53)

  Tulumaks peetakse kinni saaja tulult ( TMS § 12-22; 29-31)

Tulumaksu makstakse lisaks, kui väljamaks ei ole saaja tulu ( TMS § 48-53)

Ühte väljamakset maksustatakse ainult üks kord – kas maks peetakse kinni või makstakse lisaks.

kodukontor hoolsuskohustus
Kodukontor - hoolsuskohustus

RK 3-3-1-43-09 Titanium System

18. Kaubad ja teenused, mis on soetatud seoses juhatuse liikme omanduses oleva korteri remondiga, tekitatavad kolleegiumi arvates põhjendatult kahtluse selliste kulutuste otstarbes ja seotuses kaebaja ettevõtlusega. Kaebajal tulnuks kahtluse kõrvaldamiseks esitada üksikasjalikke põhjendusi ja ka tõendeid. Kaebaja pidanuks kõigepealt tõendama, et vaidlusalune korter oli tema valduses.

Ainuüksi vaidlusaluse korteri kulude kandmine kaebaja poolt ei tõenda valdust ega korteri ettevõtluses kasutamise otstarvet.

kodukontor hoolsuskohustus1
Kodukontor - hoolsuskohustus

RK 3-3-1-43-09 Titanium System

14. Ettevõtlusega seotuse kontrollimiseks tuleb esmalt tuvastada kauba või teenuse soetamise otstarve. Kaupa või teenust ei pea kasutama hakkama kohe.

Kauba või teenuse soetamise otstarve peab olema kas ilmselge või peab otstarve või kasutamine olema kontrollitav.

Ettevõtja jaoks ebaharilike, põhjendatud kahtlust tekitavate või suure maksustamisväärtusega tehingute asjaolude kohta tõendite kogumine ja säilitamine on aga kontrollitavuse tagamiseks maksukohustuslase kohustus

kodukontor1
Kodukontor

Tallinna Ringkonnakohus 3-09-773

6. Büroo tarbeks soetatud kaupade osas märkis kohus, et vaidlus puudub selle üle, et suures osas on kaup soetatud OÜ Tehnopuit kontorinurga sisustamiseks, kusjuures OÜ Tehnopuit kontorinurk asub äriühingu juhatuse liikme kodus. Kohtule kontorinurga kohta esitatud illustreerivatelt piltidelt nähtub, et OÜ Tehnopuit kontorinurk ei ole teistest eluruumidest seinaga eraldatud, vaid moodustab osa köögist ning lükandukse kaudu osa ka avatud elutoast. Seega määrab kontorinurga sisustus ka juhatuse liikme kodu kujunduse ning kontorinurga sisustuse võrra väheneb juhatuse liikme vajadus teha kulutusi vastava ruumiosa sisustamiseks oma kodus. Seetõttu peab kohus põhjendatuks proportsiooni 50:50 kasutamist ettevõtlusega seotud ja mitteseotud kulude määramisel.

kodukontor2
Kodukontor

Tallinna Ringkonnakohus 3-09-773

6. Tähtsust ei oma asjaolu, mitu tundi oma vabast ajast veedab

kaebuse esitaja esindaja kontorinurgas.

Kuna AS Veepisar arvel kajastatud ruloo ei kattu fotodelt

nähtuva, kontorinurga sisustamiseks kasutatud

bambusrulooga, on maksuhaldur õigesti leidnud, et vastava

ruloo soetamine ei ole seotud kaebuse esitaja ettevõtlusega.

Samasugusele seisukohale tuleb asuda ka tapeedi ja porte

osas, mida kaebuse esitaja ei ole kontorinurga sisustamisel

kasutanud

kodukontor3
Kodukontor

Tallinna Ringkonnakohus 3-09-773

15. Mis puudutab riiuli ja lampide ning muu sellise soetamist, siis nõustub ringkonnakohus halduskohtuga, et nendel sisustuselementidel on esteetiline väärtus ka apellandi juhatuse liikme kodu sisustamisel ning seetõttu – ka juhul, kui büroonurgas töövälisel ajal midagi ei tehtud, mis on vähemalt suuremal määral ka usutav – on 50 : 50 proportsiooni

arvestamine õiguspärane.

Kodukontori sisustamisega seotud kulude arvamine ettevõtlusega seotud kulude hulka on võimalik ka tervikuna, kuid see eeldab, et büroonurga sisustuselemendid on suunatud vaid tööga seotud ülesannete täitmiseks.

Lambid ja riiul on nende paigutust arvestades aga kasutamiseks ka töövälisel ajal.

t tervishoid
Töötervishoid

Tallinna Halduskohus 3-08-1465 (Amserv Auto AS)

Samas on kohus seisukohal, et TTOS-is peetakse tervisekahjustuste vältimiseks rakendatavate abinõude all silmas eelkõige TTOS § 121lõikes 2 loetletud tööandja ennetuspõhimõtete rakendamist töökohal, nagu näiteks töö, töökoha ja töökorralduse kohandamine töötajale võimalikult sobivaks (p 5), töövahendite ja –meetodite kohandamine tehnika arengule (p 6), ühiskaitsemeetmete ja –vahendite kasutamist (p 7) ning ühtse ja üldise ennetuspoliitika väljatöötamist (p 8).

Kulutusi tervisespordile, sh võimlemisele ja ujumisele,

tuleb pidada eelkõige töötaja, mitte tööandja huvides tehtud kulutusteks, olgugi, et need aitavad kaasa töötaja töö efektiivsusele konkreetses ettevõttes

kms 29 sisendk ibemaks
KMS § 29 – sisendkäibemaks

KMS § 29 Tasumisele kuuluv käibemaks on § 3 lg 4 tehingutelt või toimingutelt arvestatud käibemaks, millest on maha arvatud Eestis tekkiva maksustatava käibe, ettevõtlusega seotud § 4 lg 2 nimetatud tehingu või toimingu või välisriigis toimuva ettevõtluse, v.a. maksuvaba käibena käsitatavate tehingute (§ 16), jaoks kasutatava kauba või teenuse sisendkäibemaks.

Maha ei arvata ettevõtlusega mitteseotud kulu sisendkäibemaksu.

Maha võib arvata ka ühendusevälise riigi isikule osutatava § 16 lg 2 p-s 1(kindlustus), 6 (väärtpaber) või lõikes 21 (finantsteenused) teenuse tarbeks kasutatava kauba või teenuse sisendkäibemaksu.

kontakt
KONTAKT

OÜ MARISETT

GSM: 50 11 120

tonis.jakob@gmail.com

Laagri, Selleri 13-6

www.marisett.ee