Dolgotrajni postopki v dav nih in carinskih zadevah
Download
1 / 8

DOLGOTRAJNI POSTOPKI V DAVČNIH IN CARINSKIH ZADEVAH - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

DOLGOTRAJNI POSTOPKI V DAVČNIH IN CARINSKIH ZADEVAH. Darko Končan, davčni svetovalec [email protected] , 031 326 010 EXPERT d.o.o. Celje. Dvofaznost davčnega postopka. I. Faza – DURS in MF

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' DOLGOTRAJNI POSTOPKI V DAVČNIH IN CARINSKIH ZADEVAH' - quinto


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dolgotrajni postopki v dav nih in carinskih zadevah

DOLGOTRAJNI POSTOPKI V DAVČNIH IN CARINSKIH ZADEVAH

Darko Končan, davčni svetovalec

[email protected] , 031 326 010

EXPERT d.o.o. Celje


Dvofaznost dav nega postopka
Dvofaznost davčnega postopka

I. Faza – DURS in MF

 • Zapisnik inšpekcijskega pregleda pri zavezancu, pripombe, zaključni razgovor in odločba prvostopnega organa DURS

 • Pritožbana drugostopni organ pri MF (šele od jan 2003, prej celo v okviru GU DURS), ki odloči v zadevi

  II. Faza – Upravno Sodišče in Vrhovno sodišče RS

 • Pritožba na Upr. sodišče zaradi odločbe MF ali molka organa II.stopnje (po 2mes in pozivu)– odločba

 • Pritožba na Vrhovno sodišče in dokončna odločba


Obseg zaostankov v dav nih in carinskih zadevah
Obseg zaostankov v davčnih in carinskih zadevah

 • Januarja 2003 cca 4.200 nerešenih zaostankov (zaradi relativnega zastaralnega roka 5 let odločanje z vrnitvijo prvostopnemu organu, čeprav že tudi pretnja z absolutnim (10 let) zastaranjem)

 • Obseg zaostankov narašča, pred časom nanj opozoril sam minister za finance, da znaša že preko 9.000 nerešenih zadev

 • Različni pristopi pri hitrejšem razreševanju (tudi angažiranje pogodbenih odvetnikov, nadure in delno s povečanim kadrovanjem – žal proračunske omejitve)


Posledice dolgotrajnega odlo anja
Posledice dolgotrajnega odločanja

 • Velika pravna in davčna negotovost negativno vpliva na poslovanje ekonomskih subjektov, sprejemanje strateških poslovnih odločitev, itd.

 • Enormne finančne posledice za zavezance (obračunan in plačan davek po prvostopnih odločbah, pritožba ne zadrži izvršbe) in še posebej za proračun (v primeru pozitivne razsodbe zavezancu pripadajo ZZO na preveč pobrani davek)

 • Problem ZZO (ne samo zaradi sodbe US o teku zamudnih obresti od izdaje odločbe – 17,6 mrd SIT)


Posledice dolgotrajnega odlo anja nad
Posledice dolgotrajnega odločanja – nad.

Posledice za odgovorne osebe in poslovne subjekte:

 • Osebne (psihofizične in v skrajnih primerih tudi zdravstvene, npr. konkretni primer s hudimi posledicami)

 • Kazenske (odgovorne osebe ovadene sočasno z odločbo I.stopnega organa tudi policiji, tožilstvu, kazenske zadeve),

 • Poslovne (nekateri zavezanci zaradi pobranega davka in nedokončanih postopkov v prisilni poravnavi, likvidaciji in celo stečaju)


Ali torej prizadeti zaradi nerazumno dolgega roka odločanja državnih organov lahko pričakujejo vsaj minimalno satisfakcijo?

 • Sodbe Evropskega sodišča o odškodnini zaradi nerazumno dolgega roka odločanja ne morejo veljati samo za redne sodne postopke

 • Analogno je moč primerjati sodne postopke z vsakim dolgotrajnim ravnanjem tudi ostalih državnih organov, še predvsem davčnega kot izrazito represivnega in superiornega v razmerju do davčnih posledicah (zadnje spremembe zakona o davčnem postopku v marsičem že izboljšujejo ta položaj zavezancev)

 • Nenazadnje se večji del davčnih postopkov konča šele z odločitvijo Upravnega ozir. Vrhovnega sodišča


Ali gre strokovni javnosti in e posebej zavezancem res samo za sicer simboli no finan no od kodnino
Ali gre strokovni javnosti in še posebej zavezancem res samo za sicer simbolično finančno odškodnino?

NIKAKOR NE

V razrešitev nakopičenih problemov vrsta ponujenih predlogov:

 • izpopolnitev pritožbenega davčnega organa s strokovno usposobljenimi kadri (izrazita večina so danes pravniki, ki šele z dolgoletnimi izkušnjami pridobijo tudi ustrezno fiskalno znanje)

 • Vključevanje stalnih sodnih izvedencev davčne stroke

 • Stalna skrb za izpopolnjeno davčno zakonodajo in predvsem enotno uporabo davčnih zakonov

 • Zaradi včasih nejasnih določb in hitro menjajoče se davčne prakse in ravnanja zavezancev potreba po vključitvi davčnih strokovnjakov v nekakšne arbitražne organe, strokovne svete pri MF ali DURS

 • Razvoj davčne stroke nasploh in do ter podiplomskih študijev


Torej je to tisto pravo kar si vsi elimo e najmanj si elimo to b na es in min od kodnin
TOREJ? samo za sicer simbolično finančno odškodnino?Je to tisto pravo, kar si vsi želimo.Še najmanj si želimo tožb na ES in min. odškodnin.


ad